Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - Adobe Illustrator CS5
Oblast kursa: Dizajn i multimedija
Opis kursa: Počećemo sa najosnovnijim stvarima, kao što su izgled radnog prostora, kreiranje novih dokumenata, a potom ćemo se, korak po korak, upuštati u rad sa manje ili više komplikovanim alatkama za crtanje, bojenje, postizanje raznih efekata, transformaciju i uređivanje vektorskih objekata, kao i unos i obradu teksta i rasterskih dokumenata. U toku rada, naučićete i razne tastaturne prečice uz čiju pomoć ćete postajati sve efikasniji u radu. U video lekcijama ćete moći da vidite kako sve izgleda u praktičnom radu.
Ciljevi kursa: Cilj ovog kursa je da upoznate sve mogućnosti programa Adobe Illustrator CS5, koje će Vam pomoći da istaknete svoju kreativnost i da se umetnički i dizajnerski „izražavate” crtajući vektorsku grafiku.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Upoznavanje sa prostorom za rad 1.1 Upoznavanje sa prostorom za rad u Illustrator-u  free
1.2 Workspace Menu i grupe panela
2. Kreiranje novog dokumenta i navigacija 2.3 Kreiranje novog dokumenta  free
2.4 Navigacija u okviru dokumenata
3. Selekcija vektorskih putanja i objekata 3.5 Selekcija vektorskih putanja i objekata  free
4. Crtanje vektorskih putanja i objekata 4.6 Crtanje uz pomoć prostih geometrijskih oblika
4.7 Crtanje uz pomoć alatki Pen i Pencil  free
4.8 Uređivanje vektorskih putanja i njihovih tačaka usidrenja
5. Transformacija vektorskih putanja i objekata 5.9 Transformacija vektorskih putanja i objekata  free
5.10 Paneli Pathfinder i Align
5.11 Distorzija vektorskih objekata  free
6. Rad sa tekstualnim objektima 6.12 Alatke za unos teksta, paneli Character i Paragraph
7. Bojenje i rad sa bojama 7.13 Uvod u rad sa bojama  free
7.14 Paneli Swatches i Color Guide
7.15 Vrste ispuna i kontura vektorskih putanja i objekata  free
7.16 Paneli Appearance i Transparency
8. Crtanje alatkom Paintbrush i primena simbola 8.17 Crtanje uz pomoć alatke Paintbrush  free
8.18 Alatke Blob Brush i Eraser Tool
8.19 Rad sa simbolima  free
9. Dodavanje efekata vektorskim objektima 9.20 Primena efekata na vektorskim objektima
9.21 3D efekti  free
10. Unošenje rasterskih dokumenata u Illustrator, čuvanje i štampanje dokumenata 10.22 Unošenje fotografija i njihovo pretvaranje u vektorske putanje
10.23 Čuvanje dokumenata različitih formata  free
10.24 Štampanje dokumenata
11. Illustrator CS6 11.25 Novine u verziji CS6  free
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 36
Ukupan broj pitanja: 120
Voditelj kursa: Vuk Ninić
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info