Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- English - Starter

Modul: CAN

Autor: prof. Gordana Matorkić

Naziv jedinice: CAN


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test can
- CAN (PDF dokument)Can / can`t je modalni glagol.

Modalni glagoli su glagoli nepotpunog značenja, koji odgovaraju našim: moći, hteti, umeti, smeti… U engleskom jeziku oni imaju tri važne karakteristike:

 1. traže dopunu u vidu infinitiva bez to
 2. imaju isti oblik za sva lica
 3. u odričnom i upitnom obliku ne koriste glagol to do

 

Can označava postojanje sposobnosti (ability) u sadašnjosti, dok can`t označava nepostojanje sposobnosti.

 • I can play the guitar. - Umem da sviram gitaru.
 • She can`t drive a car. - Ona ne ume da vozi auto.

 

Can / can`t može značiti i imati / nemati dozvolu (permission) da nešto uradite.

 • You can leave the room. - Možete da napustite prostoriju.
 • We can`t vote if we are 16. - Ne možemo da glasamo ako imamo 16 godina.

 

Potvrdni oblik 

Jednina (singular)Množina (plural)
I can swim – Ja umem, znam da plivam We can swim – Mi umemo, znamo da plivamo
You can swim – Ti umeš, znaš da plivaš You can swim – Vi umete, znate da plivate
He can swim – On ume, zna da pliva
She can swim – Ona ume, zna da pliva
It can swim – Ono ume, zna da pliva
They can swim – Oni umeju, znaju da plivaju

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagol CAN gradi inverzijom sa ličnom zamenicom, dakle pitanja se grade zamenom mesta glagola CAN i lične zamenice.

 

Upitni oblik – Yes/No questions 

Jednina (singular)Množina (plural)
Can I swim? – Da li ja umem, znam da plivam? Can we swim? – Da li mi umemo, znamo da plivamo?
Can you swim? – Da li ti umeš, znaš da plivaš?  Can you swim? – Da li vi umete, znate da plivate?

Can he swim? - Da li on ume, zna da pliva?

Can she swim? - Da li ona ume, zna da pliva?

Can it swim? - Da li ono ume, zna da pliva?

Can they swim? – Da li oni umeju, znaju da plivaju?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

 • Can I swim? – Yes, I can / No, I can`t.
 • Can you swim? – Yes, you can / No, you can`t.
 • Can he swim? – Yes, he can / No, he can`t.
 • Can she swim? – Yes, she can / No, she can`t.
 • Can it swim? – Yes, it can / No, it can`t.
 • Can we swim? – Yes, we can / No, we can`t.
 • Can you swim? – Yes, you can / No, you can`t.
 • Can they swim? – Yes, they can / No, they can`t.

 

Upitni oblik – Wh- questions 

Jednina (singular)Množina (plural)
Where can I swim? – Gde mogu da plivam? Where can we swim? – Gde mi možemo da plivamo?
Where can you swim? – Gde ti možeš da plivaš? Where can you swim? – Gde vi možete da plivate?
Where can he swim? – Gde on može da pliva?
Where can she swim? – Gde ona može da pliva?
Where can it swim? – Gde ono može da pliva?
Where can they swim? – Gde oni mogu da plivaju?

 

 • What can you do? - Šta umete da radite?
 • Can she speak English? - Da li ona zna da govori engleski?
 • Can you type? - Umeš li da kucaš?

 

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika modalnog glagola, dakle oblika CAN`T i glagola u infinitivu.

Jednina (singular)Množina (plural)
I can`t swim – Ja ne umem/ne znam da plivam We can`t swim – Mi ne umemo/ne znamo da plivamo
You can`t swim – Ti ne umeš/ne znaš da plivaš You can`t swim – Vi ne umete/ne znate da plivate
He can`t swim – On ne ume/ ne zna da pliva
She can`t swim – Ona ne ume/ne zna da pliva
It can`t swim – Ono ne ume/ne zna da pliva
They can`t swim – Oni ne umeju/ne znaju da plivaju

 

 • I can`t cook. - Ne umem da kuvam.
 • He can`t sing. - On ne ume da peva.
 • They can`t drive a car. - Oni ne znaju da voze auto.

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:12


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: