Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Finansijski menadžment
Oblast kursa: Menadžment
Opis kursa: Na kursu finansijski menadžment obrađuju se finasiranje preduzeća, poreski sistemi i poreska politika, organizacija finansijskog menadžmenta, finansijsko tržište i finansijski sistem, organizacija i tehnike platnog prometa, kao i informacioni sistem finansija.
Ciljevi kursa: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti finansija i računovodstva, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje primene informacionih i komunikacionih tehnologija (i programiranja) u oblasti vođenja finansija i računovodstva u preduzećima. Uvideti značaj izučavanja finansija i računovodstva za poslovanje preduzeća. Shvatiti principe finansiranja i upravljanja finansijskim i materijalnim poslovanjem.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Poreska politika i organizacija finansijskog menadžmenta 1.1 Pojam i značaj poreskog sistema i poreske politike
1.2 Poreska načela  free
1.3 Vrste poreza
1.4 Platni promet  free
1.5 Finansijsko prognoziranje i planiranje
1.6 Finansijska kontrola i revizija  free
1.7 Pojam finansijske analize
2. Osnovi finansijskog menadžmenta i finansiranje preduzeća 2.8 Pojam i značaj finansijskog menadžmenta   free
2.9 Upravljanje finansijskim sredstvima preduzeća
2.10 Osnovi finansiranja preduzeća  free
2.11 Pravila finansiranja
2.12 Vrste i oblici finansiranja  free
3. Finansijska tržišta i finansiranje preduzeća na njima 3.13 Pojam finansijskog tržišta  free
3.14 Pojam i vrste finansijskih institucija
3.15 Berze  free
3.16 Finansiranje preduzeća
3.17 Kratkoročno finansiranje  free
3.18 Finansiranje srednjoročnim kreditima
3.19 Finansiranje dugoročnim kreditom  free
4. Investiranje i informacioni sistemi finansija 4.20 Investiranje
4.21 Projekti  free
4.22 Metode procene investicionih projekata
4.23 Informacioni sistem finansija i računovodstva  free
4.24 Organizacija finansija u informacionom sistemu preduzeća
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 28
Ukupan broj pitanja: 40
Voditelj kursa: Test Instruktor
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info