Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Pre-Intermediate

Modul: Comparisons

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Comparisons


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test comparisons 

COMPARISONS OF ADJECTIVES (POREÐENJE PRIDEVA)  

·          Kod jednosložnih i nekih dvosložnih prideva komparativ se gradi dodavanjem sufiksa –er, a superlativ (ispred superlativa se koristi određeni član "the", što je spomenuto u jedinici "Articles")dodatkom sufiksa –est.

old                   older                oldest               (star, stariji, najstariji)

smart         smarter           smartest          (pametan, pametniji,  najpametniji) 

Pridevi koji se završavaju na –y ispred kojeg se nalazi suglasnik, menjaju –y u –i.

friendly           friendlier         friendliest       (ljubazan, ljubazniji, najljubazniji) 

Jednosložni pridevi sa kratkim samoglasnikom udvajaju poslednji suglasnik u poređenju.

big                   bigger              biggest              (velik, veći, najveći)

thin                  thinner             thinnest            (mršav, mršaviji, najmršaviji) 

 ·          Višesložni pridevi se porede na sledeći način: komparativ se gradi dodatkom priloga more a superlativ dodatkom priloga most. 

beautiful          more beautiful     most beautiful     (lep,lepši,najlepši) 

popular            more popular       most popular       (popularan, popularniji, najpopularniji)  

·          Ovakvo poređenje se još naziva i složeno poređenje. U okviru složenog poređenja možemo razlikovati pozitivno i negativno poređenje. Pozitivno poređenje govori o tome da jedan subjekat u većoj meri sadrži navedenu osobinu.

She is more intelligent than her sister. (Ona je inteligentnija od njene sestre.)

 ·          Negativno poređenje govori o tome da jedan subjekat u manjoj meri sadrži navedenu osobinu.

Belgrade is a less dangerous place than New York. (Beograd je manje opasno mesto od Njujorka.) 

·          Razliku između dva subjekta možemo iskazati i sa different from.

             Belgrade is different from New York. (Beograd je drugačiji od Njujorka.) 

·          Poređenje po jednakosti znači da dva subjekta u istoj meri poseduju neku osobinu. U tu svrhu koristimo as ... as.

Mary is as beautiful as her sister. (Meri je lepa kao njena sestra.) 

He is as smart as I am. (On je pametan kao ja.) 

Neki pridevi se porede nepravilno:

good    better  best     (dobar, bolji, najbolji)

bad      worse  worst   (loš, gori, najgori)

little     less      least    (malo, manje, najmanje)

much   more    most    (mnogo, više, najviše)

many   more    most    (mnogo, više, najviše)


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:20


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: