Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Prezentacije (PowerPoint)
Oblast kursa: Računari
Opis kursa: Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa Microsoft PowerPoint 2010 programom. Podeljen je u logičke celine (module) koji vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju, počevši od upoznavanja sa grafičkim interfejsom, do načina korišćenja ugrađenih alata i opcija.
Ciljevi kursa: Cilj kurs je sticanje znanja neophodnih za uspešno korišćenje svih dostupnih alata i opcija Microsoft PowerPoint 2010 programa. Polaznici će se upoznati sa dostupnim alatima programa i kako da ih koriste na najbolji način da bi uspešno odgovorili svim zahtevima današnjeg poslovnog okruženja. Po završetku kursa polaznici će biti u stanju da samostalno vrše izradu prezentacija, da vrše unos i editovanje multimedijalnog sadržaja, da koriste prednosti grafikona i dijagrama itd.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u Microsoft PowerPoint 2010 1.1 Grafički interfejs  free
1.2 Fajl meni i prečice
2. Osnove PowerPointa 2010 2.3 Kreiranje i čuvanje prezentacije  free
2.4 Rad sa slajdovima prezentacije
2.5 Rad sa šablonima i temama  free
3. Tekst u prezentaciji 3.6 Kreiranje i rad sa tekst okvirima
3.7 Formatiranje teksta  free
3.8 Kreiranje i formatiranje tabela
4. Grafički sadržaj prezentacija 4.9 Crtanje i formatiranje objekata  free
4.10 Dijagrami i grafikoni
5. Multimedijalni sadržaj prezentacija 5.11 Rad sa fotografijama  free
5.12 Zvuk i video u prezentaciji
5.13 Rad sa animacijom i efektima  free
6. Distribucija i podrška prezentacija 6.14 Distribucija prezentacija
6.15 Snimanje i upotreba govora  free
6.16 Kreiranje interaktivne prezentacije
6.17 Priprema i slanje na štampu  free
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 23
Ukupan broj pitanja: 98
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info