Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: Menadžment ljudskih resursa - napredni nivo
Oblast kursa: Menadžment
Opis kursa: Na kursu se obradjuju oblasti timski rad, strategije upravljanja vremenom, problemi apsentizma i motivacije na radu, kao i konflikti i stres na radu.
Ciljevi kursa: Da polaznici steknu osnovna znanja o timskoj organizaciji u savremenim menadžment procesima. Upoznati polaznike kako uspešan menadžer koristi i upravlja svojim vremenom u cilju povećanja poslovne efektivnosti, efikasnosti i konkurentske sposobnosti organizacije, shvatiti smisao i karakter konflikata i konfliktne situacije u organizaciji. Upoznati polaznike sa motivima, motivatorima i motivacijom na radu kao ključnim problemom savremenog menadžmenta.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Timski rad 1.1 Organizaciona strktura  free
1.2 Formiranje i organizovanje timova
1.3 Vrste timova i uloge u timu  free
1.4 Timski rad u organizaciji
2. Time management 2.5 Time managament kao kapital i resurs  free
2.6 Strategija uštede vremena
2.7 Tehnika upravljanja vremenom  free
2.8 Veština delegiranja
3. Apsentizam u organizaciji 3.9 Pojam vrste i uzroci apsentizma  free
3.10 Faktori apsentizma
3.11 Apsentizam u organizacijama Srbije  free
3.12 Merenje i upravljanje apsentizmom
4. Motivacija na radu 4.13 Pojam motiva i motivacije  free
4.14 Motivacione teorije potreba
4.15 Motivatori u procesu rada  free
4.16 Motivacija i radni učinak
5. Konflikt na radu 5.17 Pojam uzroci i karakter konflikta  free
5.18 Oblici radnih konflikata
5.19 Metodi rešavanja konflikata na radu  free
5.20 Strategija upravljanja konfliktom na radu
5.21 Kolektivno pregovaranje  free
6. Stres na radu 6.22 Pojam stresa i stresogena
6.23 Uzroci stresa u organizaciji  free
6.24 Posledice stresa
6.25 Strategija upravljanja stresom  free
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 31
Ukupan broj pitanja: 126
Voditelj kursa: Marijana Savić
Opširnije o instruktoru
Preporučeno vreme korišćenja: 30 dana
Diploma / Sertifikat: Centar za menadžment i marketing - Link poslovna škola  Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info