Utisci korisnika

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: Adobe Photoshop CS5

Modul: Adobe Bridge i Mini Bridge

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Adobe Bridge i Mini Bridge


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test adobe bridge i mini bridge
- Adobe Bridge i Mini Bridge (PDF dokument)Adobe Bridge (most) je odličan program za pomoć u organizaciji i upravljanju našim slikama. Brigde je samostalna aplikacija, ali dolazi uz Photoshop CS5 ili bilo koji drugi program iz Creative Suit paketa. Postoji nekoliko načina da pokrenete Bridge u Photoshop-u:

• Opcijom File > Browse in Bridge,
• ikonicom u produžetku Menu Bar-a (Br) ili
• tastaturnom prečicom Ctrl+Alt+O.


Koju god načinom da pokrenete program, otvorićete aplikaciju i videti standardni interfejs Bridge aplikacije koji vertikalno dele tri kolone, kao i Menu Bar na vrhu sa mnoštvom ikonica ispod.

 

 

 

Menu Bar: sadrži padajuće menije grupisane po komandama, poput Menu Bar-a Photoshop-a.

 

 

 

Svaka od kolona je sastavljenja iz grupa panela, dok srednju sačinjava samo jedna i najveća – Content (2). U Adobe Bridge-u se nalazi veliki broj panela, kojima se pristupa, slično kao i u Photoshop-u, iz menija Window, u kome su aktivni paneli označeni tako što su čekirani. Sam princip preuređivanja panela je isti kao i kod Photoshop panela. I njih možete baš kao u Photoshop-u, organizovati vizuelno kako vam odgovara i sačuvati ih u novu radnu grupu uz pomoć komande Window > Workspace > New Workspace...


Među panelima treba izdvojiti:


Favorites panel

Ovaj panel vam mogućava brz pristup omiljenim folderima na računaru.

Ako želite da dodate neki folder u panel Favorites, prikažite željeni folder u Content panelu, zatim uhvatite njegovu ikonicu i prevucite je u panel Favorites.

Po predefinisanom podešavanju, ovaj panel je grupisan zajedno sa sledećim panelom, panelom Folders.

 

 

 

 

Folders Panel

Folders panel prikazuje hijerarhiju foldera na vašem računaru i koristi se za navigaciju kroz njih.

 

 

Grupa panela Favorites i Folders

 

Content panel (glavni panel)

U ovom panelu se nalazi prikaz sadržaja foldera u vidu sličica prikaza (Thumbnails). Prikaz tih sličica možete izmeniti u padajućem meniju View koji je odgovoran za pregled svih dokumenata izabranog foldera, sortiranje i način prikaza Thumbnail sličica pregleda.

 

 

Deo prikaza Content panela

 

Na samom dnu možete naći Opcioni Bar koji je usko povezan sa Content panelom. Na levoj strani pokazuje informacije, koliko trenutno imate fajlova u određenom folderu koji je aktivan, koliko ih je selektovano i koja je njihova veličina.

 

 

 

Na desnoj strani nalaze se Thumbnail Slider i ikonice za uključivanje/isključivanje mreže koja odvaja fajlove i foldere u pregledu, i tri ikonice za izbor načina pregleda sadržaja u Content panelu (Thumbnails, Details i List).

 

 

 

Thumbnail Slider je klizač koji omogućava povećavanje i smanjivanje prikaza fajlova koji se nalaze trenutno u Content panelu. Radi po istom principu kao i klizač u Photoshop-ovom Navigator panelu.

 

Preview Panel

Preview panel prikazuje Preview aktivnog tj. selektovanog dokumenta u panelu Content. Taj prikaz je obično veći nego prikaz u Content panelu jer je, za razliku od Thumbnail-a, u punoj rezoluciji dokumenta. Ipak, možete ga dodatno povećati povlačenjem separatora ovog panela. Separatori se nalaze sa leve i donje strane, kao što se vidi na slici ispod. Ako kliknete na Preview fajla u ovom panelu, pojaviće se lupa sa znakom plus u sebi. Ako kliknete pošto se lupa pojavi, otvoriće se mali prozor u kome ćete moći da vidite kako bi izgledao fajl uvećan na 100%. Da biste poništili ovaj prozor, kliknite na neki uvećani deo.

 

 

Preview panel sa aktiviranim malim prozorom za dodatno uvećanje

 

Metadata panel

Ovaj panel sadrži Metadata informacije za određeni fajl. U slučaju da je izabrano više fajlova ispisuju se podaci koji su upisani, a zajednički su za sve fajlove, poput ključnih reči (Keywords), datuma stvaranja (Data Created)...

Ako želite da dodate neki podatak slici, kliknite na naziv tog podatka i pojaviće se polje za unos tekstualne ili numeričke vrednosti. Kada unesete vrednost, možete da pritisnete Enter ili Escape, u zavisnosti od toga da li želite da sačuvate izmene, ili da ih poništite. Takođe, možete da kliknete na jednu od dve ikonice u donjem desnom uglu ovog panela, ikonicu za potvrdu, ili poništavanje izmena...

Metadata panel, po predefinisanim podešavanjima je grupisan zajedno sa sledećim panelom, panelom Keywords u jednu grupu panela.

 

 

 

Keywords Panel: pomaže vam da organizujete svoje fajlove, tako što ćete im dodeliti ključne reči, radi njihove lakše pretrage u budućnosti, po principu koji je isti kao i kod unošenja podataka u Metadata panel.

 

Workspace Menu

Kao i u Photoshop-u, i ovde je uvedena novina da postoji meni direktno na meni baru koji omogućava brzu promenu radnog okruženja. Po Default-u je uključen Essential raspored, ali je jednim klikom moguće promeniti kompletno radno okruženje.

 

 

 

Ako ste preuredili prostor prema svom nahođenju, na vrhu Pop-up menija se nalazi opcija New Workspace... koja će otvoriti prozor sa opcijama za čuvanje radnog prostora.

U gornjem desnom uglu Adobe Bridge-a nalazi se nekoliko ikonica:

 

 kao i 

 

One su redom, sa leva na desno sledeće:

 1. Thumbnail slike u Content Panel-u će se brže pregledati jer su manje kvalitetne tj. nisu u punoj rezoluciji
 2. Opcije za kvalitet Thumbnail slike u Content Panel-u. Možemo staviti da nam čak i te male slike budu u visokoj rezoluciji, što može usporiti rad računara
 3. Filtriranje Thumbnail slike uz pomoć ocene (od 0-5 zvezdica) koju ste dali slici ili boja kojom ih označite
 4. Ponuđene vrste sortiranja preglednih sličica Thumbnail
 5. Suprotni redosled slika u prikazu
 6. Ikonica za rotiranje selektovane slike za 90° u pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu
 7. Ikonica za rotiranje selektovane slike za 90° u pravcu kretanja kazaljke na satu
 8. Otvaranje skorašnjih dokumenata sa kojima ste radili
 9. Ikonica za stvaranje novog foldera
 10. Ikonica za brisanje selektovanog fajla
 11. Ikonica za brzo prebacivanje Adobe Bridge-a u Compact Mode (standardni Window prozor)

 

Alatke u Adobe Bridge-u

S obzirom na to da nam Adobe Bridge služi kao most između fotografija koje obrađujemo i Photoshop-a, u njemu postoji niz alatki koje nam pomažu da, pored organizacije i preglednosti, uređujemo fotografije pre dalje obrade.

 

 

 

Batch Rename (grupno preimenovanje) - sigurno ste nekada skidali fotografije s fotoaparata i poželeli da umesto imena koje sam fotoaparat zadaje fotografjama, radi bolje preglednosti i organizacije, sami promenite imena svih tih fotografija. To je glavni razlog, između ostalih, za postojanja ove alatke. Umesto pojedinačne promene, ova alatka sve slike koje izaberete u panelu Content ili skidate sa fotoaparata preimenuje onako kako vi to želite. Ukoliko ste selektovali željene fotografije, komanda za pokretanje ove alatke je Tools > Batch Rename...

 

 

 

Kao što možete videti, otvorili ste nov prozor u kome imate opcije koje se odnose na to kako ćete preimenovati fotografije i gde ćete ih sačuvati. Objasnićemo ih ponaosob krenuvši od vrha.

Opcija Presets vam daje mogućnost da sačuvate način na koji menjate Vaše slike, tako što ćete po završetku podešavanja svih parametara za preimenovanje slika kliknuti na Save... upisati ime i sačuvati na OK, tako da ćete svaki sledeći put imati u padajućem meniju Preset sačuvan vaš način izmene imena.

 

 

 

Destination Folder omogućava da izaberete gde ćete čuvati preimenovane slike. Imate ponuđene tri opcije:

 • Rename in Same Folder - preimenovanje u istom folderu u kojem su već bile slike,
 • Move to Other Folder - preimenovanje i pomeranje slika u drugi folder, brišući ih iz foldera gde su slike bile pre izmena,
 • Copy to other folder - preimenovanje i kopiranje slika u drugi folder, ne brišući ih iz foldera gde su slike bile pre izmena.

 

 

 

Najvažnije opcije ćete naci u New Filenames:

 

 

 

Ovako izgleda standardna kombinacija koju će Adobe Bridge ponuditi. Ime je sastavljeno iz četiri dela, a vi možete dodavati i oduzimati delove imena i time praviti idealnu kombinaciju za svoje konačno ime, klikom na + dodavanje segmenta u imenu ili - oduzimanje segmenta imena, koji se nalaze sa desne strane. Ponuđeni segmenti imena su:

 • Text - tekstualni deo u imenu koji ćete moći da upišete u prozoru s desne strane.
 • New Extension - promena ekstenzije poput *.JPG, tri ili četiri slova na kraju imena pokazuju koji je format fotografije. Najbolje je da ekstenziju ostavite nepromenjenu, osim ako to radite s razlogom.
 • Current Filename - trenutno naziv slike. U prvom padajućem meniju možete izabrati da li će to biti naziv i ekstenzija (Name + Extension), samo naziv (Name), samo ekstenzija (Extension) ili broj na kraju imena (Number Suffix). U drugom padajućem meniju možete izabrati da li će vam slova biti nepromenjena (Original Case), sva velika (Uppercase) ili sva mala slova (Lowercase).
 • Preserved Filename - sačuvan stari naziv slike (opcija slična Current Filename).
 • Sequenced Number - redni broj. U prozoru s desne strane možete upisati od kog broja će krenuti u menjanju imena, a u padajućem meniju s desna koliko će cifara imati broj. Ukoliko izaberete broj 1 za početni, i npr. trocifrene brojeve, prvi će biti 001.
 • Sequenced Letter - slova alfabeta. U padajućem meniju sa desne strane možete izabrati da li će ta slova biti sva velika (Uppercase) ili mala (lowercase)
 • Date Time - vreme ili datum kada je fotografija uslikana. U prvom padajućem meniju sa desne strane možete izabrati koji dan želite da se beleži, a od ponuđenih imate dan kada ste uslikali fotografiju (Date Created), dan kada ste je obradili (Date File Modified), današnji (Today) ili jučerašnji dan (Yesterday).
 • Metadata - informacije o slici iz panela Metadata, kao što su fokus, ekspozicija, ISO, rezolucija, ime autora, itd.
 • Folder Name - ime foldera u kom su slike.
 • String Substitution - zamena određenih delova ili slova u imenu.


Sve ove segmente možete iskombinovati od samo jednog do više njih, i u toku rada ćete moći da vidite prikaz imena koje trenutno zadajete fotografijama koje menjate u delu Preview.

 

 

 

Osim opcije Batch Rename, iz padajućeg menija Tools, ono što će nas posebno zanimati i šta ćemo obraditi jeste podmeni Photoshop. To su uglavnom osnovne opcije za korekturu slika za kojima imate najveću potrebu prilikom skidanja slika sa fotoaparata.

 

 

 

Batch - radi poput Batch Rename komande s tim što umesto izmene imena dodaje neke ponuđene filtere ili korekcije boja izabranim slikama, koje možete sačuvati u zasebnim folderima.

Image Processor - konvertuje grupu fajlova u JPEG, PSD ili TIFF format, ili u sva tri formata. Ova opcija je najpre namenjena fajlovima Camera RAW formata (o čemu ćemo pričati nešto kasnije), ali takođe ga možete koristiti i za bilo koji drugi format. Sa Image Processor-om možete takođe promeniti dimenziju slika u određenu zadatu dimenziju piksela. Za pokretanje ove komande idite na Tools > Photoshop > Image Processor... Otvoriće vam se nov prozor podeljen u 4 segmenta. Prvi se odnosi na selektovane fotografije, drugi na željenu lokaciju za čuvanje obrađenih fotografija, treći na izbor formata u kom želimo da sačuvamo slike, a poslednji, četvrti je eventualno dodavanje filtera ili efekata za obradu tonaliteta i boja.

 

 

 

 1. Broj izabranih fotografija koje ste uveli u Image Processor.
 2. Kada je štiklirana, ova opcija omogućava da obrađenu prvu sliku otvori u Photoshop-u kako biste procenili rezultat pre obrade ostalih fotografija.
 3. Čuvanje obrađenih fotografija u istom folderu.
 4. Opcija za izbor foldera u kojem želite da sačuvate fotografije. Klikom na Select Folder otvoriće se prozor u kojem ćete moći da izaberete folder ili napravite novi.
 5. Kada je štiklirana, ova opcija će sačuvati fotografije u JPG formatu.
 6. U praznom kvadratu možete uneti željeni kvalitet JPG fotografije, u rangu od 1-12, od čega će zavisiti izgled i veličina fotografija.
 7. Konvertovanje u sRGB format fotografije za Web.
 8. Kada je štiklirana, ova opcija će sačuvati fotografije u PSD formatu.
 9. Maksimalna usklađenost napravljenog PSD formata.
 10. Kada je štiklirana, ova opcija će sačuvati fotografije u TIFF formatu.
 11. Vrsta kompresije fotografije.
 12. Kada je štiklirana, uz pomoć ove opcije možete dodavati eventualnie filtere ili efekate.
 13. Kada je štiklirana, ova opcija daje mogućnost da sve slike smanjite kako bi stale u zadate dimenzije koje dodajete u kvadratima ispod.
 14. Slika neće biti šira od zadate dimenzije u pikselima.
 15. Slika neće biti duža tj. viša od zadate dimenzije u pikselima.
 16. Pokretanje Image Processor-a po zadatim stavkama vrši se na komandu Run.


Lens Correction (korekcija objektiva) - je filter koji možemo naći i u padajućem meniju Filters u Photoshop-u.

Load Files Into Photoshop Layers - izabrane slike možete direktno ubaciti kao slojeve određenog dokumenta koji je aktivan u Photoshop-u.

Merge to HDR Pro - kreiranje High Dynamic Range fotografija (visoko dinamični opseg).

Photomerge - odlično pomagalo ukoliko želite da spojite više fotografija u jednu. Najbolje ćete ga iskoristiti za spajanje više slika u Panoramic View (panoramski pogled), opcija koju danas ima svaki fotoaparat. Prozor koji će se otvoriti aktiviranjem ove komande podeljen je u dva dela. U prvom - Layout, možete izabrati način na koji želite da spojite fotografije, a u drugom delu možete izabrati fotografije koje želite da spojite ili ceo folder u kojem se nalaze.

 

 

 

Process Collections in Photoshop - s obzirom na to da u Adobe Bridge-u možete praviti tzv. kolekciju od izabranih fotografija, ovom opcijom celu kolekciju prenosite u Photoshop radi dalje obrade.

 

Mini Bridge

Uz izdanje Photoshop-a CS5, Bridge je i dalje zaseban program, ali je Adobe predstavio novu funkciju Mini Bridge. Baš kao što je nekad Bridge bio „most” između organizacije i pripreme fotografija i Photoshop-a, tako možemo reći da je sada Mini Bridge „most” između Photoshop-a i Bridge-a, omogućavajući brži pregled i lakši pristup između radnog prostora u Photoshop-u i slika koje smo izdvojili u Bridge-u, bez potrebe da se prebacujemo konstantno iz programa u program. Iako odlična zamena, Mini Bridge ne može u potpunosti da zameni Bridge, ali će biti više nego koristan u radu jer poseduje većinu opcija koje smo obradili u Bridge-u i pri tom je na dohvat ruke. Postoji nekoliko različitih načina da ga aktivirate. Pre svega komanda File > Browse in Mini Bridge...

Otvoriće se panel Mini Bridge u grupi panela, što će automatski značiti da ga možete aktivirati i u padajućem meniju Window. Komanda je Window > Extensions > Mini Bridge, koja će ga takođe otvoriti kao panel na vrhu grupe panela gde mu je i namenjeno mesto shodno njegovoj važnosti.

U bilo kojem od standardnih ponuđenih radnih menija CS5 verzije, poput Essentials, Design, Painting, Mini Bridge se nalazi na vrhu grupe panela sa leve strane kao ikona.

 

 

 

Kada ga prvi put otvorite, videćete početnu stranu, koja ima samo poruku dobrodošlice i opciju Browse Files (koja će vas povezati sa fajlovima aktivnim u Bridge-u). Nećete se dugo zadržavati na ovoj strani, ali se u svakom slučaju na nju uvek možete vratiti klikom na ikonu kućice u redu ikona iznad. Ukoliko je Bridge isključen, klikom na Browse Files biće aktiviran kako bi se napravila konekcija među njima. Kada smo izabrali Browse Files (u zavisnosti od toga koliki je sam panel, ukoliko je manji, povećajte ga tako što ćete na donjem levom uglu doći kursorom i kada se on pretvori u strelicu sa dva kraja, prevucite miša dokle god ne povećate panel na željenu veličinu), videćemo da je podeljen u dva dela koja su nam od ranije poznata iz Bridge-a.

 

 

 

Leva kolona Navigation, kao i ikonice iznad, odgovorna je za navigaciju.

 

 

 

 1. Back/Forward navigacione strelice.
 2. Povratak na pređašnje ili omiljene dokumente.
 3. Povratak na početnu stranicu Mini Bridge-a.
 4. Omiljeni dokumenti – svaki fajl možemo okarakterisati kao Favorites i tu ćemo ih naći.
 5. Pređašnji folderi u kojima ste radili.
 6. Pređašnji dokumenti na kojima ste radili.
 7. Kolekcije – poput omiljenih dokumenata, mi pravimo kolekcije određenih slika.
 8. Navigaciona linija.
 9. Prikaz postojećih foldera u trenutno aktivnom folderu Navigation panela.


Desna kolona Content sadrži prikaz dokumenata aktivnog foldera u navigaciji.

 

 

 

 1. Padajući meni za selekciju dokumenata.
 2. Filtriranje dokumenata u galeriji uz pomoć ocena koje smo dali zvezdicama.
 3. Padajući meni za izbor sortiranja dokumenata.
 4. Tools – alatke koje smo obradili iz padajućeg menija Tools > Photoshop u Bridge-u.
 5. Klizač za uvećanje prikaza dokumenata u galeriji.
 6. Izbor načina pregleda slika poput Slideshow-a i Review Mode-a.
 7. Izbor načina na koji će dokumenti biti prikazani u galeriji.
 8. Galerija.

 

Camera RAW

Ukoliko posedujete profesionalni fotoaparat, sigurno ste upućeni u to šta je RAW format fotografije, mada ga danas ima i na većini poluprofesionalnih fotoaparata. Digitalna kamera pri izloženosti svetlosti vodi evidenciju o količini svetlosti koja je pogodila svaki piksel i većina ih direktno kompresuje odmah nakon snimanja i pravi fotke poput JPG, starajući se oko korekcija boja, White Balance-a, ekspozicije itd. kako ne biste naknadno morali da podešavate sve te opcije. To može biti korisno jer sačuvane fotografije budu prilično male veličine. Međutim, nijedan profesionalni fotograf neće dozvoliti da mu fotoaparat preuzme kontrolu na krajnjem rezultatu slike. Upravo zato postoje fotoaparati koji prave fotografije u RAW formatu.

Kao što smo već rekli, JPEG Compression je samo vrsta kompresije koja nam daje najpoznatiji format JPG, koji je popularan zbog generalno dobre kompresije i male veličine koju slika zauzima. S obzirom na to da RAW format nije kompresovan, njegova veličina je najčešće 2-5 puta veća, ali njegova prednost je u tome što je kvalitet fotografije neuporedivo bolji, a takođe se lepše i lakše obrađuje fotografija. Obrada RAW formata se mora vršiti na kompjuteru. Možemo to uporediti sa nekadašnjom izradom fotografija uz pomoć negativa u mračnim sobama, samo što je sada potreban uglavnom program koji dolazi uz marku fotoaparata koji kopujete ili jednostavno i najpraktičnije Adobe Bridge i njegova opcija Camera RAW u kojoj možete vršiti sve vidove završnih obrada fotografija RAW formata. Ranije verzije Photoshop-a nisu mogle da otvaraju RAW fotografije, već bi prethodno morali da ih pretvorite u TIFF ili prebacite u Photoshop iz programa koji su dolazili uz kameru. Ukoliko u Bridge-u dva put kliknete na RAW fotografiju ili je ubacite u Photoshop, otvoriće se nov prozor Camera RAW u kojem ćete moći da vršite obradu.

 

 

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:2


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: