Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: Menadžment
Oblast kursa: Menadžment
Opis kursa: Na kursu ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima iz oblasti menadžmenta, planiranja, organizovanja, liderstva, kontrole, kao i sa osnovnim principima rada menadžera u savremenom poslovanju.
Ciljevi kursa: Cilj kursa je da polaznicu steknu osnovne pojmove iz ove oblasti i da bolje razumeju okruženje u kojem treba da rade, da se upoznaju sa poslovima menadžera, kao i da steknu sliku o stalnim promenama, izazovima i šansama koje karakterišu savremeno poslovanje.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u menadžment 1.1 Uvod u menadžment  free
1.2 Evolucija teorije menadžmenta  free
2. Menadžment danas 2.3 Organizaciona sredina i okruženje u kome organizacija deluje
2.4 Društvena odgovornost i menadžerska etika  free
2.5 Menadžment u globalnom okruženju
2.6 Preduzetništvo i menadžment
2.7 Organizaciona kultura  free
2.8 Kvalitet
3. Planiranje 3.9 Donošenje odluka: suština menadžerskog posla  free
3.10 Osnove planiranja i strategija  free
3.11 Strategijski menadžment
4. Organizovanje 4.12 Organizaciona struktura i dizajn
4.13 Snaga /moć i izvori moći  free
4.14 Upravljanje ljudskim resursima
4.15 Upravljanje promenama   free
5. Upravljanje 5.16 Motivacija zaposlenih  free
5.17 Liderstvo
5.18 Timovi, grupe i timski rad
5.19 Komuniciranje i pregovaranje  free
6. Kontrola 6.20 Kontrola
6.21 Upravljanje operacijama
6.22 Informacioni sistemi  free
7. Menadžeri i društvo znanja 7.23 Obrazovanje za menadžment
7.24 Budućnost top menadžmenta (u novom društvu)  free
Elementi kursa:
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 31
Ukupan broj pitanja: 127
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info