Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Adobe Illustrator CS5

Modul: Unošenje rasterskih dokumenata u Illustrator, čuvanje i štampanje dokumenata

Autor: Vuk Ninić

Naziv jedinice: Čuvanje dokumenata različitih formata


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test čuvanje dokumenata različitih formata
- Čuvanje dokumenata različitih formata (PDF dokument)Kako bi ste se upoznali sa formatima koje Illustrator nudi za čuvanje dokumenata koje u njemu pravite, najbolje bi bilo da otvorite Dialog Box File > Save As... i pregledate ponuđene formate u padajućem meniju Save as Type.

 

 

 

Osnovni format Illustrator-a je Adobe Illustrator Document koji iza svog imena poseduju .ai ekstenziju. Kad god čuvate bilo kakvu vrstu grafike koju ste kreirali u Illustrator-u, najbolja moguća opcija je da je sačuvate kao .ai jer će na taj način sačuvati sve moguće informacije o dokumentu kada ga ponovo otvarate.

Kada sačuvate osnovni format .ai, Illustrator čuva automatski dve vrste formata u jednom. Pored osnovnog .ai formata, sačuvaće i PDF format iako to nećete videti jer će ih on staviti i jedan format zajedno. Zašto? U slučaju kada opet otvarate dokument u Illustrator-u automatski će ga pokrenuti uz pomoć osnovnog .ai formata, dok u slučaju da dokument otvarate u programima poput Photoshop-a ili InDesign-a dokument koji bude otvoren biće u PDF formatu koji u suštini njima služi samo za prikaz i štampanje.

 

 

 

Kada izaberete da dokument sačuvate kao AI format otvoriće Vam se Dialog Box za podešavanje parametara vezano za čuvanje tog formata.

 

 

 

 • Version - izbor od koje verzije Illustrator-a želite da Vam dokument bude kompatibilan. U slučaju da izaberete CS5 i pošaljete dokument nekome ko koristi stariju verziju poput CS3, on ne bi bio u stanju ga otvori
 • Fonts - Illustrator pamti sve Fontove koje ste koristili prilikom kreiranja tekstualnih objekata kako bi ih prikazao u PDF formatu, što znači da ukoliko ste koristili neki specifičan Font, svako ko otvori PDF format na svom računaru moći da štampa dokument bez obaveze da poseduje korišćeni Font. Vrednost od 100% znači da će u formatu PDF biti zapaćeni samo korišćeni karakteri iz celog Fonta, dok će u slučaju vrednosti 0% biti zapamćen celokupni Font. Kada ne čuvate PDF uz AI, ova opcija Vam nije omogućena
 • Create PDF Compatible File - ovaj Check Box će predefinisano uvek biti štikliran, čime omogućavate da uz .AI bude zapamćen i .PDF format. U slučaju da isključite ovu opciju, definitivno će konačna veličina (težina u Kb, Mb...) dokumenta biti dosta manja, ali ćete format moći da pregledate ili štampate samo iz Illustrator-a tj. u AI formatu neće biti urezan i PDF format
 • Include Linked Files - svi dokumenti koje smo ubacili kao Linked Files biće automatski pretvoreni u Embed Files, čime će biti deo sačuvanog dokumenta ali samim tim će i dokument za toliko biti veći
 • Embed ICC Profiles - uključuje sve boje u okviru dokumenta, čak i sam dokumenata koje smo postavljali kao Linked ili Embed Files
 • Use Compresion - Illustrator prilikom čuvanja dokumenta vrši određenu kompresiju kako bi smanjio konačnu veličinu dokumenta u Kb, Mb ...
 • Save each Artboard to a Separate File - u slučaju da Vam se dokument sastojao iz više stranica, Illustrator će za svaku stranicu napraviti zasebno sačuvan dokument
 • Transparency - U slučaju kada čuvate Illustrator 8 ili Illustrator 3 format, kako bi ste sačuvali efekte providnosti, morate prethodno da izvršite Transparency Flattening komandom Object > Transparency Flattening... ili da izaberete ponuđene predefinisane načine iz padajućeg menija Preset (o čemu ćemo više pričati nešto kasnije)

EPS Format (Encapsulated PostScript) je univerzalan PostScript format koji se koristi za reprodukciju grarfičkih aplikacija. Ne sadrži efekte transparentkosti pa će providni objekti Vaše grafike biti slepljeni - Flattened. Pre čuvanja, otvoriće Vam se EPS Dialog Box za podešavanje parametara za ovaj format.

PDF Format (Portable Document Format) je univerzalni format koji omogućava da Vašu grafiku pregleda ili štampa svako ko poseduje određenu verziju Adobe Reader na računaru. Prilikom formiranja ovakvog dokumenta otvoriće Vam se opširan Dialog Box za podešavanje parametara, zbog kojih je ovaj format inače veoma popularan.

 

 

 


General Settings

 • Preserve Illustrator Editing Capabilities - uključuje u PDF standardni AI dokument uz pomoć kojeg ćete kasnije moći da ga otvorite i diradite, ali je zbog toga celokupna veličina dokumenta povećana, što ćete naravno uvek isključiti ukoliko dokument čuvate samo da bi ste ga nekom poslali Online radi pregleda
 • Embed Page Thumbnails - Illustrator pravi umanjene prikaze (Thumbnails) svake stranice dokumenta koji će Vam služiti radi preglednosti u programima namenjenim za to, ali će oni uticati na nešto veću veličinu dokumenta
 • Optimaze for Fast Web View - u slučaju kada neko bude gledao PDF dokument na internetu, moćiće da vidi učitane delove dok će ostatak koji nije učitan biti zamućen, ne morajući tako da čeka celokupno učitavanje kako bi počeo s pregledom
 • View PDF after Saving - pregled konačnog izgleda sačuvanog PDF-a odmah pošto ga sačuvate
 • Creating Acrobat Layers from Top-Level Layers - Illustrator će sve slojeve na vrhu konvertovati u PDF slojeve koje možete pregledati samo u Acrobat 6.0 i novijim verzijama

 

Compression Settings

Compression Settings su podešavanja uz pomoć kojih Illustrator vrši kompresiju Vaše grafike smanjujući joj konačnu rezoluciju ali i kvalitet. Kompresovani dokument ćete uglavnom koristiti kada šaljete nekome putem interneta dokument samo radi pregleda, kako bi ste uštedeli vreme potrošeno na slanje. Illustrator smanjuje rezoluciju PDF dokumenta u rasteru. Ukoliko Vam je rezolucija bila podešena na 300PPI za dokument u rasteru, jer ste dokument spremali za štampu, sada ga u PDF formatu možete smanjiti na 72PPI s obzirom da je šaljete online samo radi pregleda na ekranu, a u tom slučaju je bespotrebno slati u 300PPI. Pored smanjivanja rezolucije, kompresija i kvalitet slike (Compression i Image Quality) Vam omogućavaju da pored rezolucije smanjite i kvalitet slike izborom jedne od ponuđenih vrsti kompresije i podešavanjem kvaliteta kompresije čime dobijate manje ili više kvalitetnu kompresovanu sliku. Kompresija će, posebno ako je lošeg kvaliteta (Minimum i Low Quality) veoma smanjiti konačnu veličinu PDF formata.

 

 

 

PDF Formati se koriste iz mnogo razloga. Nekada ćete u PDF staviti manje kvalitetnu verziju Vaše grafike kako bi ste je podelili sa nekim Online, dok ćete u suprotnom slučaju sačuvati PDF koji sadrži maksimalan kvalitet, kako bi ste te grafike odneli na profesionalno štampanje ili ih tako pripremili za neku vrstu prezentacije. Upravo zato, kako ne bi ste svaki put gubili vreme praveći određenu vrstu PDF dokumenta, Illustrator ima predefinisane vrste u padajućem meniju Preset, dok u slučaju da Vam ovi ponuđeni oblici čuvanja PDF formata ne odgovaraju, uvek možete sačuvati Vaše podešavanje kao jedno od ponuđenih u ovom padajućem meniju klikom na ikonicu Save Preset... u donjem levom uglu Dialog Box-a za čuvanje PDF Formata.Compatibillity

Pored kvaliteta PDF dokumenta koji čuvate, veoma je bitno da podesite i to sa kojim će sve verzijama čitača (programa Adobe Acrobat i Adobe Reader) biti kompatabilan i koji će biti standard sačuvanog PDF-a. Što se Adobe Reader-a tiče, to je program koji morate imate instaliran koko bi ste otvarali PDF dokumente na Vašem računaru i upravo zato se zove čitač. Kako je napredovao Illustraor iz verzije u verziju, uslovno s tim je morla da se doradi i vezija čitača za PDF format i Adobe Acrobat-a kao programa koji pored čitanja, omogućava i veći kontrolu i uređivanje PDF-a. Novije verzije daju veće mogućnosti prilikom čuvanja PDF dokumenta i samim tim ukoliko se otvaraju sa verzijama čitača koje su starije od sačuvane, nećete biti u mogućnosti da određene delove dokumenta vidite i štampate pravilno. U odnosu na to kako sačuvate format, dobićete format PDF verzije 1.3. - 1.7., a svaku verziju podržava Acrobat 4 (1.3.) - Acrobat 8 (1.7.). Ukoliko pak imate najnoviju verziju Adobe Reader-a ili Adobe Acrobat-a, bićete u mogućnosti da otvarate i štampate sve pređašnje verzije. 

 

 

Napomena: Adobe Acrobat može da stvara i menja PDF, dok Adobe Reader to ne može. Adobe Acrobat takođe ima podršku za kombinovanje PDF dokumenata, kreiranje formi, obradu podataka iz formi, interaktivnih elementata i slično


Standard

Kako se ne bi dešavalo da prilikom profesionalnog štampanja Vašeg PDF dokumenta koji sadrži određenu grafiku dođe do bitne razlike između boja koje ste koristili i onih koje su odštampane ili da se ne prikaže korišćeni Font u tekstu, morate podesiti standard PDF dokumenta sa, sada već ISO standardnom PDF formata - PDF/X Standard. PDF/X sadrži sve one parametre koji će štampačima biti potrebni kako bi izvršili dobar posao. U ovakvom dokumentu biće urezan i celokupni Font koji ste koristili kako se ne bi desilo da se ne očita ukoliko ga kompijuter koji kontroliše štampanje ne poseduje, dok će sve slike biti u CMYK-uu, Spot bojama i kalibrisanim RGB bojama. Kao i kod komaptibilnosti sa čitačem, i standardi su se menjali sa novijim verzijama Illustrator-a, pa ćete naći PDF/X-1a standard koji je formiran još 2001.godine i ne podržava transparentnost, koristi samo CMYK i Spot boje, konvertujući RGB info boje u CMYK), sve do PDF/X-4 standarda iz 2008.godine koji špodržava transparentnost i još mnogo drugih stvari. Upravo zato je važno da ukoliko vršite profesionalno štampanje dokumenta u razgovoru sa štamparom uskladite Standarde i Kompatabilnost PDF Formata u kojem čuvate Vašu grafiku.

 • FXG Fromat (Flex Exchange Graphic) - format namenjen za razmenu dokumenata između programa kao što su Illustrator, Flash Professional, Fireworks, Flash Catalyst i Flash Builder.
 • SVG Format (Scalable Vector Graphics) - format koji se primarno koristi za dokumente koji su namenjeni za Web Design, Mobile Devices itd.

 

Eksportovanje dokumenata iz Illustrator-a

Pored pomenutih formata Illustrator može da sačuva Vaš dokument u nekoliko drugih formata, koji su namenjeni za dalju obradu u drugim programima. To ćete uraditi otvaranjem Dialog Box-a File > Export... Otvaranjem padajućeg menija Save as type možete videti koji su to ponuđeni formati za eksportovanje dokumenata iz Illustrator-a.

 

 

 

 • BMP Format (Bitmap) - rasterski dokument za neke starije programe poput Windows Paint
 • TGA Format (Targa) - rasterski dokument najčešće upotrebljivan za dodavanje efekata u programima za obradu Video materijala
 • PNG Format (Portable Network Graphic) - kompresovani rasterski dokument koji se koristi najviše za Web Design (*o ovom formatu ćemo više govoriti nešto kasnije). U slučaju da pokrenete komandu za čuvanje dokumenata namenjenih za Microsoft Office programe poput Word-a (File > Save for Microsoft Office), primetićete da će Vam Illustrator isključivo nuditi PNG format za takav način čuvanja dokumenta
 • DWG Format (AutoCAD Drawing) - ovaj format podržava vektorske putanje, kao i raster, a služi za prenos grafike iz Illustrator-a u AutoCAD
 • SWF Format (Flash) - ovaj format podržava vektore i raster. Uglavnom je namenjen za dalju obradu radi dobijanja interaktivnih dokumenata u InDesign-u ili animacija u Flash-u
 • JPEG Format (Joint Photograpgic Expert Group) - najpopularniji kompresovani rasterski format koji je namenjen za razmenu fotografija i grafika
 • WMF Format (Windows Metafile Formats) - podržan i rasterski i vektorski, ovaj format namenjen je za razmenu grafika između programa koji su na Windows platformi
 • PICT Format (Macintosh Format) - podržan i rasterski i vektorski, ovaj format namenjen je za razmenu grafika između programa koji su na Mac OS platformi
 • TXT Format (Text) - eksportovanje samo tekstualnog dela iz dokumenta
 • TIF Format (Tagged Image Format) - rasterski format koji čuva grafiku bez ikakvog gubitka kvaliteta
 • PSD Format (Adobe Photoshop) - ukoliko ste poznavalac rada u programu Photoshop, ovo je najbolji mogući način da crtate ili kreirate određenu grafiku kombinujući ova dva programa. Photoshop će Vam posebno pomoći za završnu obradu ili kada ste određenu grafiku iz Illustrator-a namenili za Web.  

 

 

 

 • Color Mode - možete izabrati da li će eksportovani dokument biti CMYK, RGB ili Grayscale
 • Resolution - možete podesiti rezoluciju za pregled grafike na ekranu (Screen-72PPI) ili za štampu (High-300PPI), dok u slučaju da izaberete opciju Other, možete sami uneti željenu rezoluciju koja Vam odgovara
 • Options:
  • Flat Image - svi slojevi će biti spojeni u jedan
  • Write Layers - napravićete dokument koji će sačuvati informacije o slojevima sa tekstom, providnost dokumenata, maske, efekte itd.
  • Anti-alias - sređenje nazubljenosti piksela prilikom promene iz vektorske slike u rastersku

 

Priprema dokumenata za Web Design i njihovo čuvanje

Proces pripreme dokumenta za Web zove se optimizacija. To je proces u kojem određujemo kako će ono što smo stvorili u Illustrator-u biti prosleđeno programu za dalju obradu i kreiranje Web sajtova. Kada kreiramo grafiku za Web od velike je važnosti da smo pri kreiranju novog dokumenta u kojem pravimo tu grafiku izabrali Web Document koji je namenjen za to (Color Mode - RGB ili Web Safe RGB, Units - Pixels, Raster Effects - 72 ppi u nekim slučajevima i 100 ppi). Pod optimizacijom možemo podrazumevati:

 • Web Slicing - isecanje celokupne stranice za Web koju smo nacrtali u Illustrator-u u isečake
 • Save for Web & Devices... - čuvanje tih isečaka u formatima namenjenim za Web Design

 

Podela grafike u isečke uz pomoć alatke Slice Tool

Kada ste napravili izgled Web stranice u Illustrator-u, postoji više razloga zbog kojih ne želite da tu stranu eksportujete iz jednog dela u program za kreiranje Web stranica poput Adobe DreamWeaver-a. Zato ćete na određen, Vama logični način podeliti Vašu stranicu na više različitih isečaka.

Ovo radite prevashodno iz razloga kada bi neko sa sporijom internet konekcijom pokušao da otvori čitavu stranicu iz jednog dela morao bi mnogo da sačeka da se ona cela učita i pojavi, dok u slučaju kada je Web stranica sastavljena iz isečaka, manji isečci se brže učitavaju, kao i celokupan izgled stranice. Kad završimo sa Slice alatkom, videćemo kako na različite načine možete da sačuvate svaki od isečaka i time pravite stranicu koja sadrži delove koji su manje ili više kvalitetni, samim tim i manje veličine što rezultuje bržim učitavanjem na internetu. Ukoliko u budućnosti menjate delove Vaše internet stranice, lakše ćete to uraditi ukoliko samo zamenite Slice nego ukoliko morate da menjate celokupnu stranu zbog određenog dela, a svaki deo može biti povezan sa određenom adresom (URL Link) kako bi ste klikom na njega otišli na određenu Web stranu.

Alatka kojom ćemo isecati celinu u delove zove se Slice Tool i načazi se u ToolBox-u.

 

 

 

Kada je aktivna, klikom u okviru radne površine, poput Marquee selekcije, pravićete pravougaoni oblik prevlaleći kursor miša po ekranu dok dršite levi taster. Kada ga pustite kreiraćete Slice (Isečak). Svaki isečak ima svoj broj koji ga označava u gornjem levom uglu.

 

 

 

Isečak koji ste Vi kreirali uokvirivajući odrešeni deo na dokumentu zove se User Slice. Primetićete da se po kreiranju user slice-a pojavljuju i okolni nešto svetliji isečci koje Illustrator automatski kreira kako bi s njima ispunio celu površinu Vaše stranice. To je Auto Slice. Kako budete kreirali nove User isečke, Illustrator će automatski podešavati izgled okolnih isečaka (Auto Slices) kako bi popunio dokument s njima.

Isečak koji ima plavu boju okvira je trenutno aktivni isečak. Njegovu poziciju na dokumentu možete izmeštati, kao i proširivati ili sužavati njegove stranice okvira uz pomoć alatke Slice Selection Tool. Klikom na oznaku isečka sa brojem možete ga aktivirati. Klikom u okviru isečka i prevlačenjem ćete izmestiti isečak, a prilaskom njegovim stranicama kursor će promeniti izgled obostrane strelice čime Vam Illustrator poručuje da klikom i izmeštanjem, utišete na izmenu širine ili dužine isečka.

Ovo je jedan način kada sami pravite isečke, drugi je Object Slice, kada to Illustrator radi za Vas. Isečak možete napraviti na osnovu selektovanog objekta ili grupe objekata. Kada ih selektujete komandom Object > Slice > Make dobićete idealno opisan isečak oko selektovanih objekata.

Svaki isečak sadrži određene informacije koje nosi u sebi. Kako bi ste promenili ime isečka ili mu npr. dodali URL Link Web strane koja bi se otvorila klikom na njega, izaberite isečak i otvorite mu Dialog Box sa njegovim opcijama komandom Object > Slice > Slice Options...

 

 

 

Da bi ste proverili kako će Vaš crtež izgledati na internetu aktivirajte Pixel Preview opciju za pregled dokumenta iz padajućeg menija View.


Čuvanje dokumenata ili isečaka uz pomoć Save for Web & Devices opcije

Kada ste podelili celokupni izgled stranice za Web koju ste nacrtali u Illustrator-u, potrebno je i da sačuvate svaki od isečaka koji ste napravili. Za njihovo čuvanje najbolje je koristiti Save for Web & Devices... opciju, koju ćete pokrenuti iz padajućeg menija File. Otvoriće Vam se Dialog Box kao na slici ispod.

 

 

 

U gornjem levom uglu nalazi se nekoliko poynatih alatki iz Toolboxa koje mogu biti korisne.
U centralnom i najvećem delu možete videti prikaz Vašeg dokumenta i isečaka u njemu. Na vrh prozora možete izabrati klikom na određeni jezičak, šta želite da prikažete u njemu

 • Original - originalni izgled dokumenta pre kompresije određenim formatom za čuvanje
 • Optimised - optimizovani izgled posle kompresije izabranim formatom za čuvanje
 • 2-up i 4-up - prikaz originalne i optimizovane verzije u 2 ili 4 podeljena dela kako bi ste poredili rezultat posle optimizacije Vaše grafike


Bilo koji tip pregleda da ste izabrali, Illustrator Vam pokazuje ispod njega informacije o optimizaciji, težini, vremenu potrebnom za otvaranje isečka na Web-u.

Ispod toga se nalazi prikaz nivoa zumiranosti (Zoom Level), a u nastavku informacije o bojama (Color Informations) preko kojih u prikazu prelazite kursorom. Na kraju tog reda se nalazi ikonica Preview in Browser icon koja će Vam ukoliko kliknete na nju prikazati kako će Vaš isečak izgledati otvorena u Web pretraživaču.

Na desnoj strani se nalazi glavni deo opcija (Export Formats and Settings) uz pomoć kojih ćete Vaše isečke sačuvati kao određeni format kompresovan manje ili više, zadržavajući ili gubeći kvalitet slike, ali smanjujući time drastično njihovu veličinu u Kb kako bi se što brže otvarale na Web pretraživaču. Sve vreme dok vršite kompresiju, moćićete da poredite kvalitet Vašeg dokumenta sa kompresovanom verzijom u prozoru za pregled.


GIF Format (Graphic Interchange Format)

Ovaj format je nastao upravo zbog potrebe dizajnera da razmenjuju grafike i prave Web stranice u doba kada je internet konekcija bila dosta sporija nego danas. Dokument bi bio Lossy (gubitak kvaliteta slike) kompresovan uz smanjivanje boja maksimalno 256 boja. Upravo zbog toga najbolji je za dokumente koji imaju na sebi veće površine istih boja, jer će nešto komplikovanija grafika kompresovana izgledati loše. Kada izaberete ovaj format, od ponuđenih opcija imate:

 

 

 

Lossy (GIF) – Smanjuje veličinu dokumenta ili isečka, tako što selektivno otpuštate određene podatke. Često možete da primenite ovu opciju i do 30-ak posto a da ne narušite izgled Slice-a ili slike.


Color Reduction Method and Colors

 

 

 

 • Perceptual – Pravi paletu od boja koje se nalaze unutar Slice-a, dajući prednost bojama koje ljudsko oko bolje opaža
 • Selective – Ovo je predefinisano podešavanje, daje slične rezultate kao Perceptual
 • Adaptive – Stvara paletu, tako što koristi najdominantnije boje u spektru slice-a
 • Restrictive (Web) - Pravi paletu boja koje su Web Safe
 • Custom – Koristi paletu koju je korisnik stvorio


Dithering Method and Dither – ova metoda služi za simuliranje boja koje nije moguće prikazati na Vašem sistemu. Ako je ova vrednost veća, stvoriće se utisak da slika ima više boja i detalja, morate voditi računa da ipak ne preterate, jer to može rezultirati i većom veličinom fajlova.

 • Diffusion – primenjuje šablon koji je zasnovan na slučajnom uzorku, ova metoda je manje primetna nego sledeća
 • Pattern – koja koristi šablon da bi popunila prelaze u bojama i nadomestila boje koje se ne mogu prikazati
 • Noise - Dodaje šum slici, da bi nadomestio boje koje je nemoguće prikazati


Transparency and Matte - opcija Transparency omogućava prikaz providnih piksela kada je uključena. Opcija Mate stapa izabranu boju sa transparentim pikselima.

Transparency Dithering – U slučaju da je čekirana opcija Transparency, možete da izaberete Dithering metodu. Po predefinisanim vrednostima postavljena je No Transparency Dither.

Interlace – ako je ova opcija čekirana u internet čitaču će se prvo prikazati slika lošije rezolucije, dok se ne učita slika u punoj rezoluciji.

Web Snap – ova opcija približava trenutnu boju najbližoj boji u Web paleti boja, na osnovu tolerancije koju ste zadali.


PNG Format (Portable Network Graphic)

Opcije za PNG format su veoma slične GIF formatu i razlikuju se samo u kvalitetu kompresije. PNG je nešto savremeniji format.

Prozor sa bojama pokazuje izabrane boje koje se pri GIF ili PNG kompresiji nalaze u dokumentu ili izabranom isečku. Boje koje imaju belu tačku u sebi predstavljaju Web Safe boje.


JPG Format (Joint Photographic Expert Group)

Baš kao što su GIF, a kasnije i njegov naslednik PNG nastali da omoguće dizajnerima razmenu grafika, tako je i JPG (JPEG) format nastao kao standardni format koji je omogućavao fotografima da vrše razmenu slika dosta većeg kvaliteta. Digitalne fotografije sadrže mnogo više informacija o boji nego što ljudsko oko uopšte može da opazi, JPG i pored neverovatnog velikog broja boja, uz pomoć Lossy kompresije odbacuje sve te suvišne informacije i redukuje veličinu slike, pri tom zadržava dosta na kvalitetu. Upravo zato danas svaki komercijalni ali i profesionalni fotoaparat čuva fotografije u JPEG formatu.

 

 

 

 • Quality - određuje nivo kompresije. Što je kvalitet veći, više detalja unutar slike će biti sačuvano, ali će veličina fajla biti veća.
 • Optimized – čekiranje ove opcije dodatno će smanjiti veličinu fajla
 • Progressive – prikazuje sliku u Web čitaču progresivno kod učitavanja. Prvo se prikazuje najlošija verzija, pa postepeno sve bolja i bolja, ovo omogućava korisniku da vidi kako će slika izgledati, pre nego što se ona u potpunosti učita.
 • Blur – dodaje zamućenost slici
 • ICC Profile – ako ste čekirali ovu opciju, sačuvaćete ICC profil
 • Matte – pošto ovaj format ne podržava transparentne piksele, svi pikseli koji su to bili biće stopljeni sa bojom koju izaberete u ovom dijalogu.
 • Kada klinete na Save, otvoriće se novi prozor koji Vam pruža mogućnost da izaberete mesto na Vašem računaru gde ćete da sačuvate:
  • HTML and Images – HTML kod (koji će Photoshop generisati) i slike (svaka slika je jedan isečak) kada otvorite ovaj HTML dokument, slike koje su u posebnom folderu će biti učitane i raspoređene na svoja mesta.
  • Images ony – čuva samo slike
  • HTML only – čuva samo HTML kod

 


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:2


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: