Utisci korisnika

"Ovo je pravi vid doškolovavanja za sve one koji nemaju uslova za redovno školovanje ili su prezauzeti. Nije teško za one koji hoce . Uz vas je i moj sin od 9 godina nesto naučio.…

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: -- English - Elementary
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Na ovom kursu polaznik se upoznaje sa osnovama gramatike engleskog jezika i stiče sposobnost učestvovanja u jednostavnoj razmeni informacija. Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku, kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije na elementarnom nivou.
Ciljevi kursa: Da osposobi studenta za razumevanje osnovnih instrukcija ili informacija. Da osposobi studenta za učestvovanje u jednostavnim razgovorima na poznatu temu.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Present Simple TO BE, Possessive Adjectives, Articles 1.1 Present Simple TO BE, Possessive Adjectives, Articles  free
1.2 Hello, My Name Is Sofia
2. There is/are, Some, Any, Plurals 2.3 There Is/Are, Some, Any, Plurals  free
2.4 At the Party
2.5 Our House Is in a Pretty Village  free
3. Possessive`s, Prepositions of Place 3.6 Possessive`s, Prepositions of Place
3.7 Jane`s Family  free
4. Present Simple Tense 4.8 Present Simple Tense
4.9 American Food  free
4.10 A Typical Day
5. Prepositions of Time 5.11 Prepositions of Time   free
5.12 Ordinary Life
5.13 People Start Work at 9  free
6. Articles 6.14 Articles
6.15 The Age of the Train  free
6.16 We Love Our Work
7. Can 7.17 Can  free
7.18 He Is a Genius
8. Present Continuous Tense 8.19 Present Continuous Tense  free
8.20 A Day Out of Routine
8.21 A Usual Conversation at a Party  free
9. Past Simple Tense - TO BE 9.22 Past Simple Tense - TO BE
9.23 How Was Your Holiday?  free
9.24 Who Was Your Best Friend?
10. Past Simple Tense (Regular Verbs) 10.25 Past Simple Tense (Regular Verbs)  free
10.26 One of Those Days
11. Past Simple Tense (Irregular Verbs) 11.27 Past Simple Tense (Irregular Verbs)  free
11.28 Holiday in Greece
11.29 Moving to Italy  free
12. Dates 12.30 Dates
12.31 Some Important Events  free
13. Going to, Because, So 13.32 Going to, Because, So
13.33 New Year`s Decisions  free
14. Pronouns 14.34 Pronouns
14.35 Amy`s Story  free
14.36 Mark`s Story
15. Modals 15.37 Modals  free
15.38 A Helpful Friend
16. Comparisons 16.39 Comparisons  free
16.40 Hobbies
16.41 Men Talks  free
17. Present Perfect Tense 17.42 Present Perfect Tense
17.43 Married?  free
18. Present Perfect and Past Simple 18.44 Present Perfect and Past Simple
18.45 Life in a Town  free
19. Adverbs 19.46 Adverbs (prilozi)
19.47 Picnic After All  free
20. Will 20.48 Will
20.49 Predictions  free
21. Grammar Exercises 21.50 Grammar Tests
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Prevod
  • Test napredovanja
  • Vežbanja
  • Ukrštenica
  • Igra
Ukupan broj testova: 41
Ukupan broj pitanja: 149
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Preporuka za direktan nastavak školovanja: English - Pre-Intermediate
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info