Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- Računarske mreže

Modul: Mrežni protokoli

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: ICMP protokol


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test icmp protokol
- ICMP protokol (PDF dokument)Kao deo osnovne implementacije IP protokola javlja se još jedan protokol koji se naziva ICMP protokol ili Internet Control Message Protocol. ICMP je u stvari obavezni deo implementacije IP protokola jer nadopunjuje nedostatke samog IP protokola, tj. šalje obaveštenje o potencijalnom problemu koji se desio u procesu isporuke podataka.

Ovde moramo napraviti razliku, stoga sto ne govorimo o grešci u isporuci, jer je tada komunikaciona sesija već uspostavljena, ovde je situacija kada nema nikakve isporuke paketa. Odnosno, ne smemo mešati funkcije TCP protokola i ICMP protokola. Prevashodni cilj ICMP protokola je da nas obavesti o tome kakva se greška desila u situacijama kada uopšte nema komunikacije, a ne obaveštavanje o greškama u toku isporuke podataka i kada je komunikacija već uspostavljena.

Standardno je da i ruteri u sebi imaju implementaciju ICMP protokola. Na primer, ako se pošalje paket na neki računar i taj paket ne može biti isporučen računaru usled toga što je isključen, ili ne radi mrežna kartica ili je prekid u kablu i slično, poslednji ruter u komunikaciji je zadužen da pošalje obaveštenje o tome da računar nije on-line (dostupan). Inače, poruke koje ICMP protokol šalje su generičke prirode tipa: Host Not Found ili Network Not Reachable, TTL Discard, itd. Broj generičkih poruka je ograničen. Logička struktura ICMP poruke je data na sledećoj slici:

 
Slika 49: Struktura ICMP paketa


Opis segmenata strukture poruke:
  • Tip poruke – označava tip ICMP poruke
  • Kod – specifikacija parametara poruke koja može biti kodirana sa jednim ili više bita
  • Provera bitskih grešaka – provera ICMP poruke
  • Parametri – naznaka parametara koji slede


ICMP poruka oglašavanja može biti poslata u slučajevima: potvrde destinacije, nedostupnosti destinacije ili servisa, informacija o isteku života poruke, promeni rute i potrebe smanjivanja brzine isporuke podataka od izvora ka destinaciji.
  • Potvrda destinacije je vrsta poruke oglašavanja koja omogućava proveru mogućnosti komunikacije između dva računara ili mrežna uređaja. Sastoji se iz slanja eho poruke od izvora ka destinaciji. U slučaju da je destinacija primila eho poruku dužna je da odgovori na nju. Ovaj princip najčešće koristi PING program.
  • Nedostupnost destinacije ili servisa je vrsta poruke oglašavanja koja se šalje izvoru u slučajevima kada računar, mrežni uređaj ili servis destinacije ne odgovara na eho poruke odnosno kada nije dostupan preko mreže.
  • Informacija o isteku života poruke  je vrsta poruke oglašavanja koja se šalje izvoru kada ruter u zaglavlju paketa detektuje da je TTL parametar pao na nulu, odnosno da će paket biti ubijen.
  • Promena rute je vrsta poruke oglašavanja koja se šalje izvoru kada ruter detektuje bolju rutu isporuke podataka od postojeće.
  • Smanjivanje brzine isporuke je vrsta poruke oglašavanja koja obezbeđuje osnovni način kontrole protoka. Kako? Ruteri ili računari destinacije šalju ovu poruku izvoru tražeći da se smanji brzina isporuke paketa prema destinaciji. Kada izvor primi ovu poruku on mora da smanji brzinu isporuke paketa sve dok ne prestane da prima poruke o smanjenju brzine isporuke. Na ovaj način se izbegava prepunjavanje bafera destinacije.

U Windows operativnim sistemima se najmanje tri programa zasnivaju na radu ICMP protokola i to su: PING, PATHPING i TRACERT. PING program je osmišljen sa namerom detekcije dostupnosti udaljene mašine, PATHPING je ustvari višestruki ping koji dodatno kalkuliše procentualnu uspešnost slanja podataka (primenjuje se pri identifikaciji tačne lokacije problema u komunikaciji između dva udaljena računara), TRACERT je sličan program ali funkcioniše na malo drugačiji način i namena mu je brza provera problematičnih rutera na putanji do destinacije.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:7


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: