Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Prezentacije (PowerPoint)

Modul: Grafički sadržaj prezentacija

Autor:

Naziv jedinice: Crtanje i formatiranje objekata


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test crtanje i formatiranje objekata
- Crtanje i formatiranje objekata (PDF dokument)Kada govorimo o kreiranju i formatiranju objekata u Power Point 2010 programu moramo prvo definisati pojam objekat. Objekat predstavlja sve što ima svoj pravougaoni okvir i može biti premeštan i menjan ili formatiran nezavisno od drugih. Na primer, svaki nacrtani oblik je objekat, tekstualni okvir je objekat, dijagram ili grafikon je objekat itd. Power Point 2010 alati za crtanje kreiraju jednostavne linijski zasnovane crteže, takozvana vektorska grafika. Vektorska grafika omogućava da se oblik i veličina objekta menja bez ikakvih promena u kvalitetu prikaza istog. Ta osobina je omogućena na osnovu načina kako program definiše i upravlja sa objektom. Na primer, kada nacrtamo neku liniju Power Point 2010 program podatke o početku i kraju linije i njenim atributima (debljina, boja itd.) skladišti kao numeričke vrednosti. Kada tu liniju menjamo, skraćujemo ili produžavamo, ili jednostavno menjamo boju linije, program jednostavno ažurira te numeričke vrednosti u skladu sa trenutnim stanjem tako da se ne gubi na kvalitetu samog prikaza. Najveća mana vektorske grafike u odnosu na bitmap grafiku je nemogućnost realnog prikaza objekata i slika. Koliko god bili dobri u kreiranju vektorskih grafika, kvalitet prikaza će imati jednostavan, crtani film kvalitet. Alati za crtanje i kreiranje objekata smešteni su na tabu Insert na Ribbon traci programa u odeljku Illustrations. Ponuđeni alati su Shapes, Smart Art i Chart. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 9.1.

 

Trenutno nam je fokus na alatima Shapes i Smart Art pa ćemo se upoznati sa načinom njihovog korišćenja. Ovoj grupi alata možemo pridružiti i alat Clip Art koji nam omogućava korišćenje već predefinisanih vektorkih grafika i oblika. Da bi kreirali neki oblik ili uneli neki od predefinisanih dovoljno je kliknuti na alat Shapes i sa padajuće liste kliknuti na jednu od ponuđenih opcija. Opcije su podeljene na logičke celine da bi nam omogućili lakši odabir i selekciju potrebnog oblika. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 9.2.

 

Predefinisanih oblika ima dosta ali nas to ne sprečava da kreiramo i koristimo neki svoj oblik. Na primer želimo da unesemo pravu liniju na slajd prezentacije. Sa padajuće liste Shapes alata kliknućemo na opciju Line pri čemu program automatski podešava izgled kursora u oblik koji nam omogućava lakši unos oblika. U sledećem koraku negde na površini slajda kliknuti levim klikom miša a zatim uz zadržavanje levog klika miš pomerati u jednu stranu. Program će za pokretom kursora ostavljati trag linije kao da istu pišemo na papiru. Primer je dat na sledećoj slici:

 

Slika 9.3.

 

U sledećem koraku dovoljno je otpustiti levi klik miša da bi promena bila i sačuvana. Uneti objekat je moguće naknadno menjati i premeštati tako što levim klikom kliknemo na sam objekat pri čemu on postaje selektovan sa obeleženim krajnjim tačkama oblika. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 9.4.

 

Nakon selekcije objekta sam objekat možemo menjati i prilagođavati sopstvenim potrebama. Da bi promenili dužinu linije dovoljno je kursor miša postaviti iznad jedne od krajnjih tačaka oblika, pri čemu se oblik kursora menja u dvosmerne strelice, kliknuti levim klikom i uz zadržavanje levog klika miš pomerati u jednu ili u drugu stranu. Dužina linije će automatski pratiti pomeranje kursora miša. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 9.5.

 

Da bi objekat, liniju u našem primeru, premestili na neku drugu poziciju na slajdu prezentacije, u prvom koraku moramo selektovati objekat a zatim kursor miša postaviti iznad samog objekta, pri čemu se oblik kursora miša menja u četvorosmerne strelice. U sledećem koraku kliknuti levim klikom miša a zatim uz zadržavanje levog klika miš pomerati do lokacije gde želimo da postavimo naš objekat. U poslednjem koraku otpustiti levi klik miša da bi promena bila i sačuvana. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 9.6.

 

Da bi izmenili atribute objekta, linije u primeru, moramo objekat selektovati, kursor miša postaviti iznad samog objekta a zatim kliknuti desnim klikom miša. Nakon desnog klika miša na padajućem meniju kliknuti na opciju Format Shape da bi pokrenuli novi prozor za definisanje atributa oblika. Primer je dat na sledećoj slici:

 

Slika 9.7.

 

Nakon klika na opciju Format Shape pokreće se konfiguracioni prozor oblika pri čemu je ponuđeno dosta opcija prilagođavanja kao što su tip linije, boja linije, pozicija, itd. Dovoljno je sa leve strane prozora selektovati neku od opcija a zatim sa desne strane prozora konfigurisati atribute oblika prema sopstvenim potrebama. Primer je dat na sledećoj slici:

 

Slika 9.8.

 

Nakon prilagođavanja svih željenih atributa objekta kliknuti na dugme Close na Format Shape prozoru da bi promene bile i sačuvane. Primer je dat na sledećoj slici:

 

Slika 9.9.

 

U situacijama kada imamo više zasebnih oblika a želimo da ih zajedno premestimo na drugu poziciju na slajdu ili na drugi slajd ili da ih sačuvamo kao jedan zajednički objekat na raspolaganju nam je alat Group koji nam omogućava grupisanje više objekata u jedan. Da bi to postigli neophodno je selektujemo više objekata istovremeno, zatim postavimo kursor miša iznad jednog od selektovanih objekata a zatim kliknemo desnim klikom miša da bi pokrenuli padajući meni. Na padajućem meniju kliknuti na opciju Group da bi aplikacija grupisala više objekata kao jedan. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 9.10.

 

Nakon izvršenog grupisanja dobili smo jedan zaseban objekat koji možemo premeštati i kopirati prema sopstvenim potrebama. Da bi grupisan objekat raščlanili ponovo na zasebne pojedinačne objekte dovoljno je da na padajućem meniju kliknemo na opciju Ungroup. Nakon izvršene komande sve objekti ponovo postaju individualni objekti. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 9.11.

 

Power Point 2010 nam dozvoljava i kreiranje vektorkih grafika korišćenjem tkz. slobodne ruke, odnosno kreiranje crteža povlačenjem kursora miša po slobodnom nahođenju. Da bi kreirali crtež slobodnom rukom, dovoljno je kliknuti na opciju Scribble na meniju Shapes alata. Primer je dat na sledećoj slici:

 

Slika 9.12.

 

Nakon selekcije alata možemo početi sa crtanjem grafike prema potrebi jednostavnim povlačenjem miša. Da bi takva grafika mogla biti ispunjena bojom početna i krajnja tačka linije moraju biti spojene. Na datom primeru su date obe situacije:

Slika 9.13.

 

Sledeći dostupan alat je Smart Art koji nam omogućava da vizuelizujemo poslovne i druge procese što je od velike važnosti kada su prezentacije u pitanju. Da bi koristili neku od ponuđenih opcija dovoljno je kliknuti na dugme Smart Art a zatim sa ponuđenog prozora selektovati neki od ponuđenih. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 9.14.

 

Nakon klika na dugme OK program će selektovanu grafiku preneti na slajd prezentacije i koju možemo naknadno prilagođavati sopstvenim potrebama. Pojedinačne objekte grafike možemo premeštati i menjati tako što selektujemo pojedinačni objekt a zatim radimo njegovo dalje prilagođavanje. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 9.15.

 

Osim menjanja rasporeda i pozicije objekata možemo ih dodatno prilogođavati unosom tekstualnog sadržaja ili primenom različitih boja, itd. Da bi to uradili dovoljno je kliknuti na objekat koji želimo da prilagodimo svojim potrebama i kliknemo desnim klikom negde na površini objekta da bi pokrenuli padajući meni alata. Na padajućem meniju kliknuti na opciju Format shape i potrebne opcije prilagoditi svojim potrebama. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 9.16.

 

Clip Art alat je namenjen brzom unosu seta predefinisanih vektorskih grafika. Dovoljno je kliknuti na dugme alata koje je smešteno na odeljku Images na Insert tabu Ribbon trake. Alat se pokreće sa desne strane radne površine u vidu zasebnog panela. Dovoljno je kliknuti na dugme GO da bi program prikazao sve dostupne slike i grafike. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 9.17.

 

Da bi neku grafiku uneli na slajd prezentacije dovoljno je uraditi klik na željenu grafiku da bi ona bila i preneta na sam slajd. Grafiku možemo dalje premeštati prema potrebi na slajdu prezentacije kao i menjati njenu veličinu bez gubitka kvaliteta iste. Pošto je u pitanju predefinisani oblik grafike sve opcije menjanja i prilagođavanja nisu dostupne. Primer je dat na sledećoj slici:

Slika 9.18.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:6


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: