Utisci korisnika

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Elementary

Modul: Can

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: Can


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test can
- Can (PDF dokument)Can / can`t je modalni glagol.

Modalni glagoli su glagoli nepotpunog značenja, koji odgovaraju našim: moći, hteti, umeti, smeti… U engleskom jeziku oni imaju tri važne karakteristike:

 1. traže dopunu u vidu infinitiva bez to
 2. imaju isti oblik za sva lica
 3. u odričnom i upitnom obliku ne koriste glagol to do


Can označava postojanje sposobnosti (ability) u sadašnjosti, dok can`t označava nepostojanje sposobnosti.

 • I can play the guitar. - Umem da sviram gitaru.
 • She can`t drive a car. - Ona ne ume da vozi auto.


Can / can`t može značiti i imati / nemati dozvolu (permission) da nešto uradite.

 • You can leave the room. - Možete da napustite prostoriju.
 • We can`t vote if we are 16. - Ne možemo da glasamo ako imamo 16 godina.

 

Potvrdni oblik

Jednina (singular)Množina (plural)
I can swim – Ja umem, znam da plivam We can swim – Mi umemo, znamo da plivamo
You can swim – Ti umeš, znaš da plivaš You can swim – Vi umete, znate da plivate
He can swim – On ume, zna da pliva
She can swim – Ona ume, zna da pliva
It can swim – Ono ume, zna da pliva
They can swim – Oni umeju, znaju da plivaju

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagol CAN gradi inverzijom sa ličnom zamenicom, dakle pitanja se grade zamenom mesta glagola CAN i lične zamenice.

Upitni oblik – Yes/No questions

 

Jednina (singular)Množina (plural)
Can I swim? – Da li ja umem, znam da plivam? Can we swim? – Da li mi umemo, znamo da plivamo?
Can you swim? – Da li ti umeš, znaš da plivaš? Can you swim? – Da li vi umete, znate da plivate?
Can he swim? – Da li on ume, zna da pliva?
Can she swim? – Da li ona ume, zna da pliva?
Can it swim? –Da li ono ume, zna da pliva?
Can they swim? – Da li oni umeju, znaju da plivaju?

 

 Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

 • Can I swim? – Yes, I can / No, I can’t.
 • Can you swim? – Yes, you can / No, you can`t.
 • Can he swim? – Yes, he can / No, he can`t.
 • Can she swim? – Yes, she can / No, she can`t.
 • Can it swim? – Yes, it can / No, it can`t.
 • Can we swim? – Yes, we can / No, we can`t.
 • Can you swim? – Yes, you can / No, you can`t.
 • Can they swim? – Yes, they can / No, they can`t.

 

Upitni oblik – Wh- questions 

Jednina (singular)Množina (plural)
Where can I swim? – Gde mogu da plivam? Where can we swim? – Gde mi možemo da plivamo?
Where can you swim? – Gde ti možeš da plivaš? Where can you swim? – Gde vi možete da plivate?
Where can he swim? – Gde on može da pliva?
Where can she swim? – Gde ona može da pliva?
Where can it swim? – Gde ono može da pliva?
Where can they swim? – Gde oni mogu da plivaju?

 

 • What can you do? - Šta umete da radite?
 • Can she speak English? - Da li ona zna da govori engleski?
 • Can you type? - Umeš li da kucaš?

 

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika modalnog glagola, dakle oblika CAN`T i glagola u infinitivu.

Jednina (singular)Množina (plural)
I can`t swim – Ja ne umem/ne znam da plivam We can`t swim – Mi ne umemo/ne znamo da plivamo
You can`t swim – Ti ne umeš/ne znaš da plivaš You can`t swim – Vi ne umete/ne znate da plivate
He can`t swim – On ne ume/ ne zna da pliva
She can`t swim – Ona ne ume/ne zna da pliva
It can`t swim – Ono ne ume/ne zna da pliva

They can`t swim – Oni ne umeju/ne znaju da plivaju

 

 • I can`t cook. - Ne umem da kuvam.
 • He can`t sing. - On ne ume da peva.
 • They can`t drive a car. - Oni ne znaju da voze auto.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:12


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: