Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: -- English - Business English
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Kurs Poslovni engleski omogućava polazniku usvajanje termina vezanih za svakodnevno poslovanje u savremenom svetu. Polaznik se osposobljava za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.
Ciljevi kursa: Cilj kursa je da osposobi polaznika za uspešno učestvovanje u poslovnim sastancima vođenim na engleskom jeziku uz korišćenje terminologije vezane za savremeno poslovanje i da osposobi polaznika za vođenje pismene poslovne korespodencije.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Business Letters - Pisanje poslovnih pisama 1.1 Layout of a Business Letter  free
2. Sales Letters - Pisanje prodajnih pisama 2.2 Sales Letter
3. Enquiries - Upiti 3.3 Enquiries  free
3.4 Replies to Enquiries
4. Orders - Narudžbine 4.5 Orders and Replies to Orders  free
5. Complaints - Žalbe 5.6 Complaints
5.7 Replies to Complaints  free
6. Pro-forma Invoice - Predračun 6.8 Pro-forma Invoice
7. Contracts - Ugovori 7.9 Making a Contract  free
8. Travelling on Business - Poslovna putovanja 8.10 Booking Accommodation
8.11 Choosing a Hotel  free
9. Memorandum 9.12 Memorandum
10. Reports - Izveštaji 10.13 General Information on Business Reports  free
10.14 Writing Reports
11. CV 11.15 CV Writing  free
11.16 Leave out of your CV
12. Job Interview - Razgovor za posao 12.17 Job Interview  free
12.18 What Employers Want
13. Marketing 13.19 What Is Marketing  free
13.20 Marketing Concept
13.21 Advertising Victim  free
14. Meetings - Sastanci 14.22 Participating in a Meeting - Useful Phrases
14.23 Business Meetings in English  free
15. Running a Meeting - Vođenje sastanka 15.24 Introductions
15.25 Reviewing Past Business  free
15.26 Beginning the Meeting
15.27 Discussing Items  free
15.28 Finishing the Meeting
16. Leadership - Liderstvo 16.29 Lessons about Leadership  free
17. E-business - Elektronsko poslovanje 17.30 What`s E-Business
18. Negotiation - Pregovaranje 18.31 Negotiation Skills  free
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Materijali
  • Prevod
  • Test napredovanja
  • Vežbanja
  • Ukrštenica
  • Igra
Ukupan broj testova: 42
Ukupan broj pitanja: 120
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info