Utisci korisnika

Pre svega želim da vam se zahvalim na veoma brzom i profesionalnom pristupu. Jovan Knežević - Hong Kong

"Slučajno sam na nekoj diskusiji Infostuda našla vaš link i prosto sam zapanjena, obradovana i neizmerno ponosna što i u SRBIJI možemo da se služimo e-learning opcijom usavršavanja."…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Business English
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Kurs Poslovni engleski omogućava polazniku usvajanje termina vezanih za svakodnevno poslovanje u savremenom svetu. Polaznik se osposobljava za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.
Ciljevi kursa: Da osposobi polaznika za uspešno učestvovanje u poslovnim sastancima vođenim na engleskom jeziku uz korišćenje terminologije vezane za savremeno poslovanje. Da osposobi polaznika za vođenje pismene poslovne korespodencije.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Business Letters - Pisanje poslovnih pisama 1.1 Layout of a Business Letter  free
1.2 Layout of a Business Letter - Vocabulary
2. Sales Letters - Pisanje prodajnih pisama 2.3 Sales Letter  free
2.4 Sales Letter - Vocabulary
3. Enquiries - Upiti 3.5 Enquiries  free
3.6 Enquiries - Vocabulary
3.7 Replies to Enquiries  free
3.8 Replies to Enquiries - Vocabulary
4. Orders - Narudžbine 4.9 Orders and Replies to Orders  free
4.10 Orders and Replies to Orders - Vocabulary
5. Complaints - Žalbe 5.11 Complaints  free
5.12 Complaints - Vocabulary
5.13 Replies to Complaints  free
5.14 Replies to Complaints - Vocabulary
6. Pro-forma Invoice - Predračun 6.15 Pro-forma Invoice  free
6.16 Pro-forma Invoice - Vocabulary
7. Contracts - Ugovori 7.17 Making a Contract  free
7.18 Making a Contract - Vocabulary
8. Travelling on Business - Poslovna putovanja 8.19 Booking Accommodation  free
8.20 Booking Accommodation - Vocabulary
8.21 Choosing a Hotel  free
8.22 Choosing a Hotel - Vocabulary
9. Memorandum 9.23 Memorandum  free
9.24 Memorandum - Vocabulary
10. Reports - Izveštaji 10.25 General Information on Business Reports  free
10.26 General Information on Business Reports - Vocabulary
10.27 Writing Reports  free
10.28 Writing Reports - Vocabulary
11. CV 11.29 CV Writing  free
11.30 Leave out of your CV
12. Job Interview - Razgovor za posao 12.31 Interview  free
12.32 Interview - Vocabulary
12.33 What Employers Want  free
12.34 What Employers Want - Vocabulary
13. Marketing 13.35 What is Marketing  free
13.36 What is Marketing - Vocabulary
13.37 Marketing Concept  free
13.38 Marketing Concept - Vocabulary
13.39 Advertising Victim  free
13.40 Advertising Victim - Vocabulary
14. Meetings - Sastanci 14.41 Participating in a Meeting - Useful Phrases
14.42 Business Meetings in English  free
15. Running a Meeting - Vođenje sastanka 15.43 Introductions  free
15.44 Reviewing Past Business
15.45 Beginning the Meeting  free
15.46 Discussing Items
15.47 Finishing the Meeting  free
16. Leadership - Liderstvo 16.48 Lessons about Leadership
16.49 Lessons about Leadership - Vocabulary  free
17. E-business - Elektronsko poslovanje 17.50 What`s E-Business
17.51 What`s E-Business - Vocabulary  free
18. Negotiation - Pregovaranje 18.52 Negotiation Skills
18.53 Negotiation Skills - Vocabulary  free
Elementi kursa:
  • Prevod
  • Audio
  • Vežbanja
  • Primeri
  • Diktat
Trajanje multimedijalnog materijala: 1 min
Ukupan broj testova: 18
Ukupan broj pitanja: 387
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Preporučeno vreme korišćenja: 1 mesec
Preporuka za direktan nastavak školovanja: Engleski viši srednji
Diploma / Sertifikat: Link poslovna škola - centar za strane jezike  Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu