Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Elementary

Modul: Comparisons

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Comparisons


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test comparisons
- Comparisons (PDF dokument)



Comparisons of Adjectives (poređenje prideva)
 

Kod jednosložnih i nekih dvosložnih prideva komparativ se gradi dodavanjem sufiksa -er, a superlativ dodatkom sufiksa -est (ispred superlativa se koristi određeni član "the" što je objašnjeno u jedinici "Articles").

 • old  -  older  -  oldest
  (star, stariji, najstariji)
 • smart  -  smarter  -  smartest
  (pametan, pametniji, najpametniji)


Pridevi koji se završavaju na -y ispred kojeg se nalazi suglasnik, menjaju -y u -i.

 • friendly  -  friendlier  -  friendliest
  (ljubazan, ljubazniji, najljubazniji)


Jednosložni pridevi sa kratkim samoglasnikom udvajaju poslednji suglasnik u poređenju.

 • big  -  bigger  -  biggest
  (velik, veći, najveći)
 • thin  -  thinner  -  thinnest
  (mršav, mršaviji, najmršaviji)  


Višesložni pridevi se porede na sledeći način: komparativ se gradi dodatkom priloga more a superlativ dodatkom priloga most.

 • beautiful  -  more beautiful  -  most beautiful (lep, lepši, najlepši)
 • popular  -  more popular  -  most popular (popularan, popularniji, najpopularniji)


Ovakvo poređenje se još naziva i složeno poređenje.

 • She is more intelligent than her sister. - Ona je inteligentnija od njene sestre.


Poređenje po jednakosti znači da dva subjekta u istoj meri poseduju neku osobinu. U tu svrhu koristimo korelaciju as ... as.

 • Mary is as beautiful as her sister. - Meri je lepa kao njena sestra.
 • He is as smart as I am. - On je pametan kao ja.

 

Neki pridevi se porede nepravilno:

 • good  -  better  -  best
  (dobar, bolji, najbolji)
 • bad  -  worse  -  worst
  (loš, gori, najgori)
 • little  -  less  -  least
  (malo, manje, najmanje)
 • much  -  more  -  most
  (mnogo, više, najviše)
 • many  -  more  -  most
  (mnogo, više, najviše)

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:10


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: