Utisci korisnika

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: ECDL Access

Modul: Tabele

Autor:

Naziv jedinice: Definisanje ključa


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test definisanje ključa
- Definisanje ključa (PDF dokument)Definisanje primarnog ključa

Obavezno je da sve tabele imaju primarni ključ (eng. Primary key), odnosno jedno ili više polja čiji je sadržaj jedinstven u svakom slogu. Na primer, polje OrderID (broj porudžbine) je primarni ključ tabele Orders, jer svaki slog te tabele sadrži drugačiju šifru porudžbine. U teoriji relacionih baza podataka to se zove integritet entiteta. Pošto svaki slog ima različitu vrednost primarnog ključa, možete da razlikujete dva sloga. To je važno, jer je moguće da će u tabeli postojati dve porudžbine sa istim datumom, za istog kupca i koje je potpisao isti zaposleni.

Ako prilikom pravljenja nove tabele ne zadate primarni ključ, Access će vas pitati želite li da ga on napravi. Ako odgovorite sa Yes, Access će tabeli dodati polje primarnog ključa tipa AutoNumber. U svakom novom slogu automatski se upisuje redni broj u polje primarnog ključa.

Primarni ključevi drastično ubrzavaju proces pretraživanja i sortiranja slogova u nekoj tabeli.

Primarni ključ pravite tako što najpre birate polje koje želite da bude primarni ključ, a zatim na paleti sa alatkama pritisnete dugme Primary Key (to je dugme na kome je sličica ključa). Možete napraviti i primarni ključ koji se sastoji od više polja, tako što ćete izabrati ta polja i pritisnuti dugme Primary Key.

Primarni ključ možete da napravite na jedan od sledećih načina:

·         Izaberite polje koje će služiti kao primarni ključ, a zatim izaberite Edit / Primary Key

·         Izaberite polje koje će služiti kao primarni ključ, a zatim pritisnete ikonu Primary Key (sa sličicom ključa) na paleti sa alatkama

·         Pritisnite desni taster miša, a zaim izaberite stavku Primary Key.

 

Slika 1. Zadavanje primarnog ključa

Indeksiranje polja sa ili bez dozvoljenih duplikata

Indeksiranje je pojam koji se vezuje za brzo pretraživanje i sortiranje podataka po nekom polju.

·         Obavezno se indeksira polje koje je primarni ključ što Access odrađuje automatski (Index – Yes, No duplicates).

·         Polju u tabeli koje predstavlja spoljni ključ sami dodeljujemo indeks (Index – Yes, Duplicates OK).

·         Indekse dodeljujemo i onim poljima u tabeli za koje pretpostavljamo da će se po njima vršiti pretraživanje i sortiranje (Index – Yes, Duplicates OK).

·         Sa brojem indeksa ne treba preterivati (7-8 maksimalno) jer će performanse početi da opadaju.

·         Nikad ne indeksidamo polja tipa Memo i Yes/No.

Slika 2. Svojstva polja

Opcija No duplicates služi da se onemogući unošenje iste vrednosti u različita polja, duplikati nisu dozvoljeni. Opcija Duplicates OK služi za suprotno tj. ostavlja mogućnost unošenja iste vrednosti u različita polja, duplikati su dozvoljeni.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:4


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: