Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: 6425: Rešavanje problema i konfiguracija Windows Server 2008 Active Directory Domain servisa

Modul: Kreiranje i konfiguracija grupnih polisa

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Implementacija grupnih polisa


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test implementacija grupnih polisa
- Implementacija grupnih polisa (PDF dokument)Windows Server 2008 predstavlja brojne promene u načinu implementacije grupnih polisa u aktivnom direktorijumu. Grupnim polisama više ne možemo da upravljamo korišćenjem alatke Active Directory Users and Computers već se za upravljanje grupnim polisama koristi alatka Group Policy Management Console (GPMC). Ova alatka je omogućena kao karakteristika u Windows Server 2008 i u Windows Vista SP1. GPMC je alatka kojom možemo da izgradimo, upravljamo, editujemo i pravimo izveštaje o postavkama grupnih polisa u celom preduzeću.
 
Nakon instalacije AD DS uloge servera, Group Policy Management konzola je automatski uključena i sa menija Start>Administrative tools>Group Policy Management ćemo imati pristup GPMC konzoli. Takođe, GPMC možemo da instaliramo na svakom serveru koji je član domena koristeći ADD features čarobnjaka u Server Management konzoli. Takođe GPMC konzolu možemo da startujemo i upisivanjem gpmc.msc u Run dijalog boksu ili na komandnoj liniji.


Predstavljanje GPMC konzole

Slika 1: GPMC konzola

GPMC konzola se sastoji iz brojnih čvorova (Nodes) koji nude različite nivoe funkcionalnosti. Čvor prvog nivoa ukazuje na šumu domena koja je trenutno u fokusu Group Policy Management konzole. Ako planiramo da upravljamo postavkama grupnih polisa za više šuma domena, možemo da dodamo dodatne čvorove šuma desnim klikom na Group Policy Management čvor i nakon toga klik na Add forest. Add Forest dijalog boks nudi polje u kom možemo da upišemo ime domena u šumi koji želimo da dodamo. Sve dok je poverenje kreirano između šuma i domena, konekcija će biti uspostavljena zajedno sa informacijama o šumi koje će biti prikazane u Group Policy Management konzoli. Kada proširimo Forest čvor u GPMC konzoli, prikazaće nam se četri dodatna čvora. Sledeća lista nudi objašnjenje svakog čvora:

  • Domains: Domains čvor nudi listu domena koje možemo da administriramo koristeći grupne polise. Po defoltu, samo Logon domen je prikazan; ipak, možemo da dodamo dodatne domene desnim klikom na Domains čvor i zatim klik na Show Domains. Show Domains dijalog boks nudi mogućnost selektovanja i uklanjanja domena iz GPMC konzole.
  • Sites: Sites čvor nudi listu sajtova koji koji se nalaze u AD šumi. Po defoltu, sajtovi su sakriveni u konzoli, ali možemo da ih dodamo desnim klikom na Sites čvor i zatim klik na Show Sites. Show Sites dijalog boks nudi mogućnost selektovanja ili uklanjanja sajtova iz GPMC konzole.
  • Group Policy Modeling: Group Policy Modeling čvor nudi mogućnost korišćenja Group Policy Modeling čarobnjaka za kreiranje i snimanje simulacije scenarija koji se odnosi na procesuiranje i namenu grupne polise unutar okruženja.
  • Group Policy Results: Group Policy Results čvor nudi mogućnost korišćenja Group Policy Results čarobnjaka za određivanje rezultata procesuirane polise na korisnicima i kompjuterima unutar AD okruženja.

 

Slika 2: GPMC konzola sa proširenim čvorom Domains

 

Nakon pokretanja GPMC konzole, podrazumevano će se sva administracija odrađivati na domenskom kontroleru koji drži ulogu Primary Domen Controler Emulator (PDC). U većini slučajeva, trebalo bi da prihvatimo defoltne postavke kako bi smanjili mogućnost da više administratora napravi nekompatibilne promene u postavkama grupnih polisa. Ipak, ako PDC emulator nije dostupan kada želimo da odradimo promenu, biće nam ponuđeno da izaberemo domenski kontroler na koji možemo da se povežemo. Ako moramo da radimo preko sporih linkova da bismo se konektovali na PDC emulator, možemo da fokusiramo GPMC na lokalni domenski kontroler.

 

Korišćenje GPMC konzole za kreiranje i povezivanje objekata grupnih polisa (GPOs)

Kreiranje objekta grupne polise sadrži dva različita zadatka. GPO mora da bude kreiran i konfigurisan sa odgovarajućim postavkama polise i nakon toga GPO mora da se poveže (Linked) na domen, sajt ili na organizacionu jedinicu unutar aktivnog direktorijuma.

Naša IT menadžment strategija diktira načine na koje možemo da kreiramo i povezujemo GPOs u okruženju aktivnog direktorijuma. Jedan metod je da prvo kreiramo sve potrebne objekte grupnih polisa u Group Policy kontejneru i da ih ne povezujemo odmah sa domenom, sajtom ili organizacionom jedinicom. Prednost ovog metoda je to što bismo u ovom slučaju imali jednu grupu administratora koja je zadužena za planiranje i kreiranje objekata grupnih polisa u određenom domenu i imali bismo drugu grupu administratora koja bi bila zadužena za povezivanje (Linking) konfigurisanih objekata grupnih polisa sa specifičnim lokacijama unutar aktivnog direktorijuma.


Kreiranje i povezivanje GPOs koristeći odvojene zadatke:

  1. Proširimo Forest čvor i Domains čvor. Takođe ćemo morati da proširimo čvor koji predstavlja ime našeg domena.
  2. Selektujemo Group Policy Objects kontejner. U panelu sa detaljima biće nam prikazani svi objekti grupnih polisa koji su kreirani u tom domenu.
  3. Desni klik na Group Policy Objects kontejner i kliknemo na New (Slika 3).

 

Slika 3

4. U New Group Policy dijalog boksu, upišemo ime za objekat grupne polise. Takođe možemo da odredimo Source Starter GPO. Starter GPO je unapred konfigurisani objekat grupne polise koji sadrži postavke polise koje možemo da iskoristimo kao početni šablon za naš novi GPO (Slika 4).

Slika 4

 

5. Kliknemo na Ok da bismo zatvorili New GPO dijalog boks. Novi objekat grupne polise koji smo kreirali trebalo bi da se pojavi u listi Group Policy Objects kontejnera.

6. Da bismo povezali (Link) GPO na domen, sajt ili organizacionu jedinicu, desni klik na ciljani tj. Target kontejner (Slika 5), u ovom slučaju smo izaberali kontejner Salesman koji sadrži naloge korisnika u odeljenju Prodaja i nakon toga kliknemo na Link Existing GPO. Biće nam prikazana lista objekata grupnih polisa (Slika 6).


Slika 5

 

Slika 6

 

7.Selektujemo GPO koji želimo da povežemo i kliknemo na Ok.

8.Selektujemo kontejner kom želimo da zakačimo GPO. Panel sa detaljima nudi informacije koje se odnose na povezani GPO.


Druga metoda je kreiranje GPO za selektovani domen, sajt ili organizacionu jedinicu pri čemu se GPO automatski povezuje na tu specifičnu lokaciju. Glavna prednost ove metode je to da su i kreiranje i povezivanje odrađene u jednom koraku. Ako želimo da povežemo GPO, desni klik na ciljanu lokaciju (Domain, sajt, OU) i nakon toga kliknemo Create A GPO In this Doman, and Link it Here.

 

 

 

 

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: