Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe InDesign CS5.5

Modul: Kreiranje i rad sa različitim objektima u InDesign-u

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Crtanje vektorskih objekata alatkama Pen i Pencil Tool


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test crtanje vektorskih objekata alatkama pen i pencil tool
- Crtanje vektorskih objekata alatkama Pen i Pencil Tool (PDF dokument)Kada ovladate alatkama za pravljenje vektorskih okvira i objekata, trebalo bi da proučimo šta je to što ih čini. Kada napravite jednu vektorsku putanju poput obične Linije (Line), rezultat je Path — putanja, čiji početak i kraj određuju dve tačke na krajevima. Ta tačka je Anchor Point (tačka usidrenja). Zaključak je sledeći — vektorska putanja dobijena alatkom Line Tool je sačinjena iz jedne putanje (Path) i dve tačke usidrenja (Anchor Points) koje joj određuju početak i kraj. U slučaju kada formiramo vektorski oblik poput pravougaonog alatkom Rectangle, rezultat je Path — vektorska putanja, koju određuju četiri tačke usidrenja na uglovima i centralna tačka.

 

 

 

Kako bi Vam ovo bilo jasnije, zamislite da ste na zid prikucali četiri eksera, a potom kanapom obvezali svaki od njih po redu kako biste formirali pravougaonik od kanapa. Ekseri bi u ovom slučaju bili tačke usidrenja, kanap vektorska putanja koju su direktno odredili ukucani ekseri, debljina kanapa u InDesignu je Stroke (kontura), dok je sve ono što se nalazi na samom zidu u okviru granica kanapa u InDesignu Fill (ispuna bojom). Selekciju ovih objekata u celini, kao i njihovih tačaka zasebno radićemo u narednoj lekciji, kao i primenu boje ispune i konture.


Crtanje alatkom Pen Tool

Ukoliko ste upoznati sa radom alatke Pen u Adobe Illustratoru, nastavak lekcije će Vam biti poznat, ali Vam predlažemo da gradivo dodatno utvrdite s obzirom na važnost ovih alatki...

Osnova grafičkog dizajna, kako onog namenjenom štampanju, tako i Webu, jeste upravo vektorska. Vektorske putanje i oblike sačinjavaju Anchor Points (tačke usidrenja). Do sada smo se upoznali sa alatkama uz pomoć kojih crtamo vektorske geometrijske oblike i putanje. U ovoj lekciji preći ćemo na viši nivo crtanja vektorskih oblika i putanja uz pomoć alatke Pen Tool.

 

 

 

Pen Tool se nalazi u ToolBoxu, a iza sebe krije ostatak alatki koje pomažu u radu sa njom, mada ćete većinu moći da koristite i bez aktiviranja, jednostavno prelaskom sa Pen alatke na njih tastaturnim pečicama.

Ukoliko je naučite i ovladate njome, bićete u stanju da crtate mnoštvo kreativnih oblika u InDesignu, kao i u većini sličnih programa, s obzirom na to da je ova alatka sastavni deo raznih drugih grafičkih programa. Pen alatka iscrtava putanje (Paths) koje možete kriviti,  putanjama formirati oblike i zato ćete se susresti sa imenom Path Tool ili Bezier Pen (ime je dobila po inženjeru Pjeru Bezijeru, koji je osmislio ovu alatku sa matematičkim krivljenjem linija kako bi olakšao posao dizajnerima automobila u Renou). Putanja se sastoji iz linije koju formiraju  tzv. tačke usidrenja (Anchor Points) koje smo već pominjali.

Setite se prethodne priče o ekserima u zidu. Dok smo kod alatki za pravljenje tekstualnih i grafičkih okvira po formiranju iste već imali date tačke usidrenja koje ih određuju, sa Pen alatkom ste u mogućnosti da celokupni oblik ili putanju crtate, sami određujući gde će se te tačke nalaziti, koliko će ih biti i da li će i kakvo biti zakrivljenje putanje između dve ili više tačke usidrenja. Kreiranjem tih tačaka u stvari pravite put vektorskoj putanji koju time formirate, onog momenta kada spojite poslednju tačku usidrenja sa početnom, formiraćete vektorski oblik, tj. zatvorenu vektorsku putanju.

 

 

 

Već smo napomenuli da u radu sa vektorima morate razlikovati putanju, koja definiše izgled objekta na matematički način, koristeći se tačkama usidrenja. Putanje (Paths) koje vidite na Vašem ekranu dok radite, kao i tačke usidrenja (Anchor Points) neće se videti na krajnjoj slici koju odštampate ili spremate za Web. One samo služe za komunikaciju između Vas i samog programa. Njihova namena je da formiraju objekat i granice njegove ispune (Fill), kao i oivičenja (Stroke) u slučaju da primenite na objekat. Fill i Stroke određuju sam izgled objekta, tj. kako će se i šta videti ukoliko štampate i sl. Takođe, objekte koje kreirate ovom alatkom možete pretvoriti u tekstualne ili grafičke okvire koji u ovom slučaju imaju razne oblike.


Crtanje putanje i formiranje objekta uz pomoć pravih linija

Izaberite Pen alatku i kliknite mišem u okviru stranice Vašeg dokumenta (samo kliknite, nemojte da kliknete i povlačite dalje miša). Na ovaj način ste napravili prvu tačku usidrenja koja predstavlja početak Vaše vektorske putanje.

 

 

 

Sada pomerite kursora miša na mesto gde želite da postavite drugu tačku usidrenja Vaše putanje. Klikom InDesign će momentalno napraviti drugu tačku i spojiti te dve tačke pravom linijom (putanjom). Sada možemo reći da ste nacrtali vektorsku liniju, a isti efekat možete postići alatkom Line Tool. Vidite i sami da samo uz pomoć klika (bez povlačenja) pravimo ugaone tačke usidrenja (Corner Anchor Points).

 

 

 

Nastavite sa daljim iscrtavanjem tačaka usidrenja, pokušavajući da napravite putanju koja će na kraju izgledati kao pravougaonik. Svaka sledeća tačka je spojena pravom linijom, putanja je duža za razmak između druge i treće, tj. treće i četvrte tačke, kako ih formirate.

 

      

 

Ukoliko želite da napravite samo vektorsku putanju a da je ne zatvarate u oblik, najlakši način je da pritisnete Ctrl i kliknete na prazan deo stranice u kojoj crtate, čime ćete privremeno preći na alatku Selection Tool (koju ćemo obraditi u narednoj lekciji). Onog momenta kada pustite taster Ctrl i vratite se na alatku Pen, videćete da je Vaša putanja formirana. To isto smo mogli da uradimo i da smo bez tastaturne prečice izabrali neku drugu alatku i time poručili InDesignu da smo sa iscrtavanjem putanje završili i time će naša putanja dobiti "Granični okvir".

Ukoliko želite da zatvorite putanju i time formirate objekat, kliknućete na početnu tačku usidrenja i time ste poručili InDesignu da od putanje formira objekat koji će biti postavljen u "Granični okvir". Sada bi sledeći klik mišem predstavljao početnu tačku za novu vektorsku putanju.

 

 

 

U toku crtanja alatkom Pen primetili ste da se izgled kursora menja, dodajući određene znakove poput o, /, +, - ili ^ u donjem desnom uglu.

 

 

Znakovi koji se pojavljuju u donjem desnom uglu kursora Pen Tool

 

U InDesignu CS5.5 izgled kursora na radnoj površini pre zadate prve tačke je u obliku penkala sa X u donjem desnom uglu. Onog momenta kada zadate prvu tačku, X nestaje, što označava da možete da dodajete nove tačke usidrenja i time proširite putanju.
 
Ukoliko formirate putanju promenom alatke, a poželite da nastavite sa njenim daljim iscrtavanjem, pređite kursorom miša preko prve ili poslednje tačke usidrenja, odakle želite da nastavite putanju, a kursor će izgledati kao penkalo sa malim / u donjem desnom uglu. To znači da biste klikom na nju mogli da nastavite sa iscrtavanjem putanje.

Kada napravite novu tačku usidrenja, ukoliko pređete kursorom preko tek formirane tačke usidrenja, kursor će i dalje izgledati kao penkalo sa malim ^ u donjem desnom uglu. Ukoliko sada kliknete na tu tačku, bićete u mogućnosti da promenite pravac krive putanje ka sledećoj tački, što će Vam biti jasno tek kada pređete crtanje krivih linija sa Pen alatkom.

Kada napravite više tačaka i probate da zatvorite putanju u oblik, izgled kursora će i dalje biti penkalo, ali će se u donjem desnom uglu pojaviti mali krug (o) koji označava da ćete klikom zatvoriti vektorsku putanju.

Obliku koji ste napravili možete po zatvaranju ili u toku formiranja dodati ili oduzeti tačku usidrenja. Ukoliko prelazite kursorom miša preko same putanje, primetićete da se kursor pretvara u penkalo sa + (plusom) u donjem desnom uglu. To znači da biste klikom negde u okviru putanje između dve tačke koje je čine napravili tj. dodali novu tačku usidrenja (Anchor Point).

Suprotna stvar se dešava kada umesto preko putanje kursorom miša prelazite preko tačke usidrenja  primetićete da se u ovom slučaju kursor miša pretvara u penkalo sa malim - (minusom) u donjem desnom uglu. To znači da ćete klikom na tu tačku usidrenja učiniti da ona nestane.

Promenom izgleda kursora InDesign Vam ukazuje na to koja funkcija će biti izvršena korišćenjem alatke Pen.


Crtanje putanje i formiranje objekata uz pomoć krivih linija

Dosadašnje putanje koje ste napravili su sačinjene od ugaonih tačaka usidrenja (Corner Anchor Points) i pravih linija (putanje) koje ih spajaju. Podrazumeva se da će Vam za crtanje raznih drugih, kompleksnijih oblika trebati krive linije. Krive vektorske putanje u InDesign-u sačinjene su od tačaka usidrenja koje kontrolišu krive (Smooth Anchor Points), koje su definisane pomoćnim ručkicama za direkciju (Direction Handles), kojima kontrolišete zakrivljenu putanju između dve usidrene tačke. Te ručkice se uglavnom ponašaju kao tangenta krive u određenoj tački usidrenja.

Kako bi ste dobili Smooth Anchor Point, umesto samo klika mišem u okviru stranice Vašeg dokumenta, kliknite i držeći levi taster miša prevucite kursor na određenu stranu. Time ste automatski poručili InDesign-u da želite da formirate zakrivljenu liniju i s toga će Vam biti omogućene pomoćne ručkice napravljenoj tački usidrenja.

Sada napravite novu tačku usidrenja na isti način. Primetićete da ih je InDesign povezao krivom linijom. Početna tačka ima samo jednu ručkicu trenutno, s obzirom na to da iz nje samo izlazi kriva, dok već druga tačka usidrenja ima dve ručkice iako još uvek nema linije koja izlazi iz nje ka trećoj tački. To je zato što InDesign očekuje Vaš novi potez i tom ručkom Vam omogućava da podesite direkciju izlazne krive koju ćete formirati.

 

 

 

 

 

Pokušavajući da formirate kružni oblik, napravite još jednu tačku usidrenja sa ručkicama, a potom kliknite na početnu tačku kojom ste krenuli da formirate krivu vektorsku putanju i time ćete zatvoriti putanju i pretvoriti je u oblik formiran krivim vektorskim putanjama.

 

      

 

U toku crtanja krivih putanja i formiranja Smooth Anchor Points, postoje tastaturne prečice koje su od velikog značaja. Ukoliko u toku crtanja želite da prepravljate ručkice, od velike pomoći će Vam biti tastaturne prečice Ctrl (*prečica za prelazak na jednu od dve alatke strelica za selektovanje u zavisnosti s kojom ste poslednje radili, predlažem da to bude Direct Selection Tool jer Vam daje veću kontrolu manipulisanja sa samim tačkama i njenim ručkicama), držeći Ctrl, kliknite na neku tačku kako bi ste se trenutno (dok ne pustite Ctrl) prebacili na Direct Selection Tool, klikom na tačku, izabraćete samo nju. Ukoliko držite Alt, prebacujete se na Convert Anchor Point alatku i na taj način možete Smooth Anchor point klikom da konvertujete u Corner Anchor point i obratno.

Kada je izaberete (držite Ctrl i kliknete na željeni Anchor Point) možete ceo Anchor Point pomerati na željeno mesto, a takođe možete kontrolisati njene ručkice. Ukoliko držite i dalje Ctrl i pomerate ručke, delovaće na obe, pritisnite i taster Alt uz Ctrl i moćićete da pomerate samo jednu od dve ručkica i time kontrolišete samo zakrivljenu liniju koja ulazi u Anchor Point ili koja izlazi iz nje. Što je duža ručkica, to će i sama krivina pri ulasku/izlasku iz tačke biti veća dok ćete rotiranjem ručkice kontrolisati direkciju ulaska/izlaska krive.


Crtanje vektorske putanje kombinacijom pravih i krivih linija

Kako će izgledati vektorska putanja i od kojih će tačaka usidrenja biti sačinjena, zavisi samo od Vas. Kao što smo već videli samo klikom na praznu površinu odlučujete da li želite da napravite Corner Anchor Point ili klikom i daljim prevračenjem Smooth Anchor Point. To ćete i sami najbolje odrediti u zavisnosti od toga kakvu grafiku crtate.

Kada nacrtate određeni vektorski oblik ili putanju, možete svaku tačku usidrenja koja ih čini da promenite iz Corner u Smooth Anchor point i obratno. Alatka kojom to radite se nalazi u skrivenom podmeniju Pen alatke i zove se Convert Anchor Point Tool (Shift+C). Klikom na bilo koju tačku usidrenja sa ručkicama (Smooth Anchor Point), sa ovom alatkom pretvorićete je u Corner Anchor Point. Dok u slučaju ako kliknete i držeći miša nastavite da prevlačite kursor u određenom pravcu, ugaonoj tački usidrenja dodaćete ručkice i pretvoriti je u Smooth Anchor Point, čime će i kriva putanja biti formirana. Ako to isto uradite na tački usidrenja koja je već imala ručkice, bićete u mogućnosti da ih uredite, ali je nećete promeniti u Corner Anchor Point.

Postoje još dve skrivene alatke koje Vam mogu pomagati u kreiranju novih tačaka usidrenja na vektorskoj putanji ili brisanja istih.

 

 

 

To su Add Anchor Point Tool (=) za dodavanje i Remove Anchor Point Tool (-) za brisanje tačaka usidrenja.


Slobodoručno crtanje alatkom Pencil Tool

Za razliku od Pen alatke, kada formirate putanju na osnovu tačaka usidrenja čiju ste lokaciju sami odredili, Pencil Tool (N) alatka Vam omogućava da pravite slobodoručne poteze u ovkiru stranice Vašeg dokumenta, a InDesign će na osnovu tog poteza napraviti putanju prateći kursora miša dok držite njegov levi taster i crtate.

 

 

 

Onog momenta kad budete pustili taster miša i time završili određeni potez, videćete ga materijalizovanog u okviru vektorske putanje ili vektorskog oblika. Pencil alatka se nalazi u Toolbox-u, odmah ispod alatki za pravljenje geometrijskih vektorskih oblika. Njena tastaturna prečica je N.

 

     

Izgled putanje u toku crtanja i formiranje u vektorsku putanju uz pomoć tačaka usidrenja

 

S obzirom da na izgled ovakvih crteža direktno utiče činjenica koliko precizno i lepo pravite poteze na tabletu za crtanje, a posebno ukoliko crtate mišem, InDesign nudi niz opcija kako bi Vaš krajnji izgled bio što bolji. Alatka koja je od velike pomoći u ovom slučaju jeste Smooth Tool, koja je skrivena u podmeniju alatke Pencil. Kako bi ste napravili lepšu krivu liniju u okviru Vaših putanja (nije bitno da li ste putanju nacrtali Pen ili Pencil alatkom, prepravlja svaku vektorsku putanju) jednostavno držeći levi taster miša prelazite potezom preko njih, a Smooth Tool će ostatak posla uraditi za Vas. Uglovi postaju zaobljeni i sve nepravilnosti se podudaraju potezom kojim prepravljate. Važno je napomenuti da će ova alatka delovati samo na selektovanu putanju, s toga se uvek možete držeći Ctrl prebaciti na Select Tool, kliknuti na određenu putanju koju želite da prepravite, a potom pustite Ctrl i nastavite da radite na njenom ispravljanju. Ukoliko crtate sa Pencil alatkom i želite nešto da prepravite sa Smooth alatkom, nećete morati uvek da je izabirate iz Toolbox-a jer postoji odlična tastaturna prečica uz pomoć koje sa Pencil prelazite na Smooth alatku. Kada nacrtate putanju i poželite da je ispravite, prvo držite Alt na tastaturi a potom krenite da je prepravljate. Time ćete se prebaciti na Smooth, ali obratite pažnju da krenete da držite Alt pre nego što kliknete da pravite potez na tasteru miša jer ukoliko prvo kliknete pa tek onda držite Alt, tastaturna prečica ne pretvara u Smooth već će Vam zatvoriti putanju koju crtate i od nje napraviti oblik.

Treća alatka u podmeniju je Erase Tool. Radi na istom principu kao prethodna samo umesto da "pravi lepše krivine na putanji" ona briše delove putanje preko kojih prelazite.

Vratimo se na Pencil Tool. Ukoliko niste zadovoljni potezom koji ste napravili, pređite opet preko njega dok je selektovana ta putanja i InDesign će Vašim novim potezom prepraviti stari potez. Kako bi ste imali što bolju kontrolu nad ovim, kao i nekim dodatnim opcijama za Pencil Tool, dva puta kliknite na njegovu ikonicu u Toolbox-u kako bi ste otvorili Dialog Box za podešavanje Pencil alatke - Pencil Tool Preferences.

 

 

 

  • Tolerances - Ova dva klizača za podešavanje su dodeljena Pencil, ali i Smooth alatci.
    • Fidelity određuje koliko će se izgled vektorske putanje poklapati sa Vašim potezom kojim ste je opisali. Unešena niska vrednost se više poklapa tačnom potezu koji ste napravili mišem ili elektronskom olovkom Vašeg tableta za crtanje. Ukoliko pak unesete veću vrednost za Fidelity desiće se da će konačan izgled vektorske putanje biti sa lepšim krivinama i sa manje neravnina, ali samim tim će manje ili više odskakati od Vašeg zadatog poteza. Ako crtate mišem i imate problema sa potezima, sigurno ćete uneti nešto veću vrednost
    • Smoothness određuje koliko želite da InDesign smekša i dodatno iskrivi putanju koju crtate, tj. njene zakrivljene linije. Ukoliko Vam trebaju zaokrugljeniji potezi koji će tako izgledati u kontinuitetu, povećajte unetu vrednost
  • Keep Selected - InDesign će kada nactrtate putanju sa alatkom Pencil, po završetku Vašeg poteza selektovati samo tu putanju (kako bi ste je dalje obrađivali npr. Smooth alatkom ili samo prešli opet preko nje i time je ispravili novom). Ukoliko ne želite da ta putanja bude selektovana po završetku poteza, kako bi ste nastavili da pravite nove poteze preko, kao da skicirate ili iz manjih poteza crtate nešto kompleksnije, ovu opciju isključite
  • Edit Selected Path - kada je ova opcija uključena, dešava se upravo ono što smo malo pre pominjali, InDesign Vam daje mogućnosta da prelaskom preko selektovane putanje u blizini od određenog broja piksela koji zadajete na klizaču ispod (Within), Vi tu putanju prepravite novim potezom koji nanesete. Slično kao sa Smooth alatkom, samo što Vam neće napraviti lepše krivine na putanji i srediti, već će ta putanja dobiti izgled Vašeg poteza Pencil alatkom, a stara putanja će skroz nestati (naravno ukoliko ste Pencil alatki dodali veću vrednost za Smoothness biće dodatno kriva nova putanja koju ste prepravili)


Ono što može da se desi kada su Vam uključene Keep Selected i Edit Path opcije jeste da stvaranju nove putanje (s obzirom da će biti selektovana), ukoliko probate da napravite novi potez u blizini nje, samo ćete je prepravljati umesto da crtate dalje. S toga je najbolje da kroz iskustvo vidite šta Vam najviše odgovara. Da li ćete smanjiti broj piksela u Edit selected Path na koje će reagovati InDesign ili ćete možda isključiti opciju Keep Selected kako ne bi remetili tek napravljene putanje, već ih dorađivati tek onda kad ih sami selektujete Direct Selection alatkom. Sve parametre koje podesite u Dialog Box-u, InDesign će zapamtiti i kada ga izgasite kako ne bi ste svaki put morali da podešavate iznova na stanje koje Vam najviše odgovara.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: