Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: Ekonomika i organizacija poslovanja
Oblast kursa: Menadžment
Opis kursa: Na kursu ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima iz oblasti ekonomije, organizacije i preduzeća. Načinom na koji preduzeća privređuju, sredstvima preduzeća kao i sa osnovama upravljanja i organizovanja rada preduzeća u savremenim uslovima poslovanja.
Ciljevi kursa: Cilj kursa je da polaznicu steknu osnovne pojmove iz ove oblasti i da bolje razumeju okruženje u kojem treba da rade, kao i da steknu sliku o stalnim promenama, izazovima i šansama koje karakterišu savremeno poslovanje.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u ekonomiju i nosioci privređivanja 1.1 Uvod u ekonomiku i organizaciju poslovanja  free
1.2 Preduzeće kao sistem
1.3 Organizacioni oblici preduzeća  free
2. Sredstva i izvori sredstava preduzeća 2.4 Angažovanje sredstava u reprodukciji
2.5 Poslovna sredstva u preduzeću  free
2.6 Vanposlovna sredstva u preduzeću
2.7 Amortizacija i revalorizacija vrednosti sredstava  free
2.8 Utvrđivanje veličine i strukture obrtnih sredstava
2.9 Zalihe  free
2.10 Izvori sredstava preduzeća
3. Osnovi poslovnih finansija 3.11 Troškovi poslovanja  free
3.12 Vrste troškova
3.13 Utvrđivanje tačke pokrića troškova  free
3.14 Cena koštanja
3.15 Rezultati poslovanja preduzeća  free
3.16 Efikasnost poslovanja
3.17 Principi poslovanja  free
3.18 Pojam i vrste finansijskih pokazatelja
3.19 Pokazatelji likvidnosti, aktivnosti i rentabilnosti  free
4. Upravljanje i organizovanje preduzeća 4.20 Upravljanje preduzeća
4.21 Organizovanje preduzeća  free
4.22 Informacioni sistemi kao osnova praćenja efikasnosti
4.23 Definisanje poslovne aktivnosti i strategija razvoja preduzeća  free
4.24 Razvojna politika preduzeća i investicije
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 28
Ukupan broj pitanja: 89
Voditelj kursa: Goran Mitić
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info