Utisci korisnika

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: Marketing
Oblast kursa: Marketing
Opis kursa: Kurs obuhvata oblasti: teorija marketinga, marketing kao poslovna koncepcija i funkcija, marketing menadžment (mikro i makro marketing), marketing informacioni sistem i planiranje marketinga, marketing miks, marketing novih proizvoda, promocija i oglašavanje, propagandne poruke, SWOT analiza i ponašanje potrošača, marketinška istraživanja, razumevanje tržišta, odnosi s javnošću, direktni marketing, internet marketing, primere iz prakse, event marketing, marketing u finansijskim institucijama, marketing u telekomunikacijama.
Ciljevi kursa: Cilj kursa je savladavanje teorije marketinga, marketing miksa, marketinških istraživanja kao i najnovijih koncepata marketinga današnjice. Po odlušanom kursu se stiče znanje potrebno za polaganje Cambridge International Diploma in business.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Osnove marketinga 1.1 Osnovni pojmovi marketinga
1.2 Marketing menadžment, mikro i makro marketing
1.3 Marketing kao poslovna koncepcija i funkcija
1.4 Marketing informacioni sistem
2. Planiranje marketinga 2.5 Pojam i značaj strateškog marketinga
2.6 Uloga marketinga u strategijskom planiranju
2.7 Planiranje marketinga
2.8 Marketing plan
2.9 Vrste marketing strategija i ciljeva
3. Marketing miks 3.10 Marketing miks
3.11 Marketing miks i marketing novih proizvoda
3.12 Promocija i oglašavanje
3.13 Propagandne poruke
4. SWOT analiza i marketing istraživanja 4.14 SWOT analiza
4.15 Dodatne analize tržišta
4.16 Ponašanje potrošača
4.17 Proces odlučivanja krajnjih potrošača o kupovini
4.18 Proces, ciljevi i predmet marketing istraživanja
5. Marketing danas 5.19 Uvod u direktni marketing
5.20 Oblici direktnog marketinga
5.21 Internet marketing
5.22 Trendovi u Internet marketingu
5.23 Primeri iz prakse
6. Primenjeni marketing 6.24 Event marketing
6.25 Marketing u finansijskim institucijama
6.26 Marketing u telekomunikacijama
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 32
Ukupan broj pitanja: 109
Voditelj kursa: Test Instruktor
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info