Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Pre-Intermediate
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Niži srednji kurs omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.
Ciljevi kursa: Da osposobi polaznika za izražavanje mišljenja i postavljanje pitanja u poznatom kontekstu, kao i za razumevanje jasnih informacija u okviru poznate teme. Da osposobi polaznika za pisanje kraćih pisama koja sadrže lične informacije.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Present Simple Tense 1.1 Present Simple Tense  free
1.2 Are You a Couch Potato
1.3 Are You a Couch Potato - Vocabulary  free
1.4 Exit Festival
1.5 Exit Festival - Vocabulary  free
2. Present Continuous Tense 2.6 Present Continuous Tense
2.7 Free Time  free
2.8 Free Time - Vocabulary
2.9 Golden Globe Awards  free
2.10 Golden Globe Awards - Vocabulary
3. Past Simple Tense 3.11 Past Simple Tense  free
3.12 Hypatia
3.13 Hypatia - Vocabulary  free
3.14 Jim Henson
3.15 Jim Henson - Vocabulary  free
4. Articles 4.16 Articles
4.17 Belgrade  free
4.18 Belgrade - Vocabulary
4.19 London  free
4.20 London - Vocabulary
5. Verb Patterns: -ing, to+infinitive 5.21 Verb Patterns: -ing, to  free
5.22 In Vogue
5.23 In Vogue - Vocabulary  free
6. So, because 6.24 So, because
6.25 Love Story  free
6.26 Love Story - Vocabulary
6.27 Shepherd  free
6.28 Shepherd - Vocabulary
7. Possessive S 7.29 Possessive S  free
7.30 Families  free
7.31 Families - Vocabulary
7.32 Houses  free
7.33 Houses - Vocabulary
8. The Future: Will / Going to 8.34 The Future: Will / Going to
8.35 Holiday Plans  free
8.36 Holiday Plans - Vocabulary
8.37 On Two Wheels in a Green Land  free
8.38 On Two Wheels in a Green Land - Vocabulary
9. Prepositions 9.39 Prepositions  free
9.40 Home Sweet Home
9.41 Home Sweet Home - Vocabulary  free
10. Quantifiers 10.42 Quantifiers
10.43 Are You a Healthy Eater  free
10.44 Are You a Healthy Eater - Vocabulary
10.45 Making a Cake  free
10.46 Making a Cake - Vocabulary
11. Comparisons 11.47 Comparisons  free
11.48 Average Age
11.49 Average Age - Vocabulary  free
11.50 Beauty
11.51 Beauty - Vocabulary  free
12. Present Perfect Tense 12.52 Present Perfect Tense
12.53 Sting  free
12.54 Sting - Vocabulary
13. Relative Pronouns 13.55 Relative Pronouns  free
13.56 Memories from the Past
13.57 Memories from the Past - Vocabulary  free
14. Modal Verbs 14.58 Modal Verbs
14.59 Helping the Nation  free
14.60 Helping the Nation - Vocabulary
14.61 Searching for the Job of Your Dreams  free
14.62 Searching for the Job of Your Dreams - Vocabulary
15. Past Continuous Tense 15.63 Past Continuous Tense  free
15.64 Tell Me about a Film
15.65 Tell Me about a Film - Vocabulary  free
15.66 The Twister Hit the Town
15.67 The Twister Hit the Town - Vocabulary  free
16. Passive Voice 16.68 Passive Voice
16.69 Quiz  free
16.70 Quiz - Vocabulary
16.71 Inventions  free
16.72 Inventions - Vocabulary
17. The First Conditional 17.73 First Conditional  free
17.74 Some Important Tips
17.75 Some Important Tips - Vocabulary  free
17.76 Problem Page
17.77 Problem Page - Vocabulary  free
18. The Second Conditional 18.78 Second Conditional
18.79 What Would You Do  free
18.80 What Would You Do - Vocabulary
19. Past Perfect Tense 19.81 Past Perfect Tense  free
19.82 Weddings
19.83 Weddings - Vocabulary  free
20. Review 20.84 Review
20.85 What Would You Do If You Could Change Your Life  free
20.86 What Would You Do If You Could Change Your Life - Vocabulary
21. Grammar Exercises 21.87 Grammar Tests  free
Elementi kursa:
  • Prevod
  • Audio
  • Test napredovanja
  • Vežbanja
  • Diktat
Ukupan broj testova: 22
Ukupan broj pitanja: 477
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Preporučeno vreme korišćenja: 1 mesec
Preporuka za direktan nastavak školovanja: Engleski srednji - Intermediate
Diploma / Sertifikat: Link poslovna škola - centar za strane jezike   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu