Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Razvoj biznis plana
Oblast kursa: Menadžment
Opis kursa: Na kursu se uči o pojmu poslovnog plana, o njegovom značaju za uspeh moderne kompanije, o veštinama potrebnim za strateško planiranje... Polaznici se upoznaju sa raznim primerima biznis planova i metodologijama njihove izrade a takođe se osposobljavaju i za pripremu vlastitog poslovnog plana.
Ciljevi kursa: Cilj kursa je:
- Da razumete osnove izrede biznis plana
- Da razumete razliku između internih i eksternih biznis planova
- Da razumete različite metodologije izrade biznis planova
- Da sagledate ključne delove biznis plana
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Definisanje biznis plana 1.1 Biznis plan - definicija  free
1.2 Funkcije, koristi i planiranje biznis plana
1.3 Elementi biznis plana  free
2. Segment biznis plana 2.4 Analiza tržišta
2.5 Marketing plan  free
2.6 Proizvodni i menadžment plan
2.7 Finansijski plan  free
3. Metodologija izrade biznis plana 3.8 SWOT analiza
3.9 Metodologije izrade biznis plana  free
3.10 Zaključna razmatranja
4. Zadatak 4.11 Uputstvo za izradu biznis plana 1  free
4.12 Uputstvo za izradu biznis plana 2
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
  • Primeri
Ukupan broj testova: 14
Ukupan broj pitanja: 62
Voditelj kursa: Test Instruktor
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info