Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: Core Windows Forms Technologies
Oblast kursa: Računari
Opis kursa: Sadržaj kursa predstavlja uvod u C#, kreiranje objekata u C#, razvijanje i implementiranje Windows aplikacija, uspostavljanje konekcije sa bazom podataka (ADO.NET) u konektovanom okruženju.
Ciljevi kursa: Sticanje znanja neophodnih za programiranje u okruženju Microsoft Visual Studio .NET kao i ADO.NET. Takođe priprema za polaganje ispita 70-316 za sticanje zvanja MCSD.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u C# 1.1 Osnove C# programa   free
1.2 Elementi za kontrolu toka, konverzija između tipova, enumeracije
2. Kreiranje objekata u C# 2.3 Klase i objekti   free
2.4 Virtuelne metode, nasleđivanje i interfejsi
3. Obrada izuzetaka 3.5 Izuzeci   free
4. Programiranje u C# 4.6 Nizovi i indekseri
4.7 Kolekcije   free
4.8 Delegati i događaji
4.9 Klasa System.Object i rad sa stringovima   free
4.10 Ulazno-izlazni tokovi
5. Windows aplikacije 5.11 Windows forme   free
5.12 Osnovne Windows kontrole
5.13 Napredne Windows kontrole   free
5.14 ToolStrip kontrola
5.15 Kontrole MenuStrip i StatusStrip   free
6. Uvod u ADO.NET 6.16 Uvod u ADO.NET
6.17 Uspostavljanje konekcije sa bazom podataka   free
7. Rad u konektovanom okruženju 7.18 Rad u konektovanom okruženju
7.19 Rad sa parametarskim upitima u konektovanom okruženju  free
7.20 Objekat DataReader
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 27
Ukupan broj pitanja: 94
Voditelj kursa: Marko Stojićević
Preporučeno vreme korišćenja: 30 dana
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info