Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Pre-Intermediate

Modul: Present Simple Tense

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Exit Festival - Vocabulary


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test exit festival - vocabularyNouns (imenice):

  

highlight - vrhunac    

                                                           

lover - obožavalac  

                                 

contemporary music - savremena muzika (tehno, dens…)  

                                    

capital - glavni grad     

                                                        

fortress - tvrđava

                                       

tent - šator

                                              

youth home - omladinski dom

            

student`s home - studentski dom

            

burger bars - tezge sa brzom hranom

 

performer - izvođač

                            

archeological site - arheološka iskopina

         

mud - blato 

                                             

traffic jam - gužva u saobraćaju

               

festival-goer - posetilac festivala  

     

government - vlada

                                  

effort - napor 

                                         

brand - ime, marka 

 

Verbs (glagoli):  

choose - birati, izabrati

celebrate - slaviti                 

take place - održati se, uzeti učešće

be put up - biti smešten

include - uključiti 

wander around - šetati unaokolo 

remind - podsetiti  

cause - izazvati    

blow away - oduvati            

get stuck - zaglaviti se

raise (money) - skupiti novac

take part - učestvovati 

 

Adjectives and adverbs (pridevi i prilozi):

midsummer (day) - letnji dan 

huge -ogroman

outdoor - na otvorenom                             

domestic - domaći               

foreign -strani                            

live - uživo   

necesary - neophodan              

mainly - uglavnom

recognizable - prepoznatljiv

 

 

Conjuctions (veznici): 

as well as - kao i, takođe

in spite of - uprkos

among - među


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:21


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: