Utisci korisnika

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- Računarske mreže

Modul: Protokol modeli

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: Enkapsulacija protokola


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test enkapsulacija protokola
- Enkapsulacija protokola (PDF dokument)Ako pretpostavimo da je komunikaciona sesija između dva računara uspostavljena, onda je enkapsulacija deo ukupnog procesa isporuke podataka od izvora ka destinaciji. Na primeru ćemo koristiti komunikaciju između FTP servera i FTP klijenta. Proces enkapsulacije je proces u kome se paketi jednog protokola dodaju u pakete sledećeg protokola posmatrano kroz TCP/IP ili OSI protokol modele. Primer je dat na sledećoj slici:


 
Slika 52: Enkapsulacija protokola


Pretpostavimo da je FTP klijent poslao zahtev FTP serveru za skidanje nekog fajla. Mi ćemo izvući jedan trenutak iz procesa isporuke tog fajla klijentu koji se sastoji iz slanja niza mrežnih paketa. Moramo se podsetiti da se svaki paket sastoji iz dva dela odnosno od zaglavlja (eng. header) i polja za korisne podatke (eng. data). Generalno, ovde govorimo o tome kako se formira jedan mrežni paket i kako se on može poslati na mrežu.

Korisni podaci, koji i jesu cilj cele kolekcije, se obično formiraju na aplikativnom sloju u 90% situacija, mada to i nije uvek slučaj, ima i drugačijih primera. Još nešto treba napomenuti - da su vrlo retke situacije kada paket koji je deo TCP/IP kolekcije ne koristi IP protokol. 99% svih paketa koji koriste TCP/IP kolekciju koriste IP protokol, a izuzetak je recimo ARP protokol koji u svom radu ne koristi IP protokol.

Prema datom scenariju, FTP protokol na serveru formira svoj paket u kome se nalaze korisni podaci (jedan mali deo traženog fajla). On taj mali deo fajla koji se transportuje smešta u data polje paketa FTP protokola. U header polju se nalaze komande protokola, što je i najčešći slučaj kada su aplikativni protokoli u pitanju, kao što su GET, PUT, POST, itd, u zavisnosti od aplikacije koja kreira sam paket.

Kada FTP protokol završi svoj posao i formira paket, on taj paket u celosti prosleđuje protokolu na sledećem sloju. U ovom scenariju, to je TCP protokol. TCP prima FTP paket sa korisnim podacima, ubacuje ih u sopstveno data polje i formira sopstveni header. Praktično je kreirao novi TCP paket u čijem se data polju nalazi FTP paket sa korisnim podacima. TCP je u svoj header uneo informacije o portu izvora i o portu destinacije. U ovom slučaju, port izvora je 21, pošto se radi o FTP serveru, dok je port destinacije onaj port sa kojeg je FTP klijent poslao zahtev serveru za skidanje fajla, jer klijentski FTP portovi nisu definisani standardom. Takođe, u headeru TCP se nalaze i sequence ID i podaci koji su vezani za rad samog TCP protokola.

Kada TCP protokol završi svoj deo posla, on ceo paket prosleđuje protokolu na sledećem sloju, odnosno IP protokolu. IP protokol će kreirati sopstveni paket a primljeni TCP paket će smestiti u sopstveno data polje. U headeru IP paketa se nalaze IP adresa izvora i destinacije, TTL parametar paketa i ostali podaci bitni za rad IP protokola. Sa kreiranjem IP paketa je praktično završen rad TCP/IP protokol steka.

Nakon što je IP protokol završio svoj posao, on svoj paket prosleđuje sloju mreže, Ethernetu, koji će na osnovu primljenog paketa formirati niz električnih signala i kroz mrežni kabl proslediti do mrežnog adaptera destinacije, u ovom slučaju FTP klijenta. Naravno, Ethernet protokol dodaje svoj header u kome se nalaze Ethernet adrese izvora i destinacije.

Nakon prijema niza električnih signala, Ethernet protokol na Link sloju destinacije upoređuje destinacionu MAC adresu iz primljenog paketa sa sopstvenom MAC adresom. U slučaju da je MAC adresa iz primljenog paketa broadcast adresa ili njegova sopstvena MAC adresa, mrežni adapter će smatrati da je njemu upućen paket i proslediće ga operativnom sistemu. Taj proces se naziva dekapsulizacija protokola. Nakon što Ethernet protokol potvrdi da se MAC adrese slažu, on će sadržaj data polja proslediti protokolu na sledećem sloju, odnosno IP protokolu. Nakon što je IP protokol primio paket, on sada upoređuje IP adrese destinacije u paketu sa sopstvenom IP adresom i, ako se poklapaju, dolazi do prosleđivanja paketa protokolu sledećeg sloja. Ako se IP adrese ne poklapaju, onda je uređaj koji je primio paket RUTER. U tom slučaju, ruter je dužan da formira novi Ethernet paket i da ga prosledi dalje na mrežu. Ako se IP adrese poklapaju, tada će IP protokol dekapsulirati svoj paket i korisne podatke proslediti TCP protokolu. TCP protokol će analizom headera svog paketa saznati kojoj aplikaciji na aplikativnom sloju treba proslediti korisne podatke a zatim dekapsulrati paket i korisne podatke proslediti do ciljne aplikacije. U ovom slučaju je to FTP aplikacija. Ovim korakom je završen proces slanja paketa od FTP servera do FTP klijenta.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:18


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: