Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Pre-Intermediate

Modul: The First Conditional

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Conditional sentences


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test conditional sentences
- Conditional sentences (PDF dokument)Kondicionali (uslovne rečenice) su zavisne rečenice koje se uvode veznikom if (ako). U zavisnosti od toga kolika je mogućnost za ostvarenje radnje svi kondicionali se dele na prvi, drugi i treći kondicional.


The First Conditional (prvi kondicional)

Prvi kondicional se još naziva i realni. Sam naziv kaže da postoji velika mogućnost za ostvarenje radnje koja se uslovljava. Kao i u svakoj složenoj rečenici, razlikujemo kondicionalnu (uslovnu) rečenicu i glavnu rečenicu.

Uslov se u prvom kondicionalu izražava u Present Simple Tense-u, dok se u glavnoj rečenici javlja Future Simple (will + infinitiv bez to).

 • If you finish your homework on time, you will get a good mark. - Ako završiš domaći zadatak na vreme, dobićeš dobru ocenu.
 • If she spends all the money, she will not go shopping. - Ako potroši sav novac, ona neće ići u kupovinu.


Kao varijacije prvog kondicionala javljaju se sledeće izmene:

 1. Umesto oblika will+infinitiv mogu se javiti ostali modalni glagoli sa infinitivom.
  • If you want to lose weight, you should/must eat less bread. - Ako želiš da oslabiš, trebalo bi / moraš da jedeš manje hleba.
  • If everything is in order, you may/can leave at once. - Ako je sve u redu, možeš odmah otići.

 2. U glavnoj rečenici se može desiti da se takođe javi Present Simple Tense. To se dešava kada govorimo o naučnim činjenicama ili drugim izvesnim radnjama.
  • If you heat ice it turns to water. - Ako zagrevaš led pretvoriće se u vodu.
  • If there is an economy crisis prices go up. - Ako nastane ekonomska kriza cene rastu.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:10


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: