Utisci korisnika

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Osnove korišćenja računara
Oblast kursa: Računari
Opis kursa: Kurs ECDL1 je osmišljen tako da na svima razumljiv način omogući upoznavanje veština koje se odnose na upotrebu računara, kreiranje i upravljanje fajlovima, mrežu i sigurnost podataka. Moduli na koje je sadržaj podeljen, predstavljaju logičke celine koje su dalje podeljene na nastavne jedinice. Kurs se sastoji od 9 modula i 21 nastavnom jedinicom.


Potrebno predznanje

Ne postoje zahtevi za prethodno stečenim znanjem.
Ciljevi kursa: Upoznavanje polaznika sa pojmovima hardver i softver; pojasniti koji činioci utiču na performanse računara; upoznati polaznike sa perifernim uređajima računarskog sistema, sa osnovnim aplikacijama i operativnim sistemima; osposobiti polaznike za samostalno korišćenje informatičkih mreža u računarstvu, različite načine povezivanja na internet i upotrebu informacionih tehnologija u svakodnevnom životu; razviti svest polaznika o zdravstvenom i sigurnosnom aspektu zaštite, kao i o uticaju na životnu sredinu pri korišćenju računara; upoznati polaznike sa sigurnosnim aspektima pri korišćenju računara, kao i pravnim aspektima koji se odnose na zaštitu autorskih prava i zaštitu podataka pri radu na računaru.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Računari i uređaji 1.1 IKT, Hardver
1.2 Softveri i licenciranje
1.3 Uključivanje i isključivanje računara
2. Radna površina (desktop), ikone, podešavanja 2.4 Radna površina i ikone
2.5 Korišćenje prozora
2.6 Alati i podešavanja
3. Izlazi (Outputs) 3.7 Rad sa tekstom
3.8 Štampanje
4. Upravljanje fajlovima 4.9 Predstavljanje i organizacija fajlova i foldera
4.10 Skladištenje i kompresija fajlova
5. Mreže 5.11 Koncept mreže
5.12 Pristup mrežama
6. Sigurnost 6.13 Zaštita podataka i uređaja
6.14 Zlonamerni programi (Malware)
6.15 Ekološki (Green IT) i zdravstveni aspekti korišćenja računara
7. Windows operativni sistem 7.16 Windows 8
7.17 Windows 10
8. OS X operativni sistem 8.18 Ulazni uređaji
8.19 Radna površina i aplikacije
9. Ubuntu operativni sistem 9.20 Osnovni pojmovi i radna površina
9.21 Upravljanje folderima, fajlovima i aplikacijama
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
  • Pitanje
Ukupan broj testova: 30
Ukupan broj pitanja: 96
Voditelj kursa: Test Instruktor
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info