Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Finansijski menadžment
Oblast kursa: Menadžment
Opis kursa: Na kursu finansijski menadžment obrađuju se finasiranje preduzeća, poreski sistemi i poreska politika, organizacija finansijskog menadžmenta, finansijsko tržište i finansijski sistem, organizacija i tehnike platnog prometa, kao i informacioni sistem finansija.
Ciljevi kursa: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti finansija i računovodstva, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje primene informacionih i komunikacionih tehnologija (i programiranja) u oblasti vođenja finansija i računovodstva u preduzećima. Uvideti značaj izučavanja finansija i računovodstva za poslovanje preduzeća. Shvatiti principe finansiranja i upravljanja finansijskim i materijalnim poslovanjem.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Poreska politika i organizacija finansijskog menadžmenta 1.1 Pojam i značaj poreskog sistema i poreske politike
1.2 Poreska načela  free
1.3 Vrste poreza
1.4 Platni promet  free
1.5 Finansijsko prognoziranje i planiranje
1.6 Finansijska kontrola i revizija  free
1.7 Pojam finansijske analize
2. Osnovi finansijskog menadžmenta i finansiranje preduzeća 2.8 Pojam i značaj finansijskog menadžmenta   free
2.9 Upravljanje finansijskim sredstvima preduzeća
2.10 Osnovi finansiranja preduzeća  free
2.11 Pravila finansiranja
2.12 Vrste i oblici finansiranja  free
3. Finansijska tržišta i finansiranje preduzeća na njima 3.13 Pojam finansijskog tržišta  free
3.14 Pojam i vrste finansijskih institucija
3.15 Berze  free
3.16 Finansiranje preduzeća
3.17 Kratkoročno finansiranje  free
3.18 Finansiranje srednjoročnim kreditima
3.19 Finansiranje dugoročnim kreditom  free
4. Investiranje i informacioni sistemi finansija 4.20 Investiranje
4.21 Projekti  free
4.22 Metode procene investicionih projekata
4.23 Informacioni sistem finansija i računovodstva  free
4.24 Organizacija finansija u informacionom sistemu preduzeća
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 28
Ukupan broj pitanja: 40
Voditelj kursa: Test Instruktor
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info