Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Elementary
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Na ovom predmetu polaznik se upoznaje sa osnovama gramatike engleskog jezika i stiče sposobnost učestvovanja u jednostavnoj razmeni informacija. Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku, kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije na elementarnom nivou.
Ciljevi kursa: Da osposobi studenta za razumevanje osnovnih instrukcija ili informacija. Da osposobi studenta za učestvovanje u jednostavnim razgovorima na poznatu temu.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Present Simple TO BE, Possessive Adjectives, Articles 1.1 Present Simple TO BE, Possessive Adjectives, Articles  free
1.2 Hello, My Name Is Sofia
1.3 Hello, My Name Is Sofia - Vocabulary  free
2. There is/are, Some, Any, Plurals 2.4 There is/are, Some, Any, Plurals
2.5 At the Party  free
2.6 At the Party - Vocabulary
2.7 Our House Is In a Pretty Village  free
2.8 Our House Is In a Pretty Village - Vocabulary
3. Possessive `s, Prepositions of Place 3.9 Possessive `s, Prepositions of Place  free
3.10 Jane`s Family
3.11 Jane`s Family - Vocabulary  free
4. Present Simple Tense 4.12 Present Simple Tense
4.13 American Food  free
4.14 American Food - Vocabulary
4.15 A Typical Day  free
4.16 A Typical Day - Vocabulary
5. Prepositions of Time 5.17 Prepositions of Time  free
5.18 Ordinary Life
5.19 Ordinary Life - Vocabulary  free
5.20 People Start Work At 9
5.21 People Start Work At 9 - Vocabulary  free
6. Articles 6.22 Articles
6.23 The Age of the Train  free
6.24 The Age of the Train - Vocabulary
6.25 We Love Our Work  free
6.26 We Love Our Work - Vocabulary
7. Can 7.27 Can  free
7.28 He Is a Genius
7.29 He Is a Genius - Vocabulary  free
8. Present Continuous Tense 8.30 Present Continuous Tense
8.31 A Day Out of Routine  free
8.32 A Day Out of Routine - Vocabulary
8.33 A Usual Conversation at a Party  free
8.34 A Usual Conversation at a Party - Vocabulary
9. Past Simple Tense - TO BE 9.35 Past Simple Tense - TO BE  free
9.36 How Was Your Holiday?
9.37 How Was Your Holiday? - Vocabulary  free
9.38 Who Was Your Best Friend?
9.39 Who Was Your Best Friend? - Vocabulary  free
10. Past Simple Tense (regular verbs) 10.40 Past Simple Tense (regular verbs)
10.41 Jodie Foster`s Biography  free
10.42 Jodie Foster`s Biography - Vocabulary
11. Past Simple Tense (irregular verbs) 11.43 Past Simple Tense (irregular verbs)  free
11.44 Holiday In Greece
11.45 Holiday In Greece - Vocabulary  free
11.46 Moving To Italy
11.47 Moving To Italy - Vocabulary  free
12. Dates 12.48 Dates
12.49 Some Important Events  free
12.50 Some Important Events - Vocabulary
13. Going to, Because, So 13.51 Going to, Because, So  free
13.52 New Year`s Decisions
13.53 New Year`s Decision - Vocabulary  free
14. Pronouns 14.54 Pronouns
14.55 Amy`s Story  free
14.56 Amy`s Story - Vocabulary
14.57 Mark`s Story  free
14.58 Mark`s Story - Vocabulary
15. Modals 15.59 Modals  free
15.60 A Helpful Friend
15.61 A Helpful Friend - Vocabulary  free
16. Comparisons 16.62 Comparisons
16.63 Hobbies  free
16.64 Hobbies - Vocabulary
16.65 Men Talks  free
16.66 Men Talks - Vocabulary
17. Present Perfect Tense 17.67 Present Perfect Tense  free
17.68 Married?
17.69 Married? - Vocabulary  free
18. Present Perfect and Past Simple 18.70 Present Perfect and Past Simple
18.71 Life In a Town  free
18.72 Life In a Town - Vocabulary
19. Adverbs 19.73 Adverbs  free
19.74 Picnic After All  free
19.75 Picnic After All - Vocabulary
20. Will 20.76 Will
20.77 Predictions  free
20.78 Predictions - Vocabulary
21. Grammar Exercises 21.79 Grammar Tests  free
Elementi kursa:
  • Prevod
  • Audio
  • Vežbanja
  • Diktat
Ukupan broj testova: 85
Ukupan broj pitanja: 460
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Preporučeno vreme korišćenja: 1 mesec
Preporuka za direktan nastavak školovanja: Engleski niži srednji - Pre-Intermediate
Diploma / Sertifikat: Link poslovna škola - centar za strane jezike  Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu