Utisci korisnika

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Elementary
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Na ovom predmetu polaznik se upoznaje sa osnovama gramatike engleskog jezika i stiče sposobnost učestvovanja u jednostavnoj razmeni informacija. Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku, kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije na elementarnom nivou.
Ciljevi kursa: Da osposobi studenta za razumevanje osnovnih instrukcija ili informacija. Da osposobi studenta za učestvovanje u jednostavnim razgovorima na poznatu temu.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Present Simple TO BE, Possessive Adjectives, Articles 1.1 Present Simple TO BE, Possessive Adjectives, Articles  free
1.2 Hello, My Name Is Sofia
1.3 Hello, My Name Is Sofia - Vocabulary  free
2. There is/are, Some, Any, Plurals 2.4 There is/are, Some, Any, Plurals
2.5 At the Party  free
2.6 At the Party - Vocabulary
2.7 Our House Is In a Pretty Village  free
2.8 Our House Is In a Pretty Village - Vocabulary
3. Possessive `s, Prepositions of Place 3.9 Possessive `s, Prepositions of Place  free
3.10 Jane`s Family
3.11 Jane`s Family - Vocabulary  free
4. Present Simple Tense 4.12 Present Simple Tense
4.13 American Food  free
4.14 American Food - Vocabulary
4.15 A Typical Day  free
4.16 A Typical Day - Vocabulary
5. Prepositions of Time 5.17 Prepositions of Time  free
5.18 Ordinary Life
5.19 Ordinary Life - Vocabulary  free
5.20 People Start Work At 9
5.21 People Start Work At 9 - Vocabulary  free
6. Articles 6.22 Articles
6.23 The Age of the Train  free
6.24 The Age of the Train - Vocabulary
6.25 We Love Our Work  free
6.26 We Love Our Work - Vocabulary
7. Can 7.27 Can  free
7.28 He Is a Genius
7.29 He Is a Genius - Vocabulary  free
8. Present Continuous Tense 8.30 Present Continuous Tense
8.31 A Day Out of Routine  free
8.32 A Day Out of Routine - Vocabulary
8.33 A Usual Conversation at a Party  free
8.34 A Usual Conversation at a Party - Vocabulary
9. Past Simple Tense - TO BE 9.35 Past Simple Tense - TO BE  free
9.36 How Was Your Holiday?
9.37 How Was Your Holiday? - Vocabulary  free
9.38 Who Was Your Best Friend?
9.39 Who Was Your Best Friend? - Vocabulary  free
10. Past Simple Tense (regular verbs) 10.40 Past Simple Tense (regular verbs)
10.41 Jodie Foster`s Biography  free
10.42 Jodie Foster`s Biography - Vocabulary
11. Past Simple Tense (irregular verbs) 11.43 Past Simple Tense (irregular verbs)  free
11.44 Holiday In Greece
11.45 Holiday In Greece - Vocabulary  free
11.46 Moving To Italy
11.47 Moving To Italy - Vocabulary  free
12. Dates 12.48 Dates
12.49 Some Important Events  free
12.50 Some Important Events - Vocabulary
13. Going to, Because, So 13.51 Going to, Because, So  free
13.52 New Year`s Decisions
13.53 New Year`s Decision - Vocabulary  free
14. Pronouns 14.54 Pronouns
14.55 Amy`s Story  free
14.56 Amy`s Story - Vocabulary
14.57 Mark`s Story  free
14.58 Mark`s Story - Vocabulary
15. Modals 15.59 Modals  free
15.60 A Helpful Friend
15.61 A Helpful Friend - Vocabulary  free
16. Comparisons 16.62 Comparisons
16.63 Hobbies  free
16.64 Hobbies - Vocabulary
16.65 Men Talks  free
16.66 Men Talks - Vocabulary
17. Present Perfect Tense 17.67 Present Perfect Tense  free
17.68 Married?
17.69 Married? - Vocabulary  free
18. Present Perfect and Past Simple 18.70 Present Perfect and Past Simple
18.71 Life In a Town  free
18.72 Life In a Town - Vocabulary
19. Adverbs 19.73 Adverbs  free
19.74 Picnic After All  free
19.75 Picnic After All - Vocabulary
20. Will 20.76 Will
20.77 Predictions  free
20.78 Predictions - Vocabulary
21. Grammar Exercises 21.79 Grammar Tests  free
Elementi kursa:
  • Prevod
  • Audio
  • Vežbanja
  • Diktat
Ukupan broj testova: 85
Ukupan broj pitanja: 460
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Preporučeno vreme korišćenja: 1 mesec
Preporuka za direktan nastavak školovanja: Engleski niži srednji - Pre-Intermediate
Diploma / Sertifikat: Link poslovna škola - centar za strane jezike  Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu