Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: -- Računarske mreže
Oblast kursa: Računari
Opis kursa: Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa tehnologijama umrežavanja računara i uređaja koji koriste računarsku mrežu u svom radu. Podeljen je u logičke celine (module) koji vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju počevši od osnova umrežavanja, vrsta mrežnih protokola i mreža, rutiranja saobraćaja, bežičnih mreža do rešavanja mrežnih problema i praćenja rada mreže. Svedoci smo brzog razvoja društva kao informatičke celine (globalno selo) u kome je pravovremena i tačna informacija od vrlo visokog značaja. Shodno tome poznavanje mrežnih tehnologija je neophodno za dalji uspešan rad na polju informacionih tehnologija.
Ciljevi kursa: Sticanje znanja neophodnih za administraciju računarskih mreža u Windows i Linux okruženju, uključujući podešavanje mrežnih parametara, rad sa mrežnom opremom i rešavanje problema mreže. Polaznici će se upoznati sa razlozima umrežavanja, kako i zašto deliti mrežne resurse, sa tipovima i topologijama mreža, načinima i alatima kako da prate stanje mreže i kako da reše problem u radu mreže. Po završetku kursa polaznici će biti u stanju da samostalno vrše podešavanje mreže, prate rad i rešavaju probleme u radu mreže.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Osnove umrežavanja 1.1 Pojam i definicija računarske mreže  free
1.2 Principi rada računarske mreže
2. Hardverska infrastruktura računarskih mreža 2.3 Strukturno kabliranje  free
2.4 Kablovska i konektorska oprema
2.5 Mrežni uređaji  free
2.6 Switch - osnove rada
2.7 Router - osnove rada  free
3. Podela mreža i vrste saobraćaja 3.8 Podela mreža na osnovu geografskih ograničenja
3.9 Vrste saobraćaja u računarskim mrežama  free
4. Mrežne topologije 4.10 Mrežne topologije: BUS, STAR, RING, hibridne
5. Mrežne arhitekture 5.11 Mrežne tehnologije – osnove  free
5.12 Ethernet
5.13 Token Ring  free
6. Mrežni protokoli 6.14 TCP protokol  free
6.15 IP protokol
6.16 UDP protokol
6.17 ICMP protokol  free
6.18 ARP protokol
7. Protokol modeli 7.19 TCP/IP model  free
7.20 OSI model
7.21 Enkapsulacija protokola  free
8. Osnove praćenja i upravljanja mrežom 8.22 Microsoft Network Monitor
8.23 Parametri mreže  free
9. IP adrese 9.24 IP adresiranje
9.25 Klasno IP adresiranje  free
9.26 Besklasno IP adresiranje
9.27 Validnost adresa i adresni opsezi  free
9.28 Subneting i Superneting
10. Osnove rutiranja 10.29 Rutiranje paketa  free
10.30 Tabele rutiranja
10.31 Rute  free
11. Metodologija rešavanja mrežnih problema 11.32 Mrežni alati za detekciju i otklanjanje problema u radu mreže
12. Osnove bežičnih mreža 12.33 Tehnologija i protokoli bežičnog umrežavanja  free
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 45
Ukupan broj pitanja: 154
Voditelj kursa: Predrag Matorkić
Opširnije o instruktoru
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info