Utisci korisnika

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: -- English - Pre-Intermediate
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Niži srednji kurs omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.
Ciljevi kursa: Da osposobi polaznika za izražavanje mišljenja i postavljanje pitanja u poznatom kontekstu, kao i za razumevanje jasnih informacija u okviru poznate teme. Da osposobi polaznika za pisanje kraćih pisama koja sadrže lične informacije.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Present Simple Tense 1.1 Present Simple Tense  free
1.2 Are You a Couch Potato
1.3 Exit Festival  free
2. Present Continuous Tense 2.4 Present Continuous Tense
2.5 Free Time  free
2.6 Answering Machine
3. Past Simple Tense 3.7 Past Simple Tense  free
3.8 Hypatia
3.9 Gianfranco Ferré  free
4. Articles 4.10 Articles
4.11 Getting to Know... Belgrade  free
4.12 Getting to Know... London
5. Verb Patterns: -ing, to+infinitive 5.13 Verb Patterns: -ing, to  free
5.14 In Vogue
6. So, because 6.15 So, Because  free
6.16 How to Save Money?
6.17 Shepherd  free
7. Possessive S 7.18 Possessive `s
7.19 Families  free
7.20 Houses
8. The Future: Will / Going to 8.21 The Future: Will / Going to  free
8.22 Holiday Plans
8.23 On Two Wheels in a Green Land  free
9. Prepositions 9.24 Prepositions
9.25 Home Sweet Home  free
10. Quantifiers 10.26 Quantifiers
10.27 Are You a Healthy Eater  free
10.28 Making a Cake
11. Comparisons 11.29 Comparisons  free
11.30 Average Age
11.31 Beauty  free
12. Present Perfect Tense 12.32 Present Perfect Tense
12.33 What Do Women Want?  free
13. Relative Pronouns 13.34 Relative Pronouns
13.35 Voodoo  free
14. Modal Verbs 14.36 Modal Verbs
14.37 Creative Power  free
14.38 Searching for the Job of Your Dreams
15. Past Continuous Tense 15.39 Past Continuous Tense  free
15.40 Party Rules
15.41 The Twister Hit the Town  free
16. Passive Voice 16.42 Passive Voice
16.43 Quiz  free
16.44 Inventions
17. The First Conditional 17.45 Conditional sentences  free
17.46 Some Important Tips
17.47 Problem Page  free
18. The Second Conditional 18.48 Second Conditional
18.49 What Would You Do If  free
19. Past Perfect Tense 19.50 Past Perfect Tense  free
19.51 Weddings
20. Review 20.52 Review
20.53 What Would You Do If You Could Change Your Life  free
21. Grammar Exercises 21.54 Grammar Tests
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Prevod
  • Vežbanja
  • Ukrštenica
  • Igra
Ukupan broj testova: 21
Ukupan broj pitanja: 213
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Preporuka za direktan nastavak školovanja: English - Intermediate
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info