Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- ECDL - Microsoft Word 2010

Modul: Šabloni, teme i makroi

Autor: Predrag Matorkić

Naziv jedinice: Šabloni i teme


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test šabloni i teme
- Šabloni i teme (PDF dokument)Pokretanjem Word 2010 programa kreira se novi dokument. U stvari, prilikom kreiranja novog dokumenta koristi se defoltni šablon koji je podešen na određeni način. Na primer, za standardni dokument sa praznom belom pozadinom, vertikalno postavljen, sa defoltnim marginama, Calibri pismo sa 11 tačaka, razmak između paragrafa 10 tačaka, pokreće se defoltni šablon nazvan Normal.dotx. Template ili šablon se može prilagođavati svojim potrebama ili kreirati novi korišćenjem Themes odeljka na Page Layout tabu. Dovoljno je kliknuti na Themes dugme da bi se dobila mogućnost izbora nekog od predefinisanih šablona. Primer je dat na sledećoj slici...

 

U situacijama kada želimo da kreiramo svoj šablon neophodno je kliknuti na dugmad pojedinačnih postavki, kao što su Colors, Fonts, Effects, Margins, Orientation, Size, Page Color, itd. da biste prilagodili dokument svojim potrebama. Nakon podešavanja i prilagođavanja svih potrebnih postavki, dokument je neophodno sačuvati kao šablon. Da bi neki dokument sačuvali kao šablon, kliknemo na Save As opciju na File meniju, a zatim u prozoru za čuvanje dokumenta odaberemo lokaciju čuvanja, unesemo naziv novog šablona i sa padajuće liste Save as type odabrati opciju Word Template. Na ovaj način smo kreirali šablon koji možemo koristiti više puta sa istim postavkama. Primer je dat na slici...

 

Da bismo dočarali ceo postupak, kreiraćemo jedan prilagođeni šablon, pri čemu ćemo podesiti opcije pisma (Font), formatiranja dokumenta (Page border, Shading, Header) i opciju vodenog žiga (Watermark). U prvom koraku pokrenućemo novi Word 2010 dokument. U novootvorenom dokumentu na Font odeljku selektujemo opcije pisma, veličine karaktera. U našem primeru koristićemo Monotype tip pisma i veličinu karaktera od 14 tačaka. Primer je dat na sledećoj slici...

 

U sledećem koraku ćemo formatirati dokument koristeći opcije Page Border, Shading i Header. Da bismo podesili okvir dokumenta neophodno je kliknuti na opciju Borders and Shading na Paragraph odeljku Home taba. Na padajućoj listi alata kliknuti na opciju Borders and Shading, pri čemu se pokreće konfiguracioni prozor. Na konfiguracionom prozoru kliknuti na Page Border tab. Na Settings odeljku prozora kliknuti na Box opciju okvira, zatim na Style odeljku selektovati tip linija koje će biti korišćene za okvir. Klikom na dugme Options dobijamo dodatne opcije za prilagođavanje margina. Postaviti željene vrednosti u pripadajuća polja margina i otvorene prozore zatvoriti da bi opcije bile primenjene na dokument. Primer je dat na sledećoj slici...

 

U sledećem koraku želimo da definišemo da prvi paragraf dokumenta, odnosno prvi red dokumenta u kom će stajati određeni tekst (u našem primeru naziv zamišljene kompanije) uvek bude osenčen sivom bojom. Da bismo to postigli, neophodno je selektovati prvi paragraf, a zatim na konfiguracionom prozoru Border and Shading alata kliknuti na tab Shading, zatim koristeći paletu boja definisati odgovarajuću boju. Zatvoriti konfiguracioni prozor da bi podešavanje bilo primenjeno na dokument. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Sledeći korak je definisanje Header opcije, odnosno želimo da se u našem primeru šablona u zaglavlju dokumenta uvek pojavljuje logo kompanije. Da bismo definisali sadržaj zaglavlja dovoljno je dvaput kliknuti na vrh dokumenta ili kliknuti na opciju Header na tabu Insert. Pošto je logo u principu slika, onda ćemo koristiti opciju unosa slika u Header. Nakon startovanja Header opcije na Ribbon traci će biti definisani Header alati. Klikom na dugme Pictures dobijamo mogućnost unosa slike i njenog pozicioniranja u okviru samog zaglavlja. Uraditi selekciju slike, podesiti njenu poziciju i zatvoriti Header alat da bi promene bile i sačuvane u dokumentu. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Na kraju nam je ostalo još da postavimo vodeni žig dokumenta. Alat Watermark je smešten na tabu Page Layout. Klikom na dugme alata dobijamo mogućnost primene nekih od predefinisanih opcija ili kreiranja prilagođene verzije. Klikom na opciju Custom Watermark na padajućoj listi alata dobijamo konfiguracioni prozor na kom možemo preciznije definisati tip i izgled vodenog žiga. Generalno, date su dve mogućnosti za unos vodenog žiga, da se unese kao predefinisana slika ili kao tekst. Nakon definisanja opcija vodenog žiga, prema svojim potrebama kliknuti na dugme Ok ili Apply da bi one bile primenjene na dokument. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Nakon što smo definisali sve opcije za kreiranje šablona, neophodno je kliknuti na File meni programa i Save As opciju. Na pokrenutom prozoru za čuvanje dokumenta selektovati lokaciju čuvanja, uneti naziv dokumenta I, kao najbitniji korak, kliknuti na padajuću listu Save As Type i sa ponuđenih opcija kliknuti na Word Temlpate opciju da bi se dokument sačuvao kao dokument. Primer je dat na sledećoj slici...

 

Nakon što smo sačuvali dokument kao šablon, svaki sledeći put kada ga budemo pokretali imaće sve predefinisane postavke koje smo konfigurisali u prethodnim koracima. Izgled šablona iz našeg primera dat je na sledećoj slici...


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:8


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: