Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Pre-Intermediate

Modul: The First Conditional

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: First Conditional


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test first conditional 

CONDITIONAL SENTENCES (USLOVNE/POGODBENE REČENICE)

 

 

Kondicionali (uslovne rečenice) su zavisne rečenice koje se uvode veznikom if (ako). U zavisnosti od toga kolika je mogućnost za ostvarenje radnje svi kondicionali se dele na prvi, drugi i treći kondicional.

 

THE FIRST CONDITIONAL (PRVI KONDICIONAL)

 

Prvi kondicional se još naziva i realni. Sam naziv kaže da postoji velika mogućnost za ostvarenje radnje koja se uslovljava. Kao i u svakoj složenoj rečenici, razlikujemo kondicionalnu (uslovnu) rečenicu i glavnu rečenicu.

Uslov se u prvom kondicionalu izražava u Present Simple Tense-u, dok se u glavnoj rečenici javlja Future Simple (will + infinitiv bez to).

 

If you finish your homework on time, you will get a good mark. (Ako završiš domaći zadatak na vreme, dobićeš dobru ocenu.)

If she spends all the money, she will not go shopping. (Ako potroši sav novac, ona neće ići u kupovinu).

 

·          Kao varijacije prvog kondicionala javljaju se sledeće izmene.

 

Umesto oblika will+infinitiv mogu se javiti ostali modalni glagoli sa infinitivom.

 

If you want to lose weight, you should/must eat less bread. (Ako želiš da oslabiš, trebalo bi / moraš da jedeš manje hleba.)

If everything is in order, you may/can leave at once. (Ako je sve u redu, možeš odmah otići.)

 

U glavnoj rečenici se može desiti da se takođe javi Present Simple Tense. To se dešava kada govorimo o naučnim činjenicama ili drugim izvesnim radnjama.

 

If you heat ice it turns to water. (Ako zagrevaš led pretvoriće se u vodu.)

If there is an economy crisis prices go up. (Ako nastane ekonomska kriza cene rastu.)

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:56


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: