Utisci korisnika

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: Marketing
Oblast kursa: Marketing
Opis kursa: Kurs obuhvata oblasti: teorija marketinga, marketing kao poslovna koncepcija i funkcija, marketing menadžment (mikro i makro marketing), marketing informacioni sistem i planiranje marketinga, marketing miks, marketing novih proizvoda, promocija i oglašavanje, propagandne poruke, SWOT analiza i ponašanje potrošača, marketinška istraživanja, razumevanje tržišta, odnosi s javnošću, direktni marketing, internet marketing, primere iz prakse, event marketing, marketing u finansijskim institucijama, marketing u telekomunikacijama.
Ciljevi kursa: Cilj kursa je savladavanje teorije marketinga, marketing miksa, marketinških istraživanja kao i najnovijih koncepata marketinga današnjice. Po odlušanom kursu se stiče znanje potrebno za polaganje Cambridge International Diploma in business.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Osnove marketinga 1.1 Osnovni pojmovi marketinga
1.2 Marketing menadžment, mikro i makro marketing
1.3 Marketing kao poslovna koncepcija i funkcija
1.4 Marketing informacioni sistem
2. Planiranje marketinga 2.5 Pojam i značaj strateškog marketinga
2.6 Uloga marketinga u strategijskom planiranju
2.7 Planiranje marketinga
2.8 Marketing plan
2.9 Vrste marketing strategija i ciljeva
3. Marketing miks 3.10 Marketing miks
3.11 Marketing miks i marketing novih proizvoda
3.12 Promocija i oglašavanje
3.13 Propagandne poruke
4. SWOT analiza i marketing istraživanja 4.14 SWOT analiza
4.15 Dodatne analize tržišta
4.16 Ponašanje potrošača
4.17 Proces odlučivanja krajnjih potrošača o kupovini
4.18 Proces, ciljevi i predmet marketing istraživanja
5. Marketing danas 5.19 Uvod u direktni marketing
5.20 Oblici direktnog marketinga
5.21 Internet marketing
5.22 Trendovi u Internet marketingu
5.23 Primeri iz prakse
6. Primenjeni marketing 6.24 Event marketing
6.25 Marketing u finansijskim institucijama
6.26 Marketing u telekomunikacijama
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 32
Ukupan broj pitanja: 109
Voditelj kursa: Test Instruktor
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info