Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Adobe Photoshop CS5

Modul: Automatizacija i priprema dokumenata za Web i štampanje

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Automatizacija


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test automatizacija
- Automatizacija (PDF dokument)Adobe Photoshop CS5 vam pruža mogućnost da određeni set akcija, tj. komande koje ste upotrebili i njihov redosled na određenom dokumentu, snimite i zatim ih upotrebite na nekom drugom dokumentu. Ovaj proces se naziva automatizacija. Veoma je koristan jer može uštedeti vreme. Zamislite da imate foto album od 80 slika, veličine 800 x 600 piksela, koje bi trebalo da prebacite na Internet, tako što ćete ih smanjiti na 200 x 150 piksela. Ako biste ovaj posao radili ručno, uz maksimalno iskustvo u poslu, proveli biste pola sata za računarom. Koristeći automatizaciju, potrebno je samo da snimite postupak na jednoj, a zatim da ga primenite na ostale fotografije i Photoshop će obaviti ostatak posla umesto vas.

Pre nego što primenimo neku akciju, potebno je da je kreiramo. Akciju kreiramo iz Actions panela, a ako ovaj panel nije trenutno otvoren, možete ga otvoriti iz Window > Actions ili Alt+F9.

 

 

 

Dugmad koja se nalaze na dnu panela su sledeća, počevši s leve strane:

 • Stop Playing/Recording – zaustavlja snimanje ili puštanje neke akcije.
 • Begin Recording – započinje snimanje akcije, tj. beleženje vaših komandi.
 • Play Selection – pušta akciju koju ste snimili, ovom komandom možete da primenite snimljenu akciju na trenutno aktivni dokument.
 • Create New Set – stvara novi set, tj. folder u koji možete da snimite svoje akcije.
 • Create New Action – stvara novu akciju.
 • Delete – briše akciju, komandu iz akcije, ili set.


Akcije možete da kopirate, tako što ćete ih uhvatiti i prevući na dugme Create New Action...
Isto važi i za komande, koje čine akciju...

Ako poželite, klikom na strelicu koja se nalazi sa leve strane imena akcije, možete sakriti, ili prikazati komande (operacije) koje ona sadrži.

Sa leve strane panela Actions pored imena akcija i njihovih operacija, postoje dve Check Box ikonice, prva s leve strane je:

Ikonica Toggle item on/off služi da odredi da li će se akcija, ili komanda koja čini tu akciju izvršiti. Ako je ova opcija potvrđena, komanda ili akcija će njenim puštanjem biti izvršena, tj. primenjena, a u slučaju da nije potvrđena ova opcija, do primene neće doći. Na ovaj način možete, u slučaju da vam je to potrebno, iz već stvorene akcije isključiti određene komande, da biste prilagodili tu akciju vašim potrebama.

Ikonica Dialog on/off služi da bi, u slučaju da to želite, bili u prilici prilikom puštanja određene akcije da prilagodite njene parametre, umesto da se ona izvrši automatski. Npr. u slučaju da ste u snimljenoj akciji koristili filter Gaussian Blur, ovaj filter se neće izvršiti automatski, koristeći vrednost koju ste upotrebili prilikom snimanja akcije, već će biti pauzirana pre izvršenja i bićete u prilici da upišete novu vrednost i zatim nastavite sa izvršavanjem daljih komandi u akciji.


Primer

Kliknite na ikonicu za stvaranje novog seta, dajte ime setu, potom dok ste pozicionirani na tom setu, kliknite na ikonicu za novu akciju, otvoriće vam se novi dijalog:

 

 

 

U polje Name upišite ime vaše akcije, trudite se da bude dovoljno deskriptivno. Pošto ćemo u ovom primeru upotrebiti filter „Clouds”, nazvaćemo akciju „Oblaci”.

U polju Set, u slučaju da ste pozicionirani na pogrešnom setu, možete izabrati set u koji želite da smestite akciju koju ćete stvoriti.

Ako želite, možete da dodate Function Key za akciju, odnosno da odredite prečicu za nju.

Na raspolaganju vam stoji i mogućnost, da akciji dodelite boju i da je tako istaknete u polju Actions. Sem vizuelne, ova opcija nema drugu ulogu.

Potom kliknite na Record i izvršite sledeće izmene:

 • U panelu Layers, kreirajte novi sloj.
 • Ispunite sloj bojom prednjeg plana (potrudite se da boje budu crna i bela, tj. predefinisani set boja (D)).
 • Idite na Filter > Render > Clouds da biste dobili crno bele oblake.
 • Posle ovoga kliknite na ikonicu Stop u dnu panela Actions.


Ova akcija će biti primenjena na nekom novom dokumentu, stvoriti novi sloj, i na njemu kreirati oblake.

Kao što smo videli, akcije na jednom dokumentu, trenutno aktivnom, možemo da primenimo direktno iz Actions panela. Međutim, unutar Photoshop-a, akcije možemo da primenimo i na grupu fajlova, a to se radi preko komande Batch: File > Automate > Batch…

 

 

 

Otvoriće vam se novi prozor, u kome možete da podesite sledeće parametre:

Play:

 • Set - određuje iz kog seta će biti primenjena akcija.
 • Action - određuje akciju koja će biti primenjena.


Source:

 • Folder – procesuira sve dokumente iz određenog foldera. Da biste ga izabrali kliknite na Choose...
 • Override OPEN – premošćava komandu Open, ako se nalazi u akciji koju koristite.
 • Include all Subfolders – uključiće sve foldere kao i fajlove u njima koji se nalaze u folderu koji ste odredili.
 • Supress File Open Dialogs – neće vam se pojaviti File Open dijalog.
 • Supress Color Profile Warnings – neće vam se pojaviti upozorenja za Color profil dokumenta.


U slučaju da imate kameru, skener... možete da izaberete opciju Import, iz padajućeg menija.

Takođe možete da izaberete opciju Opened Files i tako primenite akciju na jednom ili više fajlova koji su trenutno otvoreni.


Destination:

 • None – predefinisana vrednost, ona ostavlja faljove sa izvršenim izmenama otvorenim, pri tome se te izmene ne čuvaju. Fleksibilnost ove opcije dozvoljava da izmene sačuvate pošto vidite kako izgleda fajl, ili da ih otpustite.
 • Save and Close – sačuvaće izvršene izmene i zatvoriti fajl. Trebalo bi da budete pažljivi prilikom primene ove komande, zato što možete da pogrešite i u zavisnosti od akcije, nanesete nepopravljivu štetu originalima.
 • Folder – procesuirane fajlove čuva na drugoj lokaciji. Potrebno je da kliknete na Choose i izaberete gde tj. u kom folderu želite da sačuvate fajlove. Pri tome se čuvaju kopije fajlova, a ne originali.
 • File Naming – pruža vam napredne mogućnosti za kreiranje novog imena grupe fajlova koju ste obradili. Proces je veoma sličan kao i kod kreiranja novog imena kod komande Batch Rename...


U slučaju da ste izabrali opciju Folder, ali ne želite da vas Photoshop neprekidno pita da potvrdite novo ime u dijalogu Save As, zato što ste te korake već snimili u akciju, čekirajte opciju Override Action „Save As” Command. Važno je napomenuti da će kopije obrađenih fajlova biti snimljene isključivo ako ste u akciji snimili korake za čuvanje fajla, npr. File > Save As > ime i format.

 

 

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:0


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: