Utisci korisnika

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Kroki crtanje
Oblast kursa: Dizajn i multimedija
Opis kursa: Kurs Kroki crtanja će polaznike uvesti ne samo u savlađivanje tehnike crtanja, već će saznati sve o istoriji crtanja, osnovnim gradivnim elementima crteža i njegovoj širokoj primeni u mnogim disciplinama. Upoznaće se sa tehnikama, vrstama linija, perspektivom, proporcijom, kompozicijom i dobiće savete kako da to sve sami primene u radu. Mnogobrojni primeri u sferi industrijskog dizajna, grafičkog i web dizajna, filma i likovnih umetnosti, pomoći će da shvate da je kroki crtež osnova i početak svih velikih ideja.
Ciljevi kursa: Cilj kursa Kroki crtanje je da polaznike osposobi da koriste osnovne alate uz pomoć kojih će sami moći da pretoče svoju ideju u realnost. Kurs postupno, korak po korak, uči polaznike kako da vizuelne predstave prenesu na papir. Ova postupnost u radu će omogućiti i onima koji nemaju prethodnog iskustva u crtanju da na lak i jednostavan način oslobode ruku i bez problema predstave svoju ideju. Pored učenja tehnike crtanja, cilj kursa je i upoznavanje sa istorijskim kretanjima i primenom crteža u dizajnu, filmu i likovnim umetnostima.

Ishod učenja: Po završetku kursa, polaznici će biti osposobljeni da samostalno crtaju i da vizuelno predstave svoje ideje. Polaznici će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. U Modulu 1, polaznici će se upoznati sa prirodom crteža i tehnikom koja će im omogućiti da oslobode ruku i da započnu proces učenja crtanja. U Modulu 2, polaznici će se savladati osnovne principe dobre kompozicije kroz izučavanje perspektive, proporcije i kompozicije. Ovde će naučiti kako da koriste osnovne gradivne elemente crteža i savladaće crtanje perspektive. U Modulu 3, polaznici će proširiti svoje znanje o konkretnoj primeni kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Ovo znanje će primeniti u osmišljavanju dizajna za logo i tu će primeniti sva do tada stečena znanja. Time će, polaznici, biti osposobljeni da samostalno rešavaju sve zadatke koje se tiču početka osmišljavanja određene ideje.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u kroki crtanje 1.1 Kroki crtež, nastanak i razvoj
1.2 Tehnika kroki crtanja
1.3 Kroki crtež i linija
2. Likovni elementi kroki crteža 2.4 Perspektiva
2.5 Proporcija
2.6 Kompozicija
3. Primena kroki crteža 3.7 Kroki crtež u likovnim umetnostima
3.8 Kroki crtež u industrijskom dizajnu
3.9 Kroki crtež u filmskoj umetnosti
3.10 Kroki crtež u novim medijima
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
  • Pitanje
Ukupan broj testova: 9
Ukupan broj pitanja: 20
Voditelj kursa: Test Instruktor
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info