Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Pre-Intermediate

Modul: Comparisons

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Comparisons


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test comparisons
- Comparisons (PDF dokument)Kod jednosložnih i nekih dvosložnih prideva komparativ se gradi dodavanjem sufiksa –er, a superlativ (ispred superlativa se koristi određeni član "the", što je spomenuto u jedinici "Articles") dodatkom sufiksa –est.

 • old / older / oldest – star / stariji / najstariji
 • smart / smarter / smartest - pametan, pametniji,  najpametniji


Pridevi koji se završavaju na –y ispred kojeg se nalazi suglasnik, menjaju –y u –i.

 • friendly / friendlier / friendliest - ljubazan, ljubazniji, najljubazniji


Jednosložni pridevi sa kratkim samoglasnikom udvajaju poslednji suglasnik u poređenju.

 • big / bigger / biggest - velik, veći, najveći
 • thin / thinner / thinnest - mršav, mršaviji, najmršaviji


Višesložni pridevi se porede na sledeći način: komparativ se gradi dodatkom priloga more a superlativ dodatkom priloga most.

 • beautiful / more beautiful / most beautiful - lep,lepši,najlepši
 • popular / more popular / most popular - popularan, popularniji, najpopularniji


Ovakvo poređenje se još naziva i složeno poređenje. U okviru složenog poređenja možemo razlikovati pozitivno i negativno poređenje. Pozitivno poređenje govori o tome da jedan subjekat u većoj meri sadrži navedenu osobinu.

 • She is more intelligent than her sister. - Ona je inteligentnija od njene sestre.


Negativno poređenje govori o tome da jedan subjekat u manjoj meri sadrži navedenu osobinu.

 • Belgrade is a less dangerous place than New York. - Beograd je manje opasno mesto od Njujorka.


Razliku između dva subjekta možemo iskazati i sa different from.

 • Belgrade is different from New York. - Beograd je drugačiji od Njujorka.


Poređenje po jednakosti znači da dva subjekta u istoj meri poseduju neku osobinu. U tu svrhu koristimo as ... as.

 • Mary is as beautiful as her sister. - Meri je lepa kao njena sestra.
 • He is as smart as I am. - On je pametan kao ja.


Neki pridevi se porede nepravilno:

 • good / better / best - dobar, bolji, najbolji
 • bad / worse / worst - loš, gori, najgori
 • little / less / least - malo, manje, najmanje
 • much / more / most - mnogo, više, najviše
 • many / more / most - mnogo, više, najviše

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:7


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: