Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- ECDL - Microsoft Word 2010

Modul: Uvod u Microsoft Word 2010

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: Grafički interfejs Microsoft Word-a 2010


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test grafički interfejs microsoft word-a 2010
- Grafički interfejs Microsoft Word-a 2010 (PDF dokument)Microsoft Word 2010 je integralni deo Microsoft Office 2010 Suite paketa i namenjen je kako osnovnom, tako i naprednom procesiranju i obradi teksta. Ovaj kurs će nas uvesti u osnovne veštine neophodne u svakodnevnom radu,, kao što su: kreiranje raznih vrsta dokumenata korišćenjem predefinisanih šablona, zatim editovanje, kopiranje i premeštanje teksta, provera gramatike i pravopisa i mnoge druge opcije u radu sa tekstom. Microsoft Word 2010 je integralni deo svih edicija Microsoft Office 2010 izdanja i to: Office Home and Student, Office Home and Business, Office Standard i Office Professional. Inače, sam program, ili bolje rečeno edicije Office 2010 je moguće instalirati na nekoliko vrsta operativnih sistema i to: Windows XP Professional SP3, Windows Vista SP1, Wiindows 7, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 i novije. Da bismo koristili i naučili sve mogućnosti ovog punokrvnog tekstualnog editora, kao prvi korak neophodno je da se upoznamo sa njegovim radnim okruženjem, alatima i opcijama – grafičkim interfejsom.

Sam program je moguće pokrenuti (startovati) na nekoliko različitih načina, ali najčešće korišćeni način je klikom na prečicu programa na Start meniju, putanjom: Start menu -> All Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Word 2010. Program možete pokrenuti i kreiranjem pripadajuće prečice na desktopu računara, ako se program često koristi u svakodnevnom radu. Na sledećoj slici je dat primer pokretanja programa korišćenjem prečice na Start meniju...

 

 

Nakon pokretanja programa otvara se glavni prozor programa, nudeći sve svoje mogućnosti i alate na lak i dostupan način, prilagođen potrebama krajnih korisnika. Moram napomenuti da je omogućeno podešavanje radnog okruženja glavnog prozora programa prema ličnim potrebama korisnika, što dodatno olakšava i ubrzava rad sa samim programom i njegovim alatima. Glavni prozor programa sastoji se iz nekoliko celina i to: Ribbona, Quick Access toolbara, tabova, radne površine, Status bara i pomoćnih alata za pregled, editovanje i štampanje dokumenata. Na slici je dat pregled celina Microsoft Word 2010 programa...

 

Šta je šta? Počećemo od celine Ribbon, koja predstavlja deo iznad radne površine u kom su prikazani najčešće korišćeni alati i opcije, logički grupisani na osnovu zadataka slične prirode koju bi trebalo da izvrše. U direktnoj su vezi sa tabovima, tako prilikom klika na određeni tab u Ribbonu dobijamo pripadajuće alate tog taba, na primer: klikom na tab Insert Ribbon nam daje prikaz alata namenjenih unosu različitog sadržaja u sam dokument:  slike, tabele, hiper-linkove, tekstualne okvire, hedere i futere, i druge. Svi imaju jednu zajedničku osobinu - omogućavaju unos dodatnog sadržaja u sam dokument. Na slici je dat primer izgleda Ribbon opcije...

 

 

Pošto su tabovi u direktnoj korelaciji sa Ribbonom, prirodno je da sa njima nastavimo priču. Tabovi su smešteni odmah iznad Ribbona i grupisani su u logičke celine prema prirodi zadatka koje bi trebalo da izvrše, kao što smo ranije spomenuli. Na taj način je omogućeno da se svi dostupni alati koriste na najefektniji mogući način, olakšavajući rad i kretanje kroz opcije programa samih korisnika. Ima ih nekoliko, i to: Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review i View. Postoji i tab Add-Ins, kog nema prilikom same instalacije programa, ali se pojavljuje prilikom naknadne instalacije nekog od dodatnih programa (na primer: Acrobat Professional i drugih) ili koda napisanog da izvršava određenu radnju prilagođenu potrebama korisnika ili kompanije. Napomenuću da ćemo prolaziti kroz sve alate u toku kursa redosledom kojim budemo obrađivali dati deo Word 2010 programa. Na sledećoj slici je dat primer izgleda tabova...

 

 

Klikom na Home tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za unos i obradu teksta, pri čemu je izvršena podela po odeljcima, i to: Clipboard, Font, Paragraph, Styles i Editing. Moram napomenuti da je Home tab defaultni tab, što praktično znači da će se prilikom svakog startovanja Microsoft Word 2010 programa startovati sa alatima Home taba. Na slici je dat primer odeljaka Home taba...

 

 

 • Odeljak Clipboard je namenjen radu prilikom kopiranja i prenošenja informacija
 • Odeljak Font omogućava rad sa alatima namenjenim odabiru tipa fonta, njegove veličine, opcija i izgleda.
 • Odeljak Paragraph je namenjen samom formatiranju teksta dokumenta
 • Odeljak Styles je namenjen korišćenju predefinisanih šablona prilikom formatiranja teksta dokumenta
 • Odeljak Editing je namenjen editovanju samog teksta dokumenta u smislu pronalaženja, zamene ili selekcije reči, delova ili celog teksta dokumenta


Klikom na Insert tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za unos dodatnog sadržaja u sam dokument: slike, tabele, oblici, linkovi, simboli, itd. Takođe je izvršena podela na odeljke i to: Pages, Tables, Illustrations, Links, Header & Footer, Text i Symbols. Na slici je dat primer odeljaka Insert taba...

 

 

 • Odeljak Pages je namenjen unosu korica dokumenta, praznih strana dokumenta ili unosu opcije prekida između stranica dokumenta
 • Odeljak Tables je namenjen unosu tabela u sam sadržaj dokumenta
 • Odeljak Illustrations je namenjen unosu dodatnih oblika i sličica u sam dokument
 • Odeljak Links je namenjen unosu linkova kako ka spoljnom, tako i ka unutrašnjem sadržaju dokumenta
 • Odeljak Header & Footer omogućavaju unos zaglavlja i podnožja dokumenta
 • Odeljak Text je namenjen unosu dodatnih opcija teksta, kao što su tekstualni okviri, potpisi, datum i vreme i drugi
 • Odeljak Symbols omogućava unos dodatnih tekstualni simbola u tekst dokumenta kao i različitih oblika jednačina


Klikom na Page Layout tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za definisanje izgleda dokumenta, pri čemu se omogućava korišćenje i kreiranje tema, margina, veličine papira, kolona, okvira stranica, opcije poravnanja sadržaja, itd. Podela na odeljke je urađena tako da sadrži: Themes, Page Setup, Page Background, Paragraph i Arrange odeljke. Na slici je dat primer odeljaka Page Layout taba...

 

 

 • Odeljak Themes je namenjen korišćenju predefinisanih ili kreiranju novih tema u smislu izgleda celog dokumenta
 • Odeljak Pages Setup je namenjen određivanju strukture dokumenta u smislu orijentacije papira, definisanja margina teksta, veličine papira, itd.
 • Odeljak Page Background omogućava korišćenje i unos pozadine stranice u smislu unosa vodenog žiga, okvira stranice ili boja stranica
 • Odeljak Paragraph omogućava definisanje opcija uvlačenja teksta dokumenta ili definisanja razmaka između redova teksta
 • Odeljak Arrange omogućava precizno poravnanje sadržaja dokumenta


Klikom na References tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za unos dodatnih opcija teksta, kao što su unos sadržaja dokumenta, fusnota, citata, indeksa, itd. Podela na odeljke je urađena tako da sadrži: Table of Contents, Footnotes, Citations & Bibliography, Captions, Index i Table of Authorities odeljke. Na slici je dat primer odeljaka References taba...

 

 

 • Odeljak Table of Contents je namenjen kreiranju sadržaja dokumenta
 • Odeljak Footnotes je alat za kreiranje dodatnih pojašnjenja određenih pojmova i reči
 • Odeljak Citations & Bibliography je namenjen radu sa citatima
 • Odeljak Captions je namenjen radu sa naslovima sekcija i dokumenata
 • Odeljak Index je namenjen prikazu spiska pojmova koji se pojavljuju u dokumentu zajedno sa brojem stranice na kojoj se nalaze
 • Odeljak Table of Authorities je namenjen prikazu referenci u dokumentu zajedno sa brojem stranice na kojoj se nalaze


Klikom na Mailings tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za direktnu komunikaciju Microsoft Word 2010 programa sa „spoljnim svetom“, odnosno omogućeno je direktno slanje predefinisanih Word dokumenata korišćenjem nekog od mail klijenata. Takođe, dati su alati za odabir određenih vrsta dokumenata, kao što su koverte i nalepnice, itd. Na slici je dat primer Mailing tab odeljaka...

 

 

 • Odeljak Create omogućava kreiranje dokumenata u obliku koverti ili nalepnica
 • Odeljak Start Mail Merge omogućava odabir tipa dokumenta za slanje i kome se šalje
 • Odeljak Write & Insert Fields omogućava kreiranje predefinisanih delova teksta
 • Odeljak Preview Results omogućava pregled definisanih opcija u prethodnim koracima
 • Odeljak Finish omogućava kreiranje predefinisanog dokumenta koji je moguće koristiti više puta


Klikom na Review tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za kontrolu dokumenta u smislu provere gramatike i jezika, opcije automatskog prevoda, unosa dodatnih komentara u sam dokument, praćenje promena u samom dokumentu, kao i mogućnost zabrane menjanja ili editovanja dokumenta. Na slici je dat primer Review tab odeljaka...

 

 

 • Odeljak Proofing omogućava korišćenje alata za proveru jezika, gramatike i pretragu
 • Odeljak Language omogućava prevod dokumenta na druge jezike
 • Odeljak Comments omogućava unos dodatnih komentara u dokument
 • Odeljak Tracking omogućava praćenje promena u dokumentu
 • Odeljak Changes omogućava odbacivanje ili prihvatanje promena dokumenta
 • Odeljak Compare nudi opcije upoređivanja dve verzije dokumenta
 • Odeljak Protect omogućava definisanje nivoa ovlašćenja nad dokumentom


Klikom na View tab u Ribbonu će biti prikazani najčešće korišćeni alati za pregled dokumenta, korišćenje pomoćnih alata programa i kreiranje dodatnih alata koji će omogućiti automatizaciju dela rada u Wordu 2010. Na slici je dat primer View tab odeljaka...

 

 

 • Odeljak Document Views omogućava promenu načina pregleda dokumenta
 • Odeljak Show omogućava korišćenje pomoćnih alata programa
 • Odeljak Zoom omogućava uveličavanje prikaza dokumenta
 • Odeljak Window omogućava rad sa prozorima Word 2010 programa
 • Odeljak Macros omogućava kreiranje i korišćenje makroa


Klikom na Add-Ins tab u Ribbonu će biti prikazani dodatni alati drugih programa i sistema sa kojima Word 2010 može sarađivati i koristiti. Naravno, potrebno je da i ti programi imaju definisan alat za integraciju u Word 2010. Na slici je dat primer Add-Ins tab odeljaka...

 

 

 • Odeljak Menu Commands omogućava korišćenje alata drugih programa integrisanih u Word 2010


Kao što sam već ranije spominjao, Ribbon je moguće dodatno prilagođavati sopstvenim potrebama i navikama. Prilagođavanje Ribbona se vrši tako što se desnim klikom klikne na prazno polje Ribbona, a zatim iz padajuće liste odabere opcija Customize Ribbon. Do iste opcije je moguće doći i klikom na File tab, zatim klikom na Options i sa ponuđenih opcija odabrati Customize Ribbon. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Nakon klika na Customize Ribbon opciju pokrenuće se defaultni čarobnjak (prozor) u kom je moguće vršiti promene i Ribbon prilagođavati sopstvenim potrebama. Na slici je dat primer konfiguracionog prozora...

 

 

Kao što se vidi iz primera, moguće je menjati kako pojedinačne alate, tako i tabove i grupe. Da bi ste dodali ili uklonili neki alat sa određenog taba dovoljno je da ga obeležite (označite levim klikom) a zatim klikom na dugme Add ili na dugme Remove dodate ili uklonite sa određenog taba. U sledećem primeru ću opisati način kreiranja novog taba sa prilagođenim alatima i sopstvenim potrebama. U prvom koraku neophodno je kliknuti na dugme New Tab na Customize Ribbon prozoru, pri čemu se u desnoj koloni (Customize the Ribbon) pojavljuje novi tab. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

U sledećim koracima ga moramo reimenovati korišćenjem dugmeta Rename, a zatim i dodati alate koje će taj tab sadržati. Na primer, nazvaću ga Printing i u njega dodati alate vezane za štampanje dokumenata iz Word 2010 programa. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Nakon klika na Ok dugme program će kreirati novi tab sa navedenim nazivom, ali bez pripadajućih alata, jer ih još uvek nisam definisao. Izgled novo kreiranog Printing taba je dat na sledećoj slici...

 

 

U sledećem koraku je neophodno da definišemo naziv grupe alata (odeljka taba), a zatim i da dodamo pripadajuće alate. Reimenovanje grupe odnosno odeljka radimo na isti način kao što smo to uradili sa reimanovanjem taba – obeležiti grupu a zatim kliknuti na dugme Rename. Nakon unosa novog naziva, odabira željenog grafičkog simbola i klika na dugme Ok program će automatski uraditi promenu naziva grupe. U primeru naziv grupe će biti Print. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Da bismo dodali alate u novokreiranu grupu Print, neophodno je da obeležimo grupu Print levim klikom u desnoj koloni prozora, a zatim obeležimo levim klikom željeni alat u levoj koloni prozora. Nakon toga, neophodno je kliknuti na dugme Add da bi alat bio dodan u pripadajuću grupu. Postupak ponoviti za svaki alat koji želite dodati u kreiranu grupu. Na slici je dat primer...

 

 

Nakon ovog koraka završili smo proces kreiranja novog taba, novog odeljka i pripadajućih alata. Novokreirani tab dodatno možemo pomerati levo ili desno na tab traci tako što ćemo koristiti dve dodatne strelice (smer gore – dole) sa desne strane Customize Ribbon prozora. Takođe, odčekiravanjem željenog taba na istom prozoru uklanjamo ga sa tab trake, ali samo kao grafički prikaz, da bi ga skroz uklonili neophodno je sam tab obeležiti i kliknuti na dugme Remove. Na slici je dat primer novog taba sa definisanim alatima...

 

 

Quick Access toolbar je smešten u samom vrhu prozora Word 2010 programa sa njegove leve strane. Namena ove opcije je da sadrži alate kojima je moguće brzo pristupiti – samo sa jednim klikom. Tu su najčešće smešteni alati za čuvanje dokumenata, opcija povratka koraka unazad ili unapred kao i mogućnost njegovog dodatnog prilagođavanja tako što se dodaju često korišćeni alati ili uklanjaju oni za kojima ne postoji konstantna potreba. Primer izgleda Quick Access toolbar-a je data na sledećoj slici...

 

 

Klikom na malu strelicu sa desne strane dobijamo dodatne mogućnosti prilagođavanja Quick Access toolbara, pri čemu je dovoljno samo čekirati neki od ponuđenih alata ili koristiti opciju Customize da bi oni postali vidljivi i upotrebljivi na njemu. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Status bar je smešten sa donje leve strane glavnog prozora Word 2010 programa i namena mu je da prikaže osnovne informacije o samom dokumentu, kao što su ukupan broj strana dokumenta, trenutni broj stranice koja se koristi, ukupan broj korišćenih reči u dokumentu, kao i trenutno stanje alata za proveru jezičkih i gramatičkih grešaka. Primer Status bara dat je na sledećoj slici...

 

 

Sa donje desne strane glavnog prozora Word 2010 programa dati su pomoćni alati za prilagođavanje pregleda samog dokumenta, kao i mogućnost njegovog uveličavanja. Na ovaj način vrlo efikasno možemo da prelazimo sa jednog pogleda na drugi – sa prikaza jedne stranice na prikaz dve strane istovremeno ili na web prikaz (bez okvira stranica), kao i da uveličamo stranicu ili ceo dokument ako je sadržani tekst suviše sitan. Primer je dat na sledećoj slici...

 

 

Nakon ove lekcije smo se upoznali sa grafičkim interfejsom Word 2010 programa i njegovim mogućnostima. U sledećim lekcijama ćemo se detaljnije upoznati sa alatima i njihovim mogućnostima i kako da ih najbolje iskoristimo u svom svakodnevnom radu, bez obzira na nivo korišćenja samog programa.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:23


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: