Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: -- English - Intermediate
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
Ciljevi kursa: Da osposobi polaznika za izražavanje mišljenja vezanih za apstraktne teme kao i za razumevanje različitih instrukcija. Da osposobi polaznika za učestvovanje u razgovorima na različite teme unutar poznate oblasti. Da osposobi polaznika za pisanje pisama i beleženje podataka vezanih za poznate teme.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Present Simple and Present Continuous Tense 1.1 Present Simple and Present Continuous Tense  free
1.2 Wedding Traditions from around the World
1.3 The Sun is Threatening  free
2. Past Simple Tense 2.4 Past Simple Tense
2.5 The Tuxedo  free
2.6 Piggy Bank  free
2.7 The Olympic Games
3. Adjectives 3.8 Adjectives
3.9 Qualities Of a Good Friend  free
3.10 Cosmetic Surgery
4. Question Tags 4.11 Question Tags  free
4.12 A Few Things You Should Know About Dreams
5. Past Continuous Tense 5.13 Past Continuous Tense  free
5.14 The Worst Vacation Ever
6. Used to 6.15 Used to, Be Used to  free
6.16 Cat in the Rain
7. Present Perfect and Past Simple Tense 7.17 Present Perfect and Past Simple Tense  free
7.18 Making Great First Impressions
8. Present Perfect Continuous Tense 8.19 Present Perfect Continuous Tense  free
8.20 Bermuda
9. Modal Verbs 9.21 Modal Verbs  free
9.22 Make a Specialty
9.23 Online Dating  free
10. Adverbs 10.24 Adverbs
10.25 Communication  free
11. Reported Speech 11.26 Reported Speech
11.27 Is Honesty Always the Best Policy?  free
12. Relative Clauses 12.28 Relative Clauses
12.29 Culture Differences  free
12.30 Home Security Tips
13. Passive Voice 13.31 Passive Voice  free
13.32 History of Aroma Therapy
13.33 Tea  free
14. Causative Have 14.34 Causative Have
14.35 Prepare Yourself for Summer Holidays  free
15. The First Conditional 15.36 The First Conditional
15.37 Horoscope  free
16. The Second Conditional 16.38 The Second Conditional
16.39 What if...  free
17. Past Perfect Tense 17.40 Past Perfect Tense
17.41 Being a Pirate  free
18. Past Perfect Continuous Tense 18.42 Past Perfect Continuous Tense
18.43 Famous Idiots  free
19. Past Modal Verbs 19.44 Past Modal Verbs
19.45 Coping with Stress in the Work Place  free
20. The Third Conditional 20.46 The Third Conditional
20.47 Wish  free
20.48 Lie and Deception
20.49 Some Things I wish I hadn`t Said to My Girlfriend  free
21. Grammar Exercises 21.50 Grammar Tests
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Prevod
  • Vežbanja
  • Ukrštenica
  • Igra
Ukupan broj testova: 21
Ukupan broj pitanja: 214
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Preporuka za direktan nastavak školovanja: English - Upper-Intermediate
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info