Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Prezentacije (PowerPoint)

Modul: Tekst u prezentaciji

Autor:

Naziv jedinice: Formatiranje teksta


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test formatiranje teksta
- Formatiranje teksta (PDF dokument)Kada govorimo o formatiranju teksta, govorimo o mogućnosti formatiranja svakog pojedinačnog karaktera ili kompletnog teksta. Formatiranje uključuje tip fonta, veličinu i boju slova, debljinu slova itd. Postoji više načina da uradimo promenu tipa fonta odnosno pisma koje će biti korišćeno na slajdovima prezentacije. Tip pisma koje odaberemo za korišćenje u prezentaciji je vrlo bitno jer tekst predstavlja bitan činilac svake prezentacije i na kojoj je najčešće fokus iste. Da bismo izmenili tip pisma to možemo uraditi na nivou master slajda i samim tim definišemo njegovu primenu na nivou cele prezentacije, ali to možemo uraditi i na nivou pojedinačnih placeholdera i tekstualnih okvira. Najjednostavniji način da uradimo izmenu pisma je da nakon selekcije željenog placeholdera ili tekstualnog okvira kliknemo na padajuću listu Font, koja sadrži sva trenutno dostupna pisma. Dovoljno je sa padajuće liste kliknuti na željeno pismo da bi ono bilo i primenjeno. Primer je dat na sledećoj slici:

 

Slika 7.1. 

 

Na samoj padajućoj listi je moguće videti izgled i oblik svakog pojedinačnog pisma, ali Power Point 2010 nam omogućava opciju Live Preview, odnosno pregled izgleda opcije pre nego što ona realno bude i primenjena. Dovoljno je kursor miša postaviti iznad željenog fonta da bi aplikacija omogućila prikaz date opcije bez njene primene. Tek nakon levog klika mišem opcija će biti i primenjena. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 7.2. 

 

Takođe, izmenu pisma možemo uraditi i korišćenjem Mini Toolbar alata. Dovoljno je da selektujemo određeni tekst koji želimo da izmenimo a zatim kursor miša postavimo iznad selektovanog polja. Mini Toolbar alat će se automatski pojaviti nudeći većinu dostupnih alata za formatiranje teksta a među njima i alat za odabir pisma. Selekcija pisma se vrši po istom principu kao pri korišćenju alata na Ribbon traci, kliknuti na padajuću listu a zatim selektovati željeni tip pisma. Primer je dat na sledećoj slici... 

Slika 7.3.

 

Sledeća dostupna opcija kada je formatiranje teksta u pitanju je opcija selekcije veličine fonta i ona se prirodno nadovezuje na predhodnu. Nakon što smo definisali tip pisma kao sledeći korak moramo definisati veličinu karaktera koju ćemo koristiti u našoj prezentaciji. Postoje određena pravila da naslov prezentacije bude ispisan većim slovima od podnaslova ali takođe slova sadržaja prezentacije bi trebala da budu manja od naslova i od podnaslova prezentacije. Veličinu karaktera možemo menjati koristeći alat Font Size na Ribbon traci jednostavnim klikom na pripadajuću padajuću listu a zatim klikom na neku od ponuđenih veličina karaktera. Aplikacija će automatski promene i primeniti. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 7.4. 

 

U situacijama da nam je potrebna veličina karaktera koja nije definisana na padajućoj listi dovoljno je kliknuti na samu Font Size opciju, uneti novi broj koji će predstavljati željenu veličinu karaktera a zatim pritisnuti taster Enter na tastaturi da bi promena bila i izvršena. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 7.5. 

 

Drugi način da izmenimo veličinu karaktera je da koristimo alate Increase Font Size i Decrease Font Size. Alati su smešteni na Ribbon traci odmah pored alata Font Size sa njegove desne strane. Klikom na dugme Increase Font Size uvećavamo veličinu karaktera dok klikom na Decrease Font Size dugme umanjujemo veličinu karaktera. Naravno tekst ili karaktere koje želimo menjati moraju biti prvo selektovani da bi promena bila i primenjena na njima. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 7.6. 

 

Kao treći način menjanja veličine karaktera možemo koristiti opciju Mini Toolbar-a sa kojom smo se upoznali nešto ranije. Dovoljno je selektovati ceo ili deo teksta kojem želimo da menjamo veličinu a zatim kursor miša postavimo iznad selektovanog polja. Mini Toolbar se automatski pojavljuje nudeći alate za formatiranje teksta a među njima i opcije za izmenu veličine karaktera. Princip korišćenja je isti kao kod alata na Ribbon traci.

Sledeći dostupan alat u radu sa opcijama formatiranja teksta je alat za podešavanje veličine razmaka između karaktera teksta. U situacijama kada želimo da određeni tekst bude vizelno efektniji ili kada nam je potrebno da veća količina teksta stane na neki ograničeni prostor možemo koristiti ove alate prilagođavajući razmak između karaktera prema svojim potrebama. Da bi to i uradili dovoljno je na Home tabu Ribbon trake kliknemo na dugme Character Spacing i sa dobijene padajuće liste kliknemo na neku od ponuđenih opcija. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 7.7. 

 

Kada kliknemo na opciju More Spacing na padajućoj listi startuje se dodatni Font čarobnjak koji nam omogućava dodatno definisanje razmaka među karakterima teksta, odnosno omogućava unos neke vrednosti koja nije predefinisana kroz padajuću listu. Dovoljno je uneti neku vrednost između 0 i 1000 i kliknuti na dugme OK da bi promena bila i primenjena. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 7.8. 

 

Sledeća opcija prilikom formatiranja teksta je menjanje boje karaktera i celog sadržaja. Da bi promenili boju karaktera dovoljno je kliknuti na dugme Font Color na Home tabu Ribbon trake. Klikom na dugme otvoriće se paleta predefinisanih boja koje možemo odmah primeniti na naš tekstualni sadržaj. Dovoljno je da postavimo kursor miša i kliknemo na željenu boju da bi ona bila i primenjena. Primer je dat na sledećoj slici....

Slika 7.9.

 

Druga opcija kada je menjanje boje karaktera u pitanju je opcija Text Fill u Word Art alatima koja funkcioniše skoro na isti način kao i opcija Font Color sa tim da opcija Text Fill ima širi opseg mogućnosti kada je primena boja u pitanju. Sadrži opcije gradijacije, teksture itd. O ovaj opciji ćemo detaljnije u nastavku kursa.

Grafičko formatiranje teksta, Text Outline, omogućava da se standardni tekstualni sadržaj prikaže kao grafički. Power Point 2010 ovu opciju omogućava i u radu sa standardnim tekstom za razliku od Power Point 2003 koji je to omogućavao samo u radu sa WordArt tekstom. Alat se nalazi na Drawing Tools tabu u odeljku WordArt Styles. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 7.10.

 

Da bi koristili ovu opciju dovoljno je selektovati željeni tekst a zatim kursor miša postaviti ili kliknuti iznad željene boje da bi selektovani tekst dobio deo grafičkih efekata. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 7.11. 

 

Takođe, selekcijom opcija Weight i Dashes na padajućoj listi alata možemo dodatno konfigurisati debljinu i tip linija efekta. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 7.12. 

 

Sledeća opcija za formatiranje teksta je primena atributa teksta. Atributi teksta su promenjljive koje se primenjuju na sam tekst i možemo ih podeliti u nekoliko opcija i to: bold (podebljanje), italic (ukošenost), underline (podvlačenje), strikethrough (precrtavanje), itd. Alati su smešteni na Font odeljku Home taba. Primer je dat na sledećoj slici....

 

Slika 7.13.

 

Takođe alat Font možemo pokrenuti klikom na malu strelicu u donjem desnom uglu odeljka Font pri čemu se startuje Font konfiguracioni prozor na kom je moguće definisati željene atribute teksta. Dovoljno je neku od ponuđenih opcija odabrati ili selektovati pripadajuću selekcionu kockicu a zatim kliknuti na dugme OK da bi promena bila i primenjena. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 7.14. 

 

Da bi primenili neki od atributa teksta moramo u prvom koraku željeni deo teksta ili ceo tekst selektovati a zatim primeniti neki od ponuđenih atributa teksta. Na primer ako želimo da određena reč ili deo rečenice bude naglašena u okviru samog teksta. U prvom koraku vršimo selekciju željene reči a zatim u drugom koraku kliknemo na dugme Bold da bi uradili podebljanje selektovane reči. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 7.15. 

 

Isti princip možemo primeniti i kada su svi ostali atributi teksta u pitanju. Na primer želimo da unesemo matematičke ili neke druge formule u tekst. Da bi to uradili možemo primeniti nekoliko atributa teksta kao što je bold, italic, subscript, superscript i drugi. Naravno u prvom koraku unosimo tekst u standardnom obliku, na primer: H2O, c2=a2+b2, i tako dalje. U sledećem koraku selektujemo celu formulu a zatim primenimo neki od atributa, bold na primer, pa će naša formula dobiti sledeći izgled: H2O. Ali dati tekst i dalje nema potreban izgled formule tako da moramo primeniti još jedan atribut teksta, subscript. Dovoljno je selektovati karakter u tekstu koji je neophodno da bude postavljen ispod standardne linije teksta, a u našem slučaju je to broj 2. Nakon selekcije karaktera pokrenuti prozor Font a zatim na njemu čekirati opciju Subscript i kliknuti na dugme OK da bi promena bila i sačuvana. Nakon toga naša formula ima sledeći oblik: H2O. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 7.16.

 

Isti princip koristimo i kada vršimo unos matematičkih formula s’tim da se u tim situacijama koristi atribut Superscript jer određeni karakteri moraju biti iznad standardne linije teksta. Nakon primenjenih atributa naša formula bi izgledala ovako: c2=a2+b2. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Slika 7.17. 

 

Od ponuđenih atributa teksta moramo napomenuti i atribute strikethrough (precrtavanje) koji nam omogućavaju da precrtamo pogrešnu reč ili deo teksta ako za tim postoji potreba. Princip korišćenja je isti kao i kod primene gore navedenih atributa s’tim da se čekira opcija Strikethrough ili Double strikethrough (dvostruko precrtavanje). Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 7.18.

 

Atribut All Caps (sva velika slova) nam omogućava da unosimo ili menjamo već unet tekst tako što će svi karakteri biti formatirani velikim slovima. Princip korišćenja je isti kao i kod primene gore navedenih atributa s’tim da se čekira opcija All Caps. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 7.19.

 

Vrlo sličan atribut Small Caps omogućava formatiranje teksta prevođenjem u velika slova ali za razliku od predhodnog atributa zadržava veličinu postojećih karaktera u tekstu. Princip korišćenja je isti kao i kod primene gore navedenih atributa s’tim da se čekira opcija Small Caps. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 7.20.

 

Prilikom rada sa kompleksnim matematičkim formulama Power Point 2010 nam nudi alat namenjen tim potrebama i naziva se Equation (jednačina). Smešten je na odeljku Symbols u Insert tabu Ribbon trake. Sam alat nam nudi nekoliko predefinisanih opcija kada su kompleksne formule u pitanju i opcije kreiranja sopstvene formule već u skladu sa potrebama korisnika. Na raspolaganju nam je unos karaktera integrala, logaritama, razlomaka, funkcija, specijalnih simbola, itd. Da bi kreirali formulu dovoljno je uneti novi tekstualni okvir na slajd prezentacije a zatim kliknuti na dugme Equation da bi nam program automatski ponudio pun spektar dostupnih opcija i alata. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 7.21. 

 

U sledećem koraku je dovoljno započeti unosom brojeva i/ili klikom na neki od ponuđenih matematičkih izraza i simbola. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 7.22.

 

U datom primeru koristimo matematičku formulu sabiranja razlomaka pa smo formulu kreirali tako što smo prvo uneli razlomak klikom na opciju Fraction, i sa nje odabrali odgovarajući tip razlomka, zatim dodali znak +, ponovili postupak dodavanja razlomka, dodali znak =, i na kraju još jednom dodali odgovarajući razlomak. Pošto je matematički izraz definisan možemo preći na unos brojeva u za to predviđena polja. Dovoljno je kliknuti na određeno polje a zatim uneti broj korišćenjem tastera na tastaturi. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 7.23.

 

Nakon unosa svih potrebnih činilaca matematički izraz možemo pomerati i premeštati prema potrebi prezentacije. Izgled završenog matematičkog izraza bi izgledao kao na sledećoj slici...

 

Slika 7.24.

 

Alat nam nudi mogućnost korišćenja i predefinisanih formula i izraza. Dovoljno je kliknuti na padajuću strelicu na Equation dugmetu da bi alat ponudio predefinisane izraze i formule. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 7.25.

 

Klikom na neku od ponuđenih opcija program će automatski uneti selektovanu formulu ili izraz u tekstualni okvir. Dovoljno je uneti odgovarajuće brojeve kao zamenu postojećih karaktera da bi formulu prilagodili svojim potrebama. Primer je dat na sledećoj slici...

 Slika 7.26.

 

Power Point 2010 nudi još jedan alat za unos specijalnih karaktera i oznaka kada je tekst u pitanju. Često se dešava da neke karaktere ne možemo uneti korišćenjem tastera na standardnim tastaturama pa nam u pomoć priskače program sa svojim alatom Symbol. Alat je takođe smešten na Insert tabu Ribbon trake u odeljku Symbols. Klikom na dugme alata pokreće se novi prozor sa ponuđenim setom simbola različite namene od specijalnih karaktera kao što su ©, ®, €, ♪, Ω i drugi, do specijalnih karaktera pojedinih jezika kao što su grčki, ćirilica itd. Da bi neki specijalni karakter uneli u tekst dovoljno je kliknuti na dugme Symbol, a zatim u novootvorenom prozoru kliknuti na željeni karakter, a zatim kliknuti na dugme Insert da bi promena bila i sačuvana. Primer je dat na sledećoj slici...

Slika 7.27. 

 

Primer korišćenja specijalnih karaktera u okviru standardnog teksta:

Copyright © Company 2012


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:2


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: