Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Efektivne tehnike pisanja

Modul: Ubedljivost pisane reči

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Kako da ostavite pečat u pismenom obraćanju


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test kako da ostavite pečat u pismenom obraćanju
- Kako da ostavite pečat u pismenom obraćanju (PDF dokument)„Postoji jedan univerzalan gest koji ima univerzalno značenje, a to je - osmeh!"
Valerie Sokolosky

 

Kada polazimo u školu obično na prvim časovima učimo ili obnavljamo znanja o pisanju slova. Time usvajamo osnove za građenje svoje pismenosti i lako prihvatamo kodeks pisane komunikacije sa drugim ljudima.

Vremenom učimo nove pojmove i zaboravljamo pravi smisao onih pojmova na kojima je zasnovana naša stručnost. Tako stvaramo prostor za pojavu grešaka u komunikaciji sa drugim kolegama, sa investitorima i partnerima u poslovima.
Obnavljanjem znanja o pojmovima pisane komunikacije, u stvari, činimo razumljivijom svoju komunikaciju, činimo lepšim svoj profesionalni rukopis.

 

Sve do 1950-ih godina istraživači koji su se bavili uspehom fokusirali su se skoro isključivo na karakter i osobine kao što su integritet, odanost, hrabrost, saosećanje, doprinos, odgovornost, pravda... Od sredine prošlog veka, pažnja se potpuno pomerila sa tzv. etike karaktera na etiku ličnosti, pri čemu u centar pažnje dospevaju tehnike, a ne principi. Drugim rečima, sada se više brinemo kako da izgledamo uspešni spolja, nedovoljno obraćajući pažnju na to šta se dešava iznutra, tj. ko smo i kakvi smo u stvari.

Dobro poslovno ponašanje svakako igra važnu ulogu u Vašoj poslovnoj karijeri. Ono što je sigurno je da stručnost nije jedini kvalitet i uslov koji se zahteva od poslovnih ljudi da bi mogli da računaju na visoke pozicije u organizaciji.

U "interaktivnom" vremenu u kome živimo može se čak reći da sposobnost i veština da se adekvatno ponašate u komunikaciji sa ljudima oko sebe ima veću "specifičnu težinu" i od same stručnosti. Ako znate šta da radite, kada da radite i kako da radite - sa lakoćom i stilom, ispunjavate sve preduslove za uspešnu karijeru.

Svi stručnjaci se slažu da dobro poslovno ponašanje ima velikog uticaja na sam posao, i to zbog jedne jedine činjenice: Ljudi vole da sarađuju sa onim ljudima koji im se dopadaju, a to su oni ljudi koji umeju da se ponašaju, koji su prijatni i ljubazni, koji znaju kako da uspostave kontakt, koji uvažavaju integritet i individualnost drugih ljudi i koji se u komunikaciji pridržavaju određenih opšteprihvaćenih, pisanih i nepisanih pravila.
Poslovno ponašanje je važno zbog toga što ljudi procenjuju i vrednuju Vas i Vašu kompaniju prema svojoj percepciji, koja se, opet, stiče, na osnovu onoga što vide i osete u kontaktu sa Vama i Vašom kompanijom.

Ukoliko vas drugi ljudi percipiraju kao nedovoljno kultivisanu ili nedovoljno rafiniranu osobu - to će se loše odraziti na vaš posao. Ako, međutim, ljudi o vama steknu sliku obrazovanog, pristojnog i ljubaznog profesionalca, oni će rado hteti da posluju sa vama.

Letitia Baldrige, najveći američki ekspert u oblasti poslovnog ponašanja (koja je pored bogate diplomatske karijere provela 3 godine u Beloj Kući kao savetnik Jacqueline Kennedy) je rekla: "Dobro poslovno ponašanje je ne samo lepa forma, već se i veoma isplati. Ono podiže kvalitet života na radnom mestu, doprinosi podizanju motivacije zaposlenih, poboljšava imidž kompanije, i zbog svega toga igra važnu ulogu u stvaranju profita. S druge strane, neprikladno ponašanje, bilo da je zasnovano na nebrizi, sebičnosti ili neznanju može koštati čoveka ne samo uspešne karijere već i samog posla".

 

 

Poslovno ponašanje se može definisati kao skup opšteprihvaćenih pravila, postupaka i procedura koji se smatraju neophodnim ili prihvatljivim u međusobnom ophođenju poslovnih ljudi, bez obzira na njihovu poziciju, titulu, ili profesiju. Ono počiva na tradiciji, društvenim očekivanjima i pravilima ponašanja koji izviru iz temeljnih društvenih vrednosti kao što su razumevanje, tolerancija, ljubaznost, efikasnost i zdrav razum.

 Poslovno ponašanje počiva na večnom "zlatnom pravilu": "Ponašaj se prema drugima onako kako želiš da se drugi ponašaju prema tebi."  

 

Mnogi poslovni ljudi koji se savršeno snalaze u komunikaciji "u 4 oka", ne znaju odakle da počnu kada ispred sebe stave olovku i papir i kada treba da napišu kratko pismo ili poruku zahvalnosti (Thank-You-Note) svom poslovnom partneru.

Uprkos tome što moderna tehnološka sredstva čine direktnu komunikaciju brzom i jednostavnom, pisana komunikacija i dalje predstavlja veštinu od vitalnog značaja za svakog poslovnog čoveka.

Cilj pisane komunikacije nije samo da saopšti osnovnu ideju i poruku. Njen suštinski značaj je što ona predstavlja pisani trag o tome koliko je za vas vaš poslovni partner važan.

Ako ste poslednju Thank-You-Note poslali kada ste bili jako mladi svojoj baki (u vidu razglednice, najverovatnije sa mora), za džeparac koji vam je dala, to je razlog da se ozbiljno zabrinete. Pisma ili poruke zahvalnosti poslovnim partnerima nisu samo znak dobrog ponašanja, već ona predstavljaju i dobar poslovni potez, jer pokazuju da uvažavate i poštujete svoje klijente.

Ovakve poruke treba poslati:

  • Nakon ručka ili večere sa novim klijentom ili nakon posete njegovoj kući.
  • Kada se zahvaljujete svom zaposlenom za odlično urađen posao.
  • Nakon važnog telefonskog razgovora sa klijentom, čime ne samo ističete koliki je značaj tog posla za vas, već i koliko je za vas važno da ga kvalitetno uslužite.
  • Nakon poslovnog puta, čime se zahvaljujete svom domaćinu na gostoprimstvu.

 

Zašto ne dobijamo ono što želimo?

Mnogo puta u životu našli smo se u situaciji kada nam je bilo veoma važno da ostvarimo ono što smo želeli i naumili, bilo da na poslu pokušavamo da plasiramo ideju, prodamo proizvod ili uslugu, ili pak rešavamo lični ili porodični problem. Koliko se puta dogodilo, da ne uspevajući da postignemo cilj ili razrešimo problem onako kako smo zamislili, sami sebi postavimo pitanje: ''Zašto nisam dobio ono što sam želeo''?

Neki ljudi uspevaju da u komunikaciji sa drugima ostvare ono što naume, nailazeći kod druge strane na razumevanje, dobijajući pozitivan odgovor, priznanje ili akciju - ukoliko su je očekivali. Drugi, pak, u tome ne uspevaju!

Uspešni su oni koji su zahvaljujući znanju i veštinama koje poseduju - konstruktivni. Oni dobro poznaju sebe, ali istovremeno vode računa o drugima. Jasni su, odlučni i ubedljivi u komunikaciji, svojim namerama i postupcima.

Drugi, koji mogu biti isto toliko inteligentni, ne uspevaju da ostvare svoje ciljeve, bilo zato što su agresivni, tako da njihov zahtev više liči na ogoljen napad pred kojim druga strana ustukne spremna na odbranu, bilo da su defanzivni, povučeni ili snishodljivi, zbog čega njihov inače dobar i opravdan zahtev ne bude prihvaćen

 

Ne kažemo jasno šta želimo

Jedan od osnovnih zakona percepcije koji ljudi često prenebregnu je jedinstvenost percepcije i interpretacije svake individue. Na ovu činjenicu, u komunikaciji sa svojim sagovornicima zaborave i veoma iskusni menadžeri ili prodavci. Treba imati na umu da drugi ljudi ne moraju da vide stvari onako kako ih mi vidimo. Zbog toga je potrebno dobro osmisliti i isplanirati svoj nastup u komunikaciji sa drugom osobom, kako bi joj naš zahtev bio jasan, precizan i nedvosmislen.

 

Nismo dovoljno direktni

Dešava se takođe da osoba od koje očekujemo da nam učini uslugu, ispuni zahtev ili kupi naš proizvod, uslugu ili ideju, posle razgovora ostane sa nedoumicom: ''Šta se od mene očekuje?''. Jednostavno - nismo dovoljno direktni! Zabluda je mišljenje da će ''dugačka'' priča i mnogo reči sami po sebi razjasniti šta mi to zapravo hoćemo. Slikovito rečeno, ''kružimo oko mesta za sletanje, ali nikad ne sletimo!''.Greška je opet u nedovoljnoj pripremi za razgovor. Onoliko koliko smo sami dobro pripremljeni i spremni da budemo direktni u razgovoru, toliko će biti spreman i naš sagovornik da ''čuje'' ono što imamo da mu saopštimo.

 

Bojimo se da zatražimo

Vrlo često nedostatak samopouzdanja ili vere u sopstvene sposobnosti blokira ljude da sagovorniku upute efikasan zahtev. Sumnja u sopstvene mogućnosti ili strah od autoriteta, koji se u komunikaciji lako oseti, stvaraju loš ''imidž'', što znatno otežava uspešan završetak. Pitanja koji ovakvi ljudi postavljaju sami sebi tipa ''Šta ako kažem nešto što ne treba?'', ''Šta će pomisliti o meni ako to zatražim?'', ''Da li ću samo stvoriti probleme ovim zahtevom?'', mogu samo smanjiti samopouzdanje i doneti nesigurnost.Treba voditi računa da subjektivni stavovi ili zaokupljenost mogućim nepovoljnim sledom događaja, mogu napraviti veću štetu od bilo kakave reakcije sagovornika. Na kraju krajeva, najgore što se može dogoditi je da vaš razuman i dobro osmišljen zahtev bude odbijen.

 

Pokazujemo oklevanje

Pristupi u stilu: ''Možda ne bi trebalo ovo da tražim'', otkriva slabost i sumnju u sebe, što može da sruši i najbolju ideju. Takvo oklevanje ''telegrafski'' šalje poruku da ni sami ne verujemo u svoju ideju, što za posledicu ima loš rezultat.

 

Sami dajemo razloge za odbijanje zahteva

Neki ljudi predstave svoj zahtev na način da sami daju povod za njegovo odbijanje. Npr. ''Verovatno imate razloge da ne prihvatite moj zahtev'' ili ''Znam da vam je teško ovo da prihvatite''... Dobra prezentacija vašeg zahteva sigurno ne podrazumeva da sami navodite razloge za njegovo neprihvatanje. Računajte da će biti prepreka i spremite se da ih otklonite, ali nemojte ih sami sebi unapred postavljati.

 

Poređenje sa drugim, prethodno odbijenim zahtevom

Jedan od sigurnih načina da zahtev bude odbijen je reći: ''Možda ste ranije odbili druge kad su ovo tražili, ali...'', ''Možda vam ovo izgleda jako poznato''. Poredeći svoj zahtev sa onim koji je ranije odbijen, sami sebe stavljate u lošu poziciju. Stara, ranije odbijena ideja može biti prihvaćena samo ako je sa entuzijazmom predstavljena na nov način.

 

Propust da se sagovornik konsultuje u vezi sa zahtevom

U svom entuzijazmu za sopstvenu kreaciju, lako se može zaboraviti da naši razlozi ne moraju biti i razlozi druge strane, odnosno da nisu dovoljno ubedljivi za sagovornika. Zbog toga, treba pružiti priliku da u razgovoru sagovornik iznese svoje razloge, koji nekad mogu biti bolji od već postojećih.

Ne treba uskratiti pravo drugima da daju svoj doprinos poboljšanju i usavršavanju ideje. Ovako otvorena i dobra komunikacija imaće dobar ishod, jer su ljudi po prirodi više zainteresovani i angažovani kada sami učestvuju i daju doprinos u jednom projektu.

 

U meri u kojoj sve više postajemo "tehnološko" društvo, u našim poslovima se povećava potreba za ljudskijim, ličnijim i prisnijim kontaktima, jer kao što je rekao futurolog John Naisbitt u svojoj knjizi "Megatrendovi": "Za svaki novi prodor savremenih tehnologija u naše društvo mora da postoji prikladan ljudski odgovor, koji će održati neophodnu ravnotežu".

Kada se u svojim poslovima i kontaktima sa drugim ljudima ponašate na način koji je opšteprihvaćen i koji uvažava temeljne ljudske i poslovne vrednosti, vi doprinosite takvom "ljudskom odgovoru".

Načinu na koji obavljate svoje poslove dodajte tu novu vrednost: dobro, pristojno i prihvatljivo poslovno ponašanje i za uzvrat ćete ostvariti dobre poslovne rezultate, zaslužiti saradnju i podršku kolega unutar firme, zadržati stare i steći nove klijente, i sa svima njima biti u dobrim i prijateljskim odnosima.

Društveni skupovi su važan deo poslovnog života. Oni predstavljaju mesto na kojima možete da se opustite sa starim poznanicima i prijateljima, ali isto tako predstavljaju i priliku da upoznate nove potencijalne klijente, kao l da sklopite određene dogovore ili poslove. S druge strane, oni mogu da predstavljaju zamku, jer ukoliko ste previše opušteni možete da prekršite određena pisana ili nepisana društvena pravila i ostavite utisak osobe kojoj poslovni bonton nije jača strana.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:2


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: