Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Upper-Intermediate
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.
Ciljevi kursa: Da osposobi polaznika za vođenje razgovora vezanih za veliki broj različitih tema kao i za izdvajanje najvažnijih činjenica iz tekstova i razumevanje detaljnih uputstava. Da osposobi polaznika za pisanje pisama vezanih za netipične teme i za hvatanje beležaka u situacijama kada neko govori.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Present Tenses 1.1 Present Tenses
1.2 Football  free
1.3 Football - Vocabulary
2. Past Tenses 2.4 Past Tenses  free
2.5 Actor Christopher Reeve Dies
2.6 Actor Christopher Reeve Dies - Vocabulary  free
3. Articles 3.7 Articles  free
3.8 The Amish
3.9 The Amish - Vocabulary  free
4. Expressing the Future 4.10 Expressing the Future
4.11 Future Perfect and Future Continuous Tense  free
4.12 Your First Interview  free
4.13 Your First Interview - Vocabulary
5. Adjectives 5.14 Adjectives
5.15 Jewel  free
5.16 Jewel - Vocabulary
6. Relative Clauses 6.17 Relative Clauses  free
6.18 House and Home
6.19 House and Home - Vocabulary  free
7. Participle Clauses 7.20 Participle Clauses
7.21 Tabloiditis  free
7.22 Tabloiditis - Vocabulary
8. Gerund and Infinitiv 8.23 Gerund and Infinitive  free
8.24 Mystery of the Tarot
8.25 Mystery of the Tarot - Vocabulary  free
9. Modals 9.26 Modals
9.27 Facing Life  free
9.28 Facing Life - Vocabulary
10. Past Modals 10.29 Past Modals
10.30 The Dead Wife  free
10.31 The Dead Wife - Vocabulary
11. Clauses of Purpose 11.32 Clauses of Purpose  free
11.33 And a Meatloaf to Go
11.34 And a Meatloaf to Go - Vocabulary  free
12. The Passive 12.35 The Passive  free
12.36 Story on Words
12.37 Story on Words - Vocabulary  free
13. Passive Constructions with Say, Believe... 13.38 Passive Constructions with Say, Believe...
13.39 The Legend of King Arthur  free
13.40 The Legend of King Arthur - Vocabulary
14. Countable and Uncountable Nouns 14.41 Countable and Uncountable Nouns
14.42 Prehistoric Cat Lovers  free
14.43 Prehistoric Cat Lovers - Vocabulary
15. Possessives 15.44 Possessives  free
15.45 Why Love
15.46 Why Love - Vocabulary  free
16. Reported Speech 16.47 Reported Speech
16.48 The Ero from the Other World  free
16.49 The Ero from the Other World - Vocabulary
17. Prepositions 17.50 Prepositions  free
17.51 The Rich Travel
17.52 The Rich Travel - Vocabulary  free
18. Conditionals 18.53 Conditionals
18.54 Are you Worried a Lot  free
18.55 Are you Worried a Lot - Vocabulary
19. Phrasal Verbs 19.56 Phrasal Verbs  free
19.57 Wang Lung`s Marriage
19.58 Wang Lung`s Marriage - Vocabulary  free
Elementi kursa:
  • Prevod
  • Audio
  • Test napredovanja
  • Vežbanja
  • Diktat
Ukupan broj testova: 20
Ukupan broj pitanja: 425
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Preporučeno vreme korišćenja: 1 mesec
Diploma / Sertifikat: Link poslovna škola - centar za strane jezike  Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu