Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Core JavaScript Programming
Oblast kursa: Računari
Opis kursa: Osnove JavaScript programiranja i C baziranog programiranja uopšte. Implementacija JavaScript-a u HTML.
Ciljevi kursa: Upoznavanje polaznika sa JavaScript-om i njegovom implementacijom u HTML. Priprema korisnika za proizvodnju dinamičkih Web strana.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u JavaScript 1.1 Opis, uvod u okruženje i priprema za rad  free
1.2 Sintaksa jezika JavaScript
1.3 Implementacija u izlazno okruženje  free
2. Rad sa podacima 2.4 Tipovi, promenljive i operatori
2.5 Rad sa nizovima  free
2.6 Napredni rad sa nizovima. Multidimenzionalni nizovi i funkcionalnost nad nizovima
3. Kontrola toka 3.7 Naredbe grananja  free
3.8 Petlje
4. Funkcionalnost 4.9 Funkcije  free
5. Rukovanje objektima 5.10 Rukovanje DOM objektima
5.11 Rukovanje HTML objektima  free
5.12 Rukovanje CSS atributima
5.13 Rukovanje događajima  free
6. Rukovanje stanjem i podacima 6.14 Kretanje podataka kroz Response-Request proces
6.15 Cookie-s  free
7. Bezbednost i Debug 7.16 Validacija
7.17 Rukovanje greškama i izuzecima  free
7.18 Debug JavaScript skripti
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 24
Ukupan broj pitanja: 138
Voditelj kursa: Vladimir Marić
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info