Utisci korisnika

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: --- Adobe Acrobat X Pro

Modul: Napredne opcije programa Adobe Acrobat X Pro

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Adobe PDF podešavanja


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test adobe pdf podešavanja
- Adobe PDF podešavanja (PDF dokument)PDF i Adobe PostScript

Osnovni standard za sve štampače u grafičkoj industriji predstavlja je Adobe PostScript. Iako je Adobe PostScript još uvek vodeći standard za štampače u svetu, polako, ali sigurno Adobe se suprotstavlja svojim novim PDF standardom. U početku sve konverzije PDF dokumenata počele su sa dokumentima stvorenim kao PostSript dokument. Korisnici bi u autorizovanom programu odabrali komandu za štampanje i sačuvali bi dokument kao PostScript format. Kasnije bi se taj dokument otvorio u Acrobat Distiller i konvertovao u PDF dokument. Distiller je još uvek deo Acrobata i može se koristiti u slučajevima kada, na primer, font koji ste odabrali nije instaliran ili kada Vam treba PDF format za štampanje.

 

Acrobat Distiller

U Acrobat Distilleru možete izabrati podešavanja za konvertovanje dokumenata u PDF format, sigurnosne opcije i informacije o fontovima. Takođe, koristite prozor Acrobat Distillera za nadgledanje operacija koje bi trebalo da se izvrše u procesu konverzije.

 

 

 

Otvorite Acrobat Distiller komandom Acrobat Distiller u Tools Pane-u, koja se nalazi u odeljku Print Production (*ukoliko ga ne vidite kao ponuđeni odeljak Tools Pane-a, možete ga dodati otvaranjem opcija Tools Pane-a, klikom na Print Production opciju).

 

 

 

Potom u Dialog Boxu Acrobat Distiller otvorite padajući meni Default Settings da biste izabrali neku od predefinisanih opcija za čuvanje PDF dokumenata. Ona opcija koju izaberete, postaće standardna (default) i sledeći put kada otvorite Distiller ona će biti selektovana. Otvorite PostScript ili EPS dokument i oni će biti konvertovan u PDF, koristeći podešavanja koja ste izabrali iz padajućeg menija Default Settings. Ovaj padajući meni Vam nudi sledeće opcije:

 

 

 

 • High Quality Print - Ova opcija služi za slike visokog kvaliteta, pripremu za digitalnu štampu i štampanje. Nizak nivo kompresije, kao i postavljanje slike u većoj rezoluciji koriste se radi očuvanja kvaliteta slika. High Quality Print će sve fontove koji nisu dostupni zabeležiti u log dokumentu i kreirati PDF bez ugrađenih fontova
 • Oversized Pages - Ova podešavanja služe za čuvanje PDF dokumenata koji imaju stranice velikog formata, kao što su inženjerski projekti
 • PDF/A-1b:2005(CMYK) - PDF/A je standard za arhiviranje. Acrobat Distiller vrši proveru saglasnosti PDF/A, zbog čega je ovaj standard opcioni
 • PDF/A-1b:2005(RGB) - Ovaj standard ima karakteristike kao i prethodni, ali koristi RGB režim boje
 • PDF/X-1a:2001 - Koristi se za pripremu za štampu, kao i za štampanje. PDF/X dokumenti su modernizovani za štampu. PDF/X eliminišu podatke koji nisu za štampanje, ali zbog toga ne moraju uvek biti manji. Dobro su optimizovani za štampu i retko se javljaju greške. Ovakvi PDF dokumenti ne podržavaju RGB boje
 • PDF/X-3:2002 - Podržava ugrađivanje ICC profila. Koristi se u radu u kome se koristi boja
 • Press Quality - Za razliku od opcije High Quality, Press Quality će prekinuti proces čim se pojavi neodgovarajući font i neće kreirati PDF dokument
 • Smallest File Size - Namena ove opcije je da se proizvedu dokumenti za veb hosting, mejl, pregled na ekranu. Njihova veličina je mala, a postiže se smanjenjem rezolucije slika i smanjenim kvalitetom. Smanjenje rezolucije vrši se samo na dokumentima koji (po defaultu) imaju preko 150 piksela po inču (ppi) do 100 ppi. Za veb hosting možete smanjiti rezoluciju slika do 72 ppi
 • Standard - Ovo je jedna od najčešćih podrazumevanih opcija zbog toga što se koristi za desktop kolor štampače, laserske štampače, fotokopir aparate. U ovom slučaju kreiraju se dokumenti koji imaju rezoluciju najmanje 150 ppi i, ako je potrebno, ugrađene fontove

 

Edit PDF Settings

Ako Vam prethodna podešavanja ne odgovaraju u potpunosti za Vaš PDF dokument, u prozoru Acrobat Distillera pokrenite komandu Settings > Edit Adobe PDF Settings. Otvoriće se Dialog Box u kome možete menjati podešavanja.

 

 

 

Opcije General

Sa leve strane ovog Dialog Boxa imate šest različitih odeljaka čije opcije možete prikazati sa desne strane ukoliko kliknete jednom na ime željenog odeljka. Krenimo od glavnog odeljka koji se nalazi na samom vrhu - General.

U ovom odeljku možete izabrati verziju Acrobata radi kompatibilnosti dokumenata, kao i podešavanja za ostale dokumente i uređaje.

 • Compatibility - Služi za podešavanje nivoa kompatibilnosti PDF dokumenata. Izaberite najskoriju verziju, a to je verzija 1.7 da biste obuhvatili najnovije karakteristike i funkcije. Ukoliko kreirate PDF za distribuciju, izaberite najraniju verziju, kako bi što veći broj korisnika mogao da otvori ili štampa PDF dokumente, ali znajte da ta verzija ne podržava neke opcije koje su se pojavile u novijim verzijama (npr. čuvanje transparentnih elemenata)
 • Object Level Compression - Služi za kompresiju konstruktivnih informacija, kao što su Bookmark, prava pristupa i objekti koji se ne mogu komprimovati. Object Level Compression ima dve opcije Tags Only - za komprimovanje konstruktivnih informacija i Off - bez komprimovanja
 • Auto-Rotate Pages - Koristi se za automatsko rotiranje stranica u zavisnosti od smera teksta. Postoje tri opcije:
  •  Collectively by File - Rotira stranice u odnosu na smer većeg dela teksta u dokumentu
  •  Individually - Rotira svaku stranicu pojedinačno u zavisnosti od smera teksta
  •  Off - Sprečava rotiranje stranica
 • Binding - Određuje da li će povez stranica biti sa leve ili desne strane dokumenta. Promena ovih opcija će se primetiti na trenutno otvorenoj stranici, kao i na prikazu stranica (Thumbnails) sa leve strane
 • Resolution - Koristi se kod PostScript dokumenata da bi se postigla odgovarajuća rezolucija u zavisnosti od štampača za koji se koristi. Dozvoljen opseg je od 72 do 4000 dpi
 • Pages - Određivanje stranica za konvertovanje u PDF
 • Embed Thumbnails - Ugrađivanje umanjenog prikaza stranica za svaku stranicu u PDF dokumentu, što povećava veličinu dokumenta. Ova opcija nije potrebna kod novijih verzija Acrobata zato što one dinamički generišu prikaz u panelu Pages, sa leve strane
 • Optimize For Fast Web View - Prilagođava dokumenta za brži pristup iz veb pretraživača
 • Default Page Size - Određuje veličinu stranice ako ona nije određena u originalnom dokumentu

 

Opcije Images

U Images odeljku možete odrediti nivo kompresije za sve slike u boji (Color Images), slike koje imaju nijanse od bele do crne (Grayscale Images) kao i monohromatske slike (Monochrome Images).

 

 

 

 • Downsample - Koristi se za smanjenje rezolucije slike koje prevazilazi vrednost iz polja -For Images Above-, za rezoluciju izlaznog uređaja
  • off - sve slike će biti jednake rezolucije koju unesete u polje desno
  • Average Downsampling To - Proračunava srednju vrednost svih piksela u određenoj oblasti i zamenjuje sve piksele u oblasti prosečnom bojom piksela u određenoj rezoluciji
  • Subsampling To - Menja boju čitave oblasti na osnovu izabranog piksela iz te oblasti na određenoj rezoluciji. Omogućava bržu konverziju, ali je rezultujuća slika slabijeg kvaliteta
  • Bicubic Downsampling To - Koristi težišni prosek umesto običnog proseka kako bi odredio boju piksela. Ova metoda je sporija, ali daje bolji kvalitet slike
 • Compression - Primenjuje određenu vrstu kompresiju slika
 • Image Quality - Odabir kvaliteta slika od minimalnog do maksimalnog
 • Anti-Alias To Gray - Koristi se za ublažavanje oštrih ivica kod monohromatskih slika. Anti-aliasing (Aliasing = stepenast efekat) može prouzrokovati da manje i tanke linije izgledaju mutno
 • Policy - Otvara Dialog Box -Images Policy- u kojem možete podesiti opcije za kolor, Grayscale i monohromatske slike koje su manje rezolucije nego što ste Vi odredili. Za svaki tip slike unesite željenu vrednost rezolucije, zatim izaberite Ignore, Warm i Continue ili Cancel Job

 

Opcije Fonts

Opcije odeljka Fonts određuju koji će fontovi biti ugrađeni (Embeded) u PDF dokument i da li će Acrobat ugraditi podskup karaktera koji su korišćeni u dokumentu ili sve karaktere koje korišćeni Font sadrži u sebi. Možete ugraditi OpenType (O), TrueType (TT) i Type 1 fontove. Fontovi koji imaju ikonicu Lock (ikonica katanca ispred imena fonta) su zaštićeni licencom.

 

 

 • Embed All Fonts - Služi za ugrađivanje svih fontova koji su korišćeni u dokumentu. Ugrađivanje fontova je potrebno za upotrebu PDF/X standarda
 • Embed OpenType Fonts - Ugrađuje sve OpenType fontove iz dokumenta i čuva informacije za Advanced Line Layout. Ova opcija moguća je samo u Acrobat verzijama 7, 8 i 9, koje možete naći u meniju Compatibility u General odeljku
 • Subset Embedded Fonts When Percent Of Characters Used Is Less Than - Određuje prag procenta ukoliko želite da ugradite samo podskup fontova. 0% će ugraditi sve karaktere koje Font sadrži, dok će 100% ugraditi samo korišćene karaktere
 • When embedding Fails - Određuje kako će Distiller reagovati ako ne može da pronađe odgovarajući font koji bi trebalo da ugradi u dokument
 • Always Embed - Određene fontove koje želite da ugradite u dokument, unesite u listu Always Embed. Proverite u tom slučaju da li je opcija Embed All Fonts isključena
 • Never Embed – Ova opcija se koristi za fontove koje ne želite da ugradite u PDF dokument. Ako želite, možete izabrati neki drugi font folder iz Pop-up menija
 • Add Name - Ako font koji tražite nije u font folderu, kliknite na Add Name i unesite ime fonta. Izaberite listu Always Embed ili Never Embed i kliknite Add
 • Remove - Uklanja font iz jedne od pomenutih lista, ali ne i iz Vašeg sistema jer se uklanja samo referenca na taj font 

 

Opcije Color

Svejedno je da li koristite Color Management informacije u PostScript dokumentu, koristite Distiller CSFs ili određujete sopstvena podešavanja, sva podešavanja vršićete u Color odeljku unutar Adobe PDF Settings Dialog Boxa.

 

 

 • Settings File - Nudi listu podešavanja boje, uključujući i one korišćene u grafičkim aplikacijama. Ako Settings File podešavanja ostavite na None, možete da podešavate Color Management Policies i Working Space.
 • Color Management Policies - Određuje kako će Distiller konvertovati neoštećenu boju unutar PostScript dokumenta, ako ne koristite Distiller Color Settings File. Ova opcija je dozvoljena samo ako je u meniju Settings File izabrano None.
  • Leave Color Unchanged - Ne menja boje koje su zavisne od uređaja i čuva nezavisne boje u približno istom stanju. Ovo je zgodna opcija za one koji su podesili uređaje za štampu i isto tako podesili i boje u okviru dokumenta, koje će štampati samo na određenom uređaju
  • Tag (or Convert) Everything For Color Management - Obeležava objekte u boji sa ICC profilom i služi za podešavanje boja, tako da one budu nezavisne od uređaja za štampu
  • Tag (or Convert) Only Images For Color Management - Obeležava ICC profile samo u slikama (bez teksta i vektorskih objekata), što sprečava da se prilikom korišćenja Distillera poremeti boja teksta
  • Convert All Colors To sRGB (or Convert Everything To CalRGB) - Podešava boje, kako bi dokument bio nezavistan od uređaja. Konvertuju se CMYK i RGB slike u sRGB, koji je kompatibilan sa Acrobat verzijom 4.0 (PDF 1.3) ili novijim verzijama. Konvertuju se CMYK i RGB slike u Calibrated RGB (CalRGB), Acrobat 3.0 (PDF 1.2). Ova opcija se preporučuje za prikaz sa manjom rezolucijom
  • Convert All Colors To CMYK - Konvertuje boje u DeviceGray ili DeviceCMYK u zavisnosti od opcija izabranih u maniju Working Spaces. Sve Working Space opcije moraju biti određene
 • Document Rendering Intent - Izaberite metod za mapiranje boja između prostora boja. Rezultat svake od metoda zavisi od profila prostora boja. Acrobat ima četiri načina renderovanja: Perceptual, Saturation, Relative Colorimetric i Absolute Colorimetric za korišćenje sa ostalim Creative Suite aplikacijama. Postoji i opcija renderovanja koja se naziva Preserve, a čija namena zavisi od uređaja, a ne od PDF dokumenta. U većini uređaja Relative Colorimetric je podrazumevana opcija.
 • Working Spaces - Za sve Color Management Policies opcije koje ste izabrali, osim za Leave Color Unchanged, potrebno je izabrati opcije Working Spaces, odnosno režim boja.
  • Gray - Da biste definisali prostor boja svih Grayscale slika u dokumentu, izaberite ovu opciju. Standardni profil za Grayscale slike je Adobe Gray - 20% Dot Gain. Ako ne želite da konvertujete slike, izaberite None
  • RGB - Za RGB slike u dokumentu izaberite profil iz padajućeg menija. Veliki broj uređaja prepoznaje standardni profil sRGB IEC61966-2.1. Da biste sprečili konvertovanje, izaberite None
  • CMYK - Služi za izbor profila za CMYK slike. Standardni je U.S. Web Coated (SWOP) v2. Ukoliko ne želite da konvertujete CMYK slike, izaberite None
 • Preserve CMYK Values For Calibrated CMYK Color Spaces - Kada izaberete CMYK vrednosti koje su nezavisne od uređaja, one se obrađuju kao da su zavisne vrednosti (DeviceCMYK). Prostor boja nezavisnih od uređaja se odbacuje, dok PDF/X-1a dokumenti koriste Convert All Colors To CMYK value. Ako ova opcija nije izabrana, prostor boja nezavisnih od uređaja se konvertuju CMYK, pod uslovom da je opcija Color Management Policy podešena na Convert All Colors To CMYK.
 • Preserve Under Color Removal And Black Generation - Sačuvajte ova podešavanja ako postoje u Post Script dokumentu. Black Generation izračunava količinu crne boje potrebne za reprodukciju boje. Under Color Removal (UCR) smanjuje Cyan, Magenda i Yellow komponente (CMYK) da bi nadoknadio crnu. Pošto UCR troši manje mastila, koristan je za različite vrste papira.
 • When Transfer Functions Are Found - Određuje kako da upravljate funkcijama transfera u PDF dokumentima. Transfer funkcije se koriste i zbog posebnih umetničkih efekata, kao i za ispravke zbog karakteristika pojedinih uređaja.
  • Remove - Briše bilo kakve funkcije transfera, koje bi trebalo da se obrišu, osim ako će se PDF dokument štampati na istom uređaju za koji je izvorni PostScript dokument kreiran
  • Preserve - Čuva funkcije transfera koje su korišćene da bi popravile Dot Gain ili Dot Loss efekte koji se dešavaju kada se slika prebacuje u film. Dot Gain i Dot Lost efekti se javljaju kada su tačkice mastila kojim se štampa veće ili manje od Halftone Screena
  • Apply - Primenjuje funkcije transfera, menja boje u dokumentu, ali ih ne čuva. Ova opcija se koristi za kreiranje specijalnih efekata unutar dokumenta
 • Preserve Halftone Information - Čuva halftone informacije u dokumentu. Ove informacije su namenjene za korišćenje određenih izlatnih uređaja.

 

Opcije Advanced

Advanced opcije određuju koje Document Structuring Conventions (DSC) komentare želite da sačuvate u PDF dokumentu i kako da podesite ostale opcije koje utiču na konverziju iz PostScript dokumenta. U PostScript dokumentu DSC komentari sadrže informacije o dokumentu, kao što su aplikacija za pokretanje, datum kreiranja i orijentacija stranice. Takođe, obezbeđuje i strukturu za opis stranica u dokumentu. 

 

 

 

 • Allow PostScript File To Override Adobe PDF Settings - Koristi podešavanja sačuvana u PostScript dokumentu radije nego u trenutno otvorenom PDF dokumentu
 • Allow PostScript Xobjects - PostScript Xobjects čuva delove PostScript koda koji će se koristiti dok se PDF dalje bude štampao na PostScript štampaču. Ova opcija je dostupna samo kada su izabrane opcije Standard i Smallest File Size iz menija Default Settings
 • Convert Gradients To Smooth Shades - Konvertuje gradijente da bi ublažio senke u Acrobat verziji 4.0 ili novijim, čime poboljšava kvalitet i smanjuje veličinu dokumenta. Destiller konvertuje gradijente iz programa kao što su Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe FreeHand, CorelDraw, Quark XPress, and Microsoft PowerPoint
 • Convert Smooth Lines To Curves - Smanjuje količinu tačaka usidrenja (Anchor Points) potrebnih za crtanje krivih u CAD crtežima, što za rezultat ima manju veličinu PDF dokumenta i brže renderovanje (prikaz) na ekranu
 • Preserve Level 2 Copypage Semantics - Koristi Copypage operator koji je definisan u okviru LanguageLevel 2 PostScript radije nego u LanguageLevel 3 PostScript. Ovaj operator služi za kopiranje stranica
 • Overprinting Default Is Nonzero Overprinting - Sprečava ponovno štampanje objekata kojima je vrednost CMYK jednaka nuli, kako ne bi prekrili objekte ispod njih
 • Save Adobe PDF Settings Inside PDF File - Ugrađuje dokument sa podešavanjima (.joboptions) koji se koristi u kreiranju PDF dokumenta
 • Save Original JPEG Image In PDF If Possible - Obrađuje kompresovane JPEG slike, koje su već kompresovane korišćenjem DCT transformacije
 • Save Portable Job Ticket Inside PDF File - Čuva PostScript Job Ticket u okviru PDF dokumenta. Job Ticket opisuje PostScript dokument i može se koristiti u daljem radu kao i prilokom štampanja PDF dokumenata
 • Use Prologue.ps and Epilogue.ps - Služi za slanje Prologue i Epilogue dokumenta uz svaki posao. Ovi dokumenti se mogu koristiti da bi se dodali PostScript kodu koji želite da izvršite
 • Process DSC Comments - Čuva DSC informacije iz PostScript dokumenta
 • Log DSC Warnings - Prikazuje poruke upozorenja o problematičnim DSC komponentama za vreme procesa i dodaje ih u log dokument
 • Preserve EPS Information From DSC - Čuva informacije za EPS dokument kao što su aplikacija za pokretanje i datum kreiranja
 • Preserve OPI Comments - Čuva informacije koje bi trebalo da zamene For Placement Only (FPO) sliku ili komentar sa slikom visoke rezolucije koja se nalazi na serveru koji podržava Open Prepress Interface (OPI), verzija 1.3 i 2.0.
 • Preserve Document Information From DSC - Čuva svojstva dokumenta kao što su naslov, datum i vreme kreiranja u PDF dokumentu
 • Resize Page And Center Artwork For EPS Files - Centrira EPS sliku i prilagođava veličinu stranice tako da njena veličina bude malo veća od same slike. Ako ova opcija nije izabrana, veličina stranice će se prilagođavati gornjem levom uglu objekta koji se nalazi na vrhu sa leve stranje, a tako i donjem desnom uglu objekta koji se nalazi na dnu sa desne strane

 

Opcije Standard

Pomoću opcija iz Standards odeljka možete proveravati sadržaj dokumenta u PostScript dokumentu da biste bili sigurni da zadovoljava standard PDF/X1-a, PDF/X-3 ili PDF/A pre nego što kreirate sam dokument. Za PDF/X-Compliant dokumente, možete zahtevati da PostScript dokument zadovoljava dodatne kriterijume izborom opcija u Standards odeljku.

 

 

 • Compliance Standard - Stvara izveštaj koji označava da li je dokument po standardu koji ste Vi izabrali stvoren, a ukoliko nije, onda obaveštava o problemima na koje je naišao. Takođe, stvara .log dokument koji se pojavljuje na dnu Dialog Box-a
 • When Not Compliant - Određuje da li da kreira PDF dokument ako PostScript dokument ne ispunjava uslove standarda. U tom slučaju možete nastaviti proces izborom opcije Continue ili Cancel Job za kreiranje PDF dokumenta samo ako odgovara uslovima standarda
 • Report As Error - Obeležava PostScript dokument kao neodgovarajući ako je jedna od prijavljenih opcija izabrana, a Trim Box ili Art Box nedostaju sa neke stranice
 • Set TrimBox To MediaBox With Offsets (Points) - Izračunava vrednosti Trim Box-a u zavisnosti od istupa za Media Box određenih stranica, ako ni Trim Box ni Art Box nisu određeni. Trim Box je male veličine ili manji od zatvorenog Media Boxa
 • Set BleedBox To MediaBox - Koristi vrednosti Media Boxa za Bleed Box, ako Bleed Box nije određen
 • Set BleedBox To TrimBox With Offsets (Points) - Izračunava vrednosti Bleed Box-a u zavisnosti od Offseta za Trim Box određenih stranica, ako Bleed Box nije određen. Bleed Box je uvek veliki ili čak veći od zatvorenog Trim Boxa. Ova opcija koristi jedinice određene u General odeljku Adobe PDF Settings Dialog Boxa
 • Output Intent Profile Name - Označava karakteristike štampanja za koje je dokument pripremljen. Ako dokument nema određenu svrhu i naziv profila, Distiller koristi izabranu vrednost iz ovog menija. Ako Vaš dalji rad zahteva da dokument određuje namenu, izaberite None
 • Output Condition Identifier - Označava ime reference koja je određena u registu namene profila
 • Output Condition - Opisuje određen način štampanja. Ova opcija je korisna za određen prijemnik PDF dokumenta
 • Registry Name (URL) - Određuje veb adresu za pronalažene više informacija o nemeni dokumenta. URL je automatski uneta zbog ICC imena registra. Naziv registra je opciono, ali se preporučuje
 • Trapped - Određuje stanje Trappinga u dokumentu. PDF/X saglasnost zahteva vrednost True ili False. Ako dokument ne određuje Trapped stanje, vrednost u tom slučaju je zauzeta. Ako Vaš dokument zahteva da dokument određuje Trapped stanje, izaberite opciju Leave Undefined

 

Prilagođavanje PDF podešavanja

Kada završite sa podešavanjima u ovom Dialog Box-u, možete da ih sačuvate  kako biste ih kasnije ponovo koristili bez gubljenja vremena. Pošto ste prvo podesili opcije iz svih šest odeljaka General, Images, Fonts, Color, Advanced i Standards, možete sačuvati Vaše podešavanje kao jedno od standardno ponuđenih u meniju Default Settings.

 

Kreiranje predefinisanog Adobe PDF podešavanja

 • Izaberite jednu od opcija:
  1. Otvorite Acrobat Distiller i izaberite jednu od podešenih opcija iz Default Settings menija kako biste je iskoristili kao startnu poziciju, zatim izaberite Settings > Edit Adobe PDF Settings
  2. U okviru aplikacije u listi štampača izaberite Adobe PDF za štampanje dokumenata. Ovu opciju možete podesiti klikom na Properties u okviru Print Dialog Box-a
  3. U -Adobe PDF Maker- Dialog Boxu, kliknite Advanced Settings u Settings tabu
 • Kliknite na ikonice sa leve strane panela kako biste otvarali sve panele i pregledali sve opcije, kako biste primenili željena podešavanja
 • Sačuvajte svoja podešavanja na sledeći način: Kliknite na dugme Save As... da biste sačuvali kopiju dokumenta sa novim podešavanjima. Novi dokument će biti automatski preimenovan. Ako ste npr. izmenili Press Quality podešavanja, Vaša verzija će se zvati Press Quality (1). Ukoliko želite, unesite novi naziv za dokument, odnosno naziv koji će se pojaviti među predefinisanim podešavanjima i kliknite Save. Novi dokument je sačuvan sa ekstenzijom .joboptions na istoj lokaciji kao i originalan dokument

 

 

 

Brisanje fajla sa Adobe PDF podešavanjem

 • U Acrobat Distilleru izaberite Settings > Remove Adobe PDF Settings
 • Izaberite sačuvani dokument koji želite da obrišete i kliknite Remove

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: