Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: Menadžment
Oblast kursa: Menadžment
Opis kursa: Na kursu ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima iz oblasti menadžmenta, planiranja, organizovanja, liderstva, kontrole, kao i sa osnovnim principima rada menadžera u savremenom poslovanju.
Ciljevi kursa: Cilj kursa je da polaznicu steknu osnovne pojmove iz ove oblasti i da bolje razumeju okruženje u kojem treba da rade, da se upoznaju sa poslovima menadžera, kao i da steknu sliku o stalnim promenama, izazovima i šansama koje karakterišu savremeno poslovanje.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u menadžment 1.1 Uvod u menadžment  free
1.2 Evolucija teorije menadžmenta  free
2. Menadžment danas 2.3 Organizaciona sredina i okruženje u kome organizacija deluje
2.4 Društvena odgovornost i menadžerska etika  free
2.5 Menadžment u globalnom okruženju
2.6 Preduzetništvo i menadžment
2.7 Organizaciona kultura  free
2.8 Kvalitet
3. Planiranje 3.9 Donošenje odluka: suština menadžerskog posla  free
3.10 Osnove planiranja i strategija  free
3.11 Strategijski menadžment
4. Organizovanje 4.12 Organizaciona struktura i dizajn
4.13 Snaga /moć i izvori moći  free
4.14 Upravljanje ljudskim resursima
4.15 Upravljanje promenama   free
5. Upravljanje 5.16 Motivacija zaposlenih  free
5.17 Liderstvo
5.18 Timovi, grupe i timski rad
5.19 Komuniciranje i pregovaranje  free
6. Kontrola 6.20 Kontrola
6.21 Upravljanje operacijama
6.22 Informacioni sistemi  free
7. Menadžeri i društvo znanja 7.23 Obrazovanje za menadžment
7.24 Budućnost top menadžmenta (u novom društvu)  free
Elementi kursa:
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 31
Ukupan broj pitanja: 127
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info