Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Pre-Intermediate
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Niži srednji kurs omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.
Ciljevi kursa: Da osposobi polaznika za izražavanje mišljenja i postavljanje pitanja u poznatom kontekstu, kao i za razumevanje jasnih informacija u okviru poznate teme. Da osposobi polaznika za pisanje kraćih pisama koja sadrže lične informacije.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Present Simple Tense 1.1 Present Simple Tense  free
1.2 Are You a Couch Potato
1.3 Are You a Couch Potato - Vocabulary  free
1.4 Exit Festival
1.5 Exit Festival - Vocabulary  free
2. Present Continuous Tense 2.6 Present Continuous Tense
2.7 Free Time  free
2.8 Free Time - Vocabulary
2.9 Golden Globe Awards  free
2.10 Golden Globe Awards - Vocabulary
3. Past Simple Tense 3.11 Past Simple Tense  free
3.12 Hypatia
3.13 Hypatia - Vocabulary  free
3.14 Jim Henson
3.15 Jim Henson - Vocabulary  free
4. Articles 4.16 Articles
4.17 Belgrade  free
4.18 Belgrade - Vocabulary
4.19 London  free
4.20 London - Vocabulary
5. Verb Patterns: -ing, to+infinitive 5.21 Verb Patterns: -ing, to  free
5.22 In Vogue
5.23 In Vogue - Vocabulary  free
6. So, because 6.24 So, because
6.25 Love Story  free
6.26 Love Story - Vocabulary
6.27 Shepherd  free
6.28 Shepherd - Vocabulary
7. Possessive S 7.29 Possessive S  free
7.30 Families  free
7.31 Families - Vocabulary
7.32 Houses  free
7.33 Houses - Vocabulary
8. The Future: Will / Going to 8.34 The Future: Will / Going to
8.35 Holiday Plans  free
8.36 Holiday Plans - Vocabulary
8.37 On Two Wheels in a Green Land  free
8.38 On Two Wheels in a Green Land - Vocabulary
9. Prepositions 9.39 Prepositions  free
9.40 Home Sweet Home
9.41 Home Sweet Home - Vocabulary  free
10. Quantifiers 10.42 Quantifiers
10.43 Are You a Healthy Eater  free
10.44 Are You a Healthy Eater - Vocabulary
10.45 Making a Cake  free
10.46 Making a Cake - Vocabulary
11. Comparisons 11.47 Comparisons  free
11.48 Average Age
11.49 Average Age - Vocabulary  free
11.50 Beauty
11.51 Beauty - Vocabulary  free
12. Present Perfect Tense 12.52 Present Perfect Tense
12.53 Sting  free
12.54 Sting - Vocabulary
13. Relative Pronouns 13.55 Relative Pronouns  free
13.56 Memories from the Past
13.57 Memories from the Past - Vocabulary  free
14. Modal Verbs 14.58 Modal Verbs
14.59 Helping the Nation  free
14.60 Helping the Nation - Vocabulary
14.61 Searching for the Job of Your Dreams  free
14.62 Searching for the Job of Your Dreams - Vocabulary
15. Past Continuous Tense 15.63 Past Continuous Tense  free
15.64 Tell Me about a Film
15.65 Tell Me about a Film - Vocabulary  free
15.66 The Twister Hit the Town
15.67 The Twister Hit the Town - Vocabulary  free
16. Passive Voice 16.68 Passive Voice
16.69 Quiz  free
16.70 Quiz - Vocabulary
16.71 Inventions  free
16.72 Inventions - Vocabulary
17. The First Conditional 17.73 First Conditional  free
17.74 Some Important Tips
17.75 Some Important Tips - Vocabulary  free
17.76 Problem Page
17.77 Problem Page - Vocabulary  free
18. The Second Conditional 18.78 Second Conditional
18.79 What Would You Do  free
18.80 What Would You Do - Vocabulary
19. Past Perfect Tense 19.81 Past Perfect Tense  free
19.82 Weddings
19.83 Weddings - Vocabulary  free
20. Review 20.84 Review
20.85 What Would You Do If You Could Change Your Life  free
20.86 What Would You Do If You Could Change Your Life - Vocabulary
21. Grammar Exercises 21.87 Grammar Tests  free
Elementi kursa:
  • Prevod
  • Audio
  • Test napredovanja
  • Vežbanja
  • Diktat
Ukupan broj testova: 22
Ukupan broj pitanja: 477
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Preporučeno vreme korišćenja: 1 mesec
Preporuka za direktan nastavak školovanja: Engleski srednji - Intermediate
Diploma / Sertifikat: Link poslovna škola - centar za strane jezike   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu