Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe Illustrator CS5

Modul: Dodavanje efekata vektorskim objektima

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: 3D efekti


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test 3d efekti
- 3D efekti (PDF dokument)3D Effect služi za dodavanje treće dimenzije objektu koji smo nacrtali, bilo da je u pitanju zatvorena ili otvorena vektorska putanja. Trodimenzionalni efekat koristi prednosti X, Y i Z ose. Da bismo došli do 3D efekta, selektujte objekat i pokrenite jednu od komandi za 3D efekte.

 

 

 

Postoje tri načina na koje možete da nacrtate trodimezionalni objekat:

 • Extrude & Bevel: korisiti Z osu da bi dvodimenzionalnom objektu dao dubinu širenjem objekta. Na primer, krug postaje valjak, kvadrat postaje kocka itd.

 

 

 

 • Revolve: korisiti Y osu za obrtanje objekta, čime formira novi 3D objekat. Na primer, lučna vektorska putanja četvrtine kruga će svojim obrtanjem dati poluloptu.

 

 

 

 • Rotate: koristi Z osu za rotiranje dvodimenzionalnog crteža u trodimenzionalni prostor, menjajući mu time perspektivu.

 

 

 

Extrude & Bevel

Selektujte objekat koji ima određenu ispunu ili konturu i pokrenite komandu Effect > 3D > Extrude & Bevel... Otvoriće vam se njen Dialog Box, a vi kao i uvek potvrdite polje Preview, kako biste direktno na dokumentu videli 3D promene.

 

 

 

 1. Izbor predefinisanih pozicija za selektovani objekat pri 3D efektu
 2. Mapiranje stranica dobijenog 3D objekta
 3. Ikonica za prikazivanje/skrivanje dodatnih opcija (Surface)
 4. Prozor za kontrolu nad rotacijom 3D objekta
 5. Podešavanje dubine širenja 3D objekta u Z osi (Extrude)
 6. Izbor za izgled 3D objekta - zatvoren poklopcem ili otvoren bez poklopca
 7. Razne predefinisane varijante izgleda i nagiba ivica 3D objekta u Z osi (Bevel)
 8. Visina primenje varijante izgleda i nagiba ivica (Bevel Height)
 9. Izbor za dodavanje efekta ivica (Bevel) van ili unutar okvira 3D objekta
 10. Izbor predefinisanih načina za izgled površine 3D objekta
 11. Kontrola nad jednim izvorom ili više izvora svetlosti
 12. Boja površine 3D objekta koji se nalazi u senci
 13. Intenzitet svetlosti
 14. Količina ambijentalnog osvetljenja
 15. Količina svetlosti koju 3D objekat reflektuje
 16. Količina osvetljenijih delova na 3D objektu
 17. Količina vektorskih putanja koje kontrolišu raznolikost u osvetljenim i zatamnjenim delovima 3D objekta

 
Revolve

Selektujte objekat koji ima određenu ispunu ili konturu i pokrenite komandu Effect > 3D > Revolve... Otvoriće vam se njen Dialog Box. Potvrdite polje Preview, kako biste direktno na dokumentu videli 3D promene.

 

 

 

 1. Ugao obrtanja 2D objekta u levu ili desnu stranu čime se dobija 3D objekat
 2. Izbor za izgled 3D objekta - zatvoren poklopcem ili otvoren bez poklopca
 3. Razmak rotiranog 2D objekta u odnosu na centar rotacije sa leve ili desne strane
 4. Izbor za obrtanje objekta sa leve ili sa desne strane čime se dobija drugačiji efekat 3D objekta

 

 

 

Konačni 3D objekat možete dobiti rotirajući vektorsku putanju u levu ili u desnu stranu. Na slikama možete videti kako bi se ponašao polukružni oblik prilikom dobijanja 3D oblika obrtanjem u levu, a potom i obrtanjem u desnu stranu. Ostale opcije iz Dialog Box-a su identične kao prethodne objašnjene u Extrude & Bevel efektu.


Rotate

Selektujte objekat koji ima određenu ispunu ili konturu i pokrenite komandu Effect > 3D > Rotate... Otvoriće vam se njen Dialog Box. Potvrdite polje Preview, kako biste direktno na dokumentu videli promene.

Iako se nalazi u grupi 3D, Rotate ne daje nikakav trodimenzijalni efekat primenjenom objektu, već ga samo tako dvodimenzionalnog rotira u perspektivi. Sličan efekat možemo dobiti komandom Free Distort... iz padajućeg menija Distort & Transform, ili ukoliko u Extrude & Bevel Dialog Box-u za debljinu 3D objekta koji pravimo stavimo vrednost 0, tj. ne proširimo ga u Z osi nimalo.

 

 

 


Mapiranje 3D objekata

Kada dobijete određeni 3D objekat uz pomoć Extrude&Belvel ili Revolve opcija, u mogućnosti ste da im površinu objekta mapirate (oslikate) određenim simbolom koji se nalazi u panelu Simbols. To može biti jedan od Illustrator-ovih ponuđenih simbola, ali isto tako može biti vaš crtež koji ste namenili za 3D objekat, a potom ga pretvorili u simbol. U jednoj od prošlih lekcija smo naučili kako pravimo i dodajemo simbole u panel Symbols.

Ako ste na neki objekat već primenili 3D efekat, trebalo bi da otvorite paletu Appearance i dva puta klikneta na plavi tekst 3D Extrude and Bevel (ili 3D Revolve ukoliko ste taj efekat primenili) da biste mogli da izmenite efekat u njegovom Dialog Box-u.

Napomena: Uvek kada primenite efekat objektu, kliknite na ime tog efekta u panelu Appearance da biste ga izmenili u njegovom Dialog Box-u. Takođe ga u istom panelu možete prikriti na kratko ili izbrisati.

 

 

 

Kada imate napravljen simbol i sada želite da ga primenite na određenu površinu 3D objekta koji ste dobili, izaberite Map Art... čime ćete otvoriti Dialog Box za podešavanje nanosa simbola na površine 3D objekta.

 

 

 

 1. Izbor uzoraka simbola iz panela Symbols koji će biti dodeljeni trenutnoj površini 3D objekta
 2. Izbor jedne od površina 3D objekta na kojoj će se u prozoru ispod pojaviti izabrani simbol
 3. Preview - prozor u kojem možete smanjiti, povećati, rotirati simbol na izabranoj površini 3D objekta
 4. Promena veličine simbola kako bi ceo stao na zadatu površinu
 5. Brisanje simbola kojim se mapira izabrana površina
 6. Brisanje simbola sa svih površina 3D objekta


Kada to uradite, potrebno je da izaberite površinu na objektu na kojoj želite da primenite simbol. Pritisnite strelicu da biste se kretali između površina. Dok se krećete između površina, primetićete crveno obojene izvodnice direktno na 3D objektu, koje označavaju koja je ta površina aktivna. Kada odaberete simbol koji želite da primenite na površini, kliknite na Check Box Scale to Fit da bi se simbol raširio preko cele izabrane površine na 3D objektu.

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:1


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: