Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Web dizajn

Modul: Teorija web dizajna

Autor:

Naziv jedinice: Aspekti web dizajna


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test aspekti web dizajna
- Aspekti web dizajna (PDF dokument)Šta je Web dizajn?

Web dizajn je korisnički orijentisana multidisciplinarna delatnost koja uključuje vizuelne veštine, izbor tehnologije i sadržaja, kao i elemente uspešnog poslovanja, pre svih poznavanje Internet marketing-a. Predstavlja proces dizajniranja i razvoja web sajtova, odnosno Internet prezentacija. Reč multidisciplinarna potiče od činjenice da web dizajn u sebi sadrži više oblasti (grafički dizajn, programiranje, biznis i dr.). Fraza korisnički orijentisana biće objašnjena u sledećoj nastavnoj jednici. Kompletan web dizajner mora da bude i dobar programer, i dobar grafički dizajner i da poznaje elemente poslovanja. U najkraćem, web dizajn predstavlja spoj programerskih veština i estetike, odnosno smisla za dizajn.

 

Zašto web dizajn?

Svedoci smo velike ekspanzije Interneta i web tehnologija u poslednjih 10-tak godina. Prvi koraci predstavljali su postavku podataka i informacija na Internet, radi razmene u uskom krugu korisnika. Danas nema ozbiljnije firme koja nema svoj web sajt i promociju svojih proizvoda i usluga preko Internet-a. Globalizacija, širok krug potencijalnih korisnika i nepostojanje granica Internet tržišta, daje velike mogućnosti svima za uspešan nastup i promociju. Sam pristup izgradnji uspešnog web sajta, izboru tehnologije, načinu i obliku predstavljanja zahteva pažljivo planiranje. Osnovni element svake web prezentacije, i one prve i ovih danas je Informacija. Svaki sajt pre svega treba da bude informativan, a sami tehnološki aspekti i marketinški efekti doprinose boljoj promociji i prodaji. Klijent će naravno pre kupiti proizvod u lepšoj ambalaži.

 

Aspekti web dizajna

Četiri osnovna aspekta web dizajna su:

 • Sadržaj
 • Tehnologija
 • Vizuelnost
 • Ekonomičnost.

 

Cilj sadržaja je da informiše posetioca sajta. Tehnologija se koristi radi implementacije funkcionalnosti sajta, vizuelnost predstavlja formu prikaza sajta, dok ekonomičnost predstavlja ekonomsku opravdanost postojanja sajta. Većina svih sajtova danas ima komercijalnu namenu, u smislu promocije, reklame i prodaje odredjenih proizvoda ili usluga.Navedeni aspekti nisu uvek strogo definisani. Na primer, lična prezentacija nema ekonomskog aspekta. Takodje, stranice u Intranet-u nemaju potrebu za jasno definisanim vizuelnim aspektom, jer imaju za cilj prenos i pristup odredjenim informacijama. Uticaj pojedinih aspekata zavisi od prirode i namene samog sajta.

 

Piramida web dizajna

Suština web dizajna može se prikazati tzv. piramidom web dizajna. Sadržaj web sajta čine blokovi piramide, koja je izgrađena na dobrim temeljima:

 • izabranoj tehnologiji i
 • vizuelnom prikazu.

 

Piramida će biti stabilna ako su uravnotežena dva prethodno navedena temelja. Tek kad se oni potpuno definišu i postave, prelazi se na popunu sadržaja web sajta. Izabrana tehnologija je vezana za funkcionalnost sajta i bitna je za dizajnera odnosno kreatora sajta, dok je korisnicima bitna forma, odnosno vizuleni prikaz. Ekonomičnost i profit je tek na vrhu piramide kao rezultat dobrog rada.

 

Izgradnja web sajta

Važno je još jednom istaći da oba temelja moraju istovremeno biti građena, odnosno da piramida mora biti podizana ravnomerno, i sa tehnološke strane i sa vizuelne strane. Posvećivanje posebne pažnje samo jednom od njih može da dovede do lošeg konačnog rezultata. Favorizovanje tehnologije daće mnogo nepotrebnih kontrola, apleta, zahteva za plug-in dodacima i sl. Nije cilj pokazati posetiocu da kreator sajta poznaje mnoge tehnologije. Sa druge strane, favorizovanje vizuelne forme daje mnogo slika, clip-artova, background tema i sl. Nije cilj opteretiti sajt sa puno grafičkog sadržaja, koji se kasnije teško učitava, i odbija posetioca već u startu. Takodje, potrebno je predvideti mesta za eventualnu nadogradnju i ubacivanje novih segmenata. Na primer, izrada web sajta za firmu koja ima trenutno samo nekoliko proizvoda u svom proizvodnom programu, ali planira da u narednom periodu proširi svoju ponudu, što web dizajner mora da predvidi u strukturi sajta u smislu lakog dodavanja novih sadržaja. Kao i kod svakog drugog projekta definiše se i rok završetka web sajta.

 

Razvoj web sajta

Kod razvoja web sajta primenjuje se top-down pristup. Prvo se diskutuje o njegovoj nameni, uzimaju zahtevi i definišu ciljevi, a tek onda prelazi na implementaciju. Jasno razumevanje namene sajta znatno će smanjiti rizik neuspeha kompletnog projekta. Sledeći korak je izrada specifikacije, a potom i osmišljavanje dizajna. Sličan postupak razvoja koristi se i u software engineering-u i naziva se waterfall model (model vodopada).Na slici je prikazan waterfall model.

 

Koraci izgradnje

U najkraćem, koraci razvoja web sajta bili bi:

 • spoznati namenu,
 • napraviti specifikaciju,
 • kreirati prototip dizajna,
 • implementirati dizajn,
 • testirati sajt,
 • postaviti sajt.

 

Uvek treba poštovati definisane korake razvoja sajta, čime se smanjuje broj skakanja i povrataka nazad. Na primer, ako je prvobitna odluka bila izbor JavaScripta za implementaciju nekog web elementa, a kasnije se ispostavi da je naručilac imao još neke zahteve vezane za taj element, koji nisu na vreme prepoznati i koji ne mogu da se urade pomoću JavaScript-a, cela stvar mora da se vraća na početak i da se bira neka druga tehnologija, PHP i sl.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:58


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: