Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: 6421: Rešavanje problema i konfiguracija Windows Server 2008 mrežne infrastrukture
Oblast kursa: Računari
Opis kursa: Ovaj kurs nudi znanje i veštinu koje je potrebno da bi mogli uspešno da implementirate, upravljate i održavate mrežnu infrastrukturu. Kurs je namenjen sistem administratorima i sistem inžinjerima koji su odgovorni za implementaciju, upravljanje i održavanje serverskih mrežnih tehnologija. Ovi zadaci uključuju implementaciju rutiranja, implementaciju upravljanje i održavanje DHCP-a, DNS-a i WINS servisa, zaštitu IP saobraćaja koristeći IPSec i sertifikate, implementaciju infrastrukture mrežnog pristupa konfigurisanjem konekcija za udaljene klijente i upravljanje i nadgledanje mrežnog pristupa.
Ciljevi kursa: Svrha ovog kursa je učenje budućih specijalista za aktivni direktorijum da implementiraju i konfigurišu siguran mrežni pristup, da implementiraju Storage tehnologiju, razumevanje mrežnih tehnologija koje se najčešće koriste sa Windows Server 2008 u IP mrežama i načine na koje administratori mogu da zaštite servere. Nakon kompletnog kursa studenti će naučiti kako se konfigurišu Windows Server 2008 mrežne servise i kako da rešavaju probleme koji se odnose na Windows Server 2008 mrežnu infrastrukturu.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Instalacija i konfiguracija servera 1.1 Instalacija Windows Server-a 2008  free
1.2 Upravljanje različitim serverskim ulogama i karakteristikama
1.3 Predstavljanje Server Core instalacione opcije  free
2. Upravljanje migracijom servera (Server Migration) 2.4 Instalacija DNS servera
2.5 Konfiguracija DNS servera  free
2.6 Konfiguracija DNS zona
2.7 Konfiguracija DNS zonskih transfera  free
2.8 Upravljanje i rešavanje problema na DNS serveru
3. Konfiguracija i upravljanje WINS servisom 3.9 Predstavljanje WINS servisa  free
3.10 Upravljanje WINS serverom
3.11 Konfiguracija WINS replikacije  free
3.12 Migracija sa WINS-a na DNS
4. Konfigurisanje i rešavanje problema koji se odnose na DHCP servis 4.13 Predstavljanje DHCP servisa  free
4.14 Konfiguracija DHCP Scope-a i DHCP opcija
4.15 Upravljanje DHCP bazom podataka  free
4.16 Nadgledanje i rešavanje problema DHCP-a
4.17 Zaštita DHCP-a  free
5. Konfiguracija i rešavanje problema IPv6 TCP-IP 5.18 Predstavljanje IPv6
5.19 Koegzistencija sa IPv6  free
5.20 IPv6 Tunneling tehnologije
5.21 Prelazak sa IPv4 na IPv6  free
5.22 Rešavanje problema sa IPv6
6. Konfiguracija i rešavanje problema Routing and Remote Access-a (RRAS) 6.23 Konfiguracija mrežnog pristupa  free
6.24 Konfiguracija VPN pristupa
6.25 Predstavljanje mrežnih polisa  free
6.26 Predstavljanje Connection Manager Administration Kit-a
6.27 Rešavanje problema koji se odnose na Routing and Remote Access  free
7. Instalacija i konfiguracija Network Policy Server Role servisa 7.28 Instalacija i konfiguracija Network Policy servera
7.29 Konfiguracija RADIUS klijenata i servera  free
7.30 NPS autentifikacioni metodi
7.31 Nadgledanje i rešavanje problema na Network Policy serveru  free
8. Konfiguracija zaštite mrežnog pristupa (Network Access Protection) 8.32 Predstavljanje zaštite mrežnog pristupa (Network Access Protection)
8.33 Kako NAP radi  free
8.34 Konfiguracija NAP-a
8.35 Nadgledanje i rešavanje problema sa NAP-om  free
9. Konfiguracija IPSec-a 9.36 Predstavljanje IPSec-a
9.37 Konfiguracija Connection Security pravila  free
9.38 Konfiguracija IPSec NAP Enforcement-a
10. Nadgledanje i rešavanje problema koji se odnose na IPSec 10.39 Nadgledanje aktivnosti IPSec-a  free
10.40 Rešavanje problema sa IPSec-om
11. Konfiguracija i upravljanje Distributed File sistemom 11.41 Predstavljanje DFS-a  free
11.42 Konfiguracija DFS adresnog prostora (namespace)
11.43 Konfiguracija DFS replikacije  free
12. Konfiguracija i upravljanje Storage tehnologijama 12.44 Predstavljanje Windows Server 2008 Storage Management-a
12.45 Upravljanje smeštanjem podataka (Storage) koristeći File Server Resource Manager  free
12.46 Konfigurisanje Quota Management-a
12.47 Implementacija File Screening-a  free
12.48 Upravljanje Storage izveštajima
13. Konfiguracija dostupnosti mrežnih resursa i sadržaja 13.49 Bekapovanje podataka  free
13.50 Konfiguracija kopija senki (Shadow Copies)
13.51 Predstavljanje servera i dostupnosti servisa  free
14. Konfiguracija Server Security Compliance-a 14.52 Zaštita Windows infrastrukture
14.53 Zaštita servera pomoću sigurnosnih šablona  free
14.54 Konfiguracija Audit polisa
14.55 Predstavljanje Windows Server Update servisa  free
14.56 Upravljanje Windows Server Update servisom
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Prezentacija
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 70
Ukupan broj pitanja: 134
Voditelj kursa: Test Instruktor
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info