Utisci korisnika

"Želim da kazem da iako sam tek na pola, da sam oduševljena ovim načinom na koji stvari funkcionisu!" Stanislava Kraguljac, Beograd

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Business English
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Kurs Poslovni engleski omogućava polazniku usvajanje termina vezanih za svakodnevno poslovanje u savremenom svetu. Polaznik se osposobljava za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.
Ciljevi kursa: Da osposobi polaznika za uspešno učestvovanje u poslovnim sastancima vođenim na engleskom jeziku uz korišćenje terminologije vezane za savremeno poslovanje. Da osposobi polaznika za vođenje pismene poslovne korespodencije.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Business Letters - Pisanje poslovnih pisama 1.1 Layout of a Business Letter  free
1.2 Layout of a Business Letter - Vocabulary
2. Sales Letters - Pisanje prodajnih pisama 2.3 Sales Letter  free
2.4 Sales Letter - Vocabulary
3. Enquiries - Upiti 3.5 Enquiries  free
3.6 Enquiries - Vocabulary
3.7 Replies to Enquiries  free
3.8 Replies to Enquiries - Vocabulary
4. Orders - Narudžbine 4.9 Orders and Replies to Orders  free
4.10 Orders and Replies to Orders - Vocabulary
5. Complaints - Žalbe 5.11 Complaints  free
5.12 Complaints - Vocabulary
5.13 Replies to Complaints  free
5.14 Replies to Complaints - Vocabulary
6. Pro-forma Invoice - Predračun 6.15 Pro-forma Invoice  free
6.16 Pro-forma Invoice - Vocabulary
7. Contracts - Ugovori 7.17 Making a Contract  free
7.18 Making a Contract - Vocabulary
8. Travelling on Business - Poslovna putovanja 8.19 Booking Accommodation  free
8.20 Booking Accommodation - Vocabulary
8.21 Choosing a Hotel  free
8.22 Choosing a Hotel - Vocabulary
9. Memorandum 9.23 Memorandum  free
9.24 Memorandum - Vocabulary
10. Reports - Izveštaji 10.25 General Information on Business Reports  free
10.26 General Information on Business Reports - Vocabulary
10.27 Writing Reports  free
10.28 Writing Reports - Vocabulary
11. CV 11.29 CV Writing  free
11.30 Leave out of your CV
12. Job Interview - Razgovor za posao 12.31 Interview  free
12.32 Interview - Vocabulary
12.33 What Employers Want  free
12.34 What Employers Want - Vocabulary
13. Marketing 13.35 What is Marketing  free
13.36 What is Marketing - Vocabulary
13.37 Marketing Concept  free
13.38 Marketing Concept - Vocabulary
13.39 Advertising Victim  free
13.40 Advertising Victim - Vocabulary
14. Meetings - Sastanci 14.41 Participating in a Meeting - Useful Phrases
14.42 Business Meetings in English  free
15. Running a Meeting - Vođenje sastanka 15.43 Introductions  free
15.44 Reviewing Past Business
15.45 Beginning the Meeting  free
15.46 Discussing Items
15.47 Finishing the Meeting  free
16. Leadership - Liderstvo 16.48 Lessons about Leadership
16.49 Lessons about Leadership - Vocabulary  free
17. E-business - Elektronsko poslovanje 17.50 What`s E-Business
17.51 What`s E-Business - Vocabulary  free
18. Negotiation - Pregovaranje 18.52 Negotiation Skills
18.53 Negotiation Skills - Vocabulary  free
Elementi kursa:
  • Prevod
  • Audio
  • Vežbanja
  • Primeri
  • Diktat
Trajanje multimedijalnog materijala: 1 min
Ukupan broj testova: 18
Ukupan broj pitanja: 387
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Preporučeno vreme korišćenja: 1 mesec
Preporuka za direktan nastavak školovanja: Engleski viši srednji
Diploma / Sertifikat: Link poslovna škola - centar za strane jezike  Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu