Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Kroki crtanje
Oblast kursa: Dizajn i multimedija
Opis kursa: Kurs Kroki crtanja će polaznike uvesti ne samo u savlađivanje tehnike crtanja, već će saznati sve o istoriji crtanja, osnovnim gradivnim elementima crteža i njegovoj širokoj primeni u mnogim disciplinama. Upoznaće se sa tehnikama, vrstama linija, perspektivom, proporcijom, kompozicijom i dobiće savete kako da to sve sami primene u radu. Mnogobrojni primeri u sferi industrijskog dizajna, grafičkog i web dizajna, filma i likovnih umetnosti, pomoći će da shvate da je kroki crtež osnova i početak svih velikih ideja.
Ciljevi kursa: Cilj kursa Kroki crtanje je da polaznike osposobi da koriste osnovne alate uz pomoć kojih će sami moći da pretoče svoju ideju u realnost. Kurs postupno, korak po korak, uči polaznike kako da vizuelne predstave prenesu na papir. Ova postupnost u radu će omogućiti i onima koji nemaju prethodnog iskustva u crtanju da na lak i jednostavan način oslobode ruku i bez problema predstave svoju ideju. Pored učenja tehnike crtanja, cilj kursa je i upoznavanje sa istorijskim kretanjima i primenom crteža u dizajnu, filmu i likovnim umetnostima.

Ishod učenja: Po završetku kursa, polaznici će biti osposobljeni da samostalno crtaju i da vizuelno predstave svoje ideje. Polaznici će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. U Modulu 1, polaznici će se upoznati sa prirodom crteža i tehnikom koja će im omogućiti da oslobode ruku i da započnu proces učenja crtanja. U Modulu 2, polaznici će se savladati osnovne principe dobre kompozicije kroz izučavanje perspektive, proporcije i kompozicije. Ovde će naučiti kako da koriste osnovne gradivne elemente crteža i savladaće crtanje perspektive. U Modulu 3, polaznici će proširiti svoje znanje o konkretnoj primeni kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Ovo znanje će primeniti u osmišljavanju dizajna za logo i tu će primeniti sva do tada stečena znanja. Time će, polaznici, biti osposobljeni da samostalno rešavaju sve zadatke koje se tiču početka osmišljavanja određene ideje.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u kroki crtanje 1.1 Kroki crtež, nastanak i razvoj
1.2 Tehnika kroki crtanja
1.3 Kroki crtež i linija
2. Likovni elementi kroki crteža 2.4 Perspektiva
2.5 Proporcija
2.6 Kompozicija
3. Primena kroki crteža 3.7 Kroki crtež u likovnim umetnostima
3.8 Kroki crtež u industrijskom dizajnu
3.9 Kroki crtež u filmskoj umetnosti
3.10 Kroki crtež u novim medijima
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
  • Pitanje
Ukupan broj testova: 9
Ukupan broj pitanja: 20
Voditelj kursa: Test Instruktor
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info