Utisci korisnika

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: -- Marketing u informacionim tehnologijama
Oblast kursa: Marketing
Opis kursa: Kurs obuhvata oblasti u vezi sa marketingom: teorija marketinga, marketing kao poslovna koncepcija i funkcija, marketing informacioni sistem, strategije i ciljeve marketinga, marketing miks, marketing novih proizvoda, uvod u direktni marketing, marketing u telekomunikacijama, strategije marketinga, a u vezi sa Internet marketingom, kurs obuhvata: modele internet marketinga, Offline i Online marketing, imidž i identitet na Internetu, direktni internet marketing, E-Mail marketing, plaćeno reklamiranje na web-u, kontekstualni marketing i marketing u okviru društvenih mreža.
Ciljevi kursa: Cilj kursa je savladavanje teorije marketinga, marketing miksa, marketinških istraživanja, kao i najnovijih koncepata marketinga današnjice. Kurs treba da omogući razumevanje problematike internet marketinga kroz sagledavanje reprezentativnih tehnika i strategija koje se primenjuju u savremenim uslovima i da stvori dobar konceptualni okvir za njegovo dalje izučavanje.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Osnove marketinga 1.1 Osnovni pojmovi marketinga  free
1.2 Marketing menadžment, mikro i makro marketing
1.3 Marketing kao poslovna koncepcija i funkcija  free
1.4 Marketing informacioni sistem
2. Planiranje marketinga 2.5 Pojam i značaj strateškog marketinga  free
2.6 Uloga marketinga u strategijskom planiranju
2.7 Planiranje marketinga  free
2.8 Marketing plan
2.9 Vrste marketing strategija i ciljeva  free
3. Marketing miks 3.10 Marketing miks
3.11 Marketing miks i marketing novih proizvoda  free
3.12 Promocija i oglašavanje
3.13 Propagandne poruke  free
4. SWOT analiza i marketing istraživanja 4.14 SWOT analiza
4.15 Dodatne analize tržišta  free
4.16 Ponašanje potrošača
4.17 Proces odlučivanja krajnjih potrošača o kupovini  free
4.18 Proces, ciljevi i predmet marketing istraživanja
5. Marketing danas 5.19 Uvod u direktni marketing  free
5.20 Oblici direktnog marketinga
5.21 Internet marketing
5.22 Trendovi u Internet marketingu  free
5.23 Primeri iz prakse  free
6. Primenjeni marketing 6.24 Event marketing
6.25 Marketing u finansijskim institucijama  free
6.26 Marketing u telekomunikacijama
7. Osnove internet marketinga 7.27 Strateški internet marketing i istraživanje na Internetu  free
7.28 Offline i Online marketing
8. Marketing na Internetu 8.29 Direktni marketing na Internetu  free
8.30 E-Mail marketing
8.31 Model punog pogotka i odnos PR-a prema savremenon poslovnom okruženju  free
9. Strategije i tehnike internet marketinga 9.32 Marketing na društvenim mrežama
9.33 Kontekstualni marketing  free
9.34 Plaćeno reklamiranje
9.35 Prijavljivanje web sajta na pretraživače i SEO  free
9.36 Ostale strategije i tehnike internet marketinga
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 45
Ukupan broj pitanja: 149
Voditelj kursa: Test Instruktor
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info