Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Osnove korišćenja računara
Oblast kursa: Računari
Opis kursa: Kurs ECDL1 je osmišljen tako da na svima razumljiv način omogući upoznavanje veština koje se odnose na upotrebu računara, kreiranje i upravljanje fajlovima, mrežu i sigurnost podataka. Moduli na koje je sadržaj podeljen, predstavljaju logičke celine koje su dalje podeljene na nastavne jedinice. Kurs se sastoji od 9 modula i 21 nastavnom jedinicom.


Potrebno predznanje

Ne postoje zahtevi za prethodno stečenim znanjem.
Ciljevi kursa: Upoznavanje polaznika sa pojmovima hardver i softver; pojasniti koji činioci utiču na performanse računara; upoznati polaznike sa perifernim uređajima računarskog sistema, sa osnovnim aplikacijama i operativnim sistemima; osposobiti polaznike za samostalno korišćenje informatičkih mreža u računarstvu, različite načine povezivanja na internet i upotrebu informacionih tehnologija u svakodnevnom životu; razviti svest polaznika o zdravstvenom i sigurnosnom aspektu zaštite, kao i o uticaju na životnu sredinu pri korišćenju računara; upoznati polaznike sa sigurnosnim aspektima pri korišćenju računara, kao i pravnim aspektima koji se odnose na zaštitu autorskih prava i zaštitu podataka pri radu na računaru.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Računari i uređaji 1.1 IKT, Hardver
1.2 Softveri i licenciranje
1.3 Uključivanje i isključivanje računara
2. Radna površina (desktop), ikone, podešavanja 2.4 Radna površina i ikone
2.5 Korišćenje prozora
2.6 Alati i podešavanja
3. Izlazi (Outputs) 3.7 Rad sa tekstom
3.8 Štampanje
4. Upravljanje fajlovima 4.9 Predstavljanje i organizacija fajlova i foldera
4.10 Skladištenje i kompresija fajlova
5. Mreže 5.11 Koncept mreže
5.12 Pristup mrežama
6. Sigurnost 6.13 Zaštita podataka i uređaja
6.14 Zlonamerni programi (Malware)
6.15 Ekološki (Green IT) i zdravstveni aspekti korišćenja računara
7. Windows operativni sistem 7.16 Windows 8
7.17 Windows 10
8. OS X operativni sistem 8.18 Ulazni uređaji
8.19 Radna površina i aplikacije
9. Ubuntu operativni sistem 9.20 Osnovni pojmovi i radna površina
9.21 Upravljanje folderima, fajlovima i aplikacijama
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
  • Pitanje
Ukupan broj testova: 30
Ukupan broj pitanja: 96
Voditelj kursa: Test Instruktor
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info