Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: Core Windows Forms Technologies
Oblast kursa: Računari
Opis kursa: Sadržaj kursa predstavlja uvod u C#, kreiranje objekata u C#, razvijanje i implementiranje Windows aplikacija, uspostavljanje konekcije sa bazom podataka (ADO.NET) u konektovanom okruženju.
Ciljevi kursa: Sticanje znanja neophodnih za programiranje u okruženju Microsoft Visual Studio .NET kao i ADO.NET. Takođe priprema za polaganje ispita 70-316 za sticanje zvanja MCSD.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u C# 1.1 Osnove C# programa   free
1.2 Elementi za kontrolu toka, konverzija između tipova, enumeracije
2. Kreiranje objekata u C# 2.3 Klase i objekti   free
2.4 Virtuelne metode, nasleđivanje i interfejsi
3. Obrada izuzetaka 3.5 Izuzeci   free
4. Programiranje u C# 4.6 Nizovi i indekseri
4.7 Kolekcije   free
4.8 Delegati i događaji
4.9 Klasa System.Object i rad sa stringovima   free
4.10 Ulazno-izlazni tokovi
5. Windows aplikacije 5.11 Windows forme   free
5.12 Osnovne Windows kontrole
5.13 Napredne Windows kontrole   free
5.14 ToolStrip kontrola
5.15 Kontrole MenuStrip i StatusStrip   free
6. Uvod u ADO.NET 6.16 Uvod u ADO.NET
6.17 Uspostavljanje konekcije sa bazom podataka   free
7. Rad u konektovanom okruženju 7.18 Rad u konektovanom okruženju
7.19 Rad sa parametarskim upitima u konektovanom okruženju  free
7.20 Objekat DataReader
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 27
Ukupan broj pitanja: 94
Voditelj kursa: Marko Stojićević
Preporučeno vreme korišćenja: 30 dana
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info